Studieprogramma

De hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week gemiddeld 12 uur aan onderwijs.

Onder het vakkenoverzicht lees je hoe het studieprogramma precies is opgebouwd.

Jaar 1
Blok 1
Arabisch 1
Kennismaking met de Arabische taal. Je leert het Arabische schrift te lezen en schrijven, maar werkt ook aan je mondelinge taalvaardigheid.
Inleiding religiewetenschappen
Eerste kennismaking met godsdiensten van over de wereld. Je vergelijkt en kijkt op een wetenschappelijke manier naar religies en leert over de geschiedenis ervan.
Blok 2
Arabisch 2
Je verdiept je verder in het Arabisch, waarbij je nu kijkt naar werkwoorden en naamwoorden. Ook lees je een Arabische tekst.
Islam, een levende traditie
Hoe is de islam ontstaan? Welke stromingen zijn er binnen de islam? Je bestudeert de geschiedenis van de islam, maar ook moderne ontwikkelingen.
Blok 3
Arabisch 3
Alles over naamwoorden en zinsopbouw in het Arabisch. Verder oefen je met spreken in alledaagse situaties.
Geschiedenis van de islamitische wereld 1 (tot 1600)
Je leert hoe de islam zich heeft verbreid over Noord-Afrika en Azië. Wat zijn de belangrijkste islamitische vorstendommen geweest? Welke verschillen zijn er ontstaan tussen de diverse delen van de islamitische wereld? Hoe gingen islamitische staten om met niet-islamitische minderheidsgroepen?
Blok 4
Arabisch 4
Je leert moeilijke en lange Arabische zinnen lezen en begrijpen.
Geschiedenis van de islamitische wereld 2 (vanaf 1600)
Je bestudeert de politieke en sociale geschiedenis van de islamitische wereld: van de bloeiperiode van het Osmaanse Rijk tot de Palestijnse kwestie.
Jaar 2
Blok 1
Arabische mediateksten
Je gaat je kennis van het Arabisch nu écht gebruiken: je leest krantenberichten en website, luistert naar journaals, en discussieert daarover in het Arabisch.
Koran en Hadith (keuzevak)
Je verdiept je in de twee belangrijkste bronnen van de islam: de koran en de uitspraken van de profeet Mohammed. Hoe begrijp je die tegen de achtergrond van de tijd waarin ze zijn geschreven? Hoe zijn ze door de eeuwen heen geïnterpreteerd door verschillende stromingen binnen de islam?
Blok 2
Arabische Islamitische teksten
Je leest Arabische teksten over de islam, bijvoorbeeld de mening van vooraanstaande islamitische schrijvers over vrouwenrechten.
Fundamentalisme in Christendom en Islam (keuzevak)
Fundamentalisten willen terug naar de oorspronkelijke bronteksten van de religie en wijzen moderne uitleg ervan af. Je leert hoe dat binnen de christelijke en islamitische traditie eruit ziet en schrijft een paper over één zo’n fundamentalistische beweging.
Blok 3
Stroming in de Islam (keuzevak)
Soennieten en Sji’ieten; gematigde en radicalen. Binnen de islam zijn vele richtingen en stromingen te onderscheiden. Waar liggen precies de verschillen daartussen, en waar zijn ze het wél over eens?
Vakken volgen in Rabat (keuzevak)
Je studeert aan het Nederlands Instituut in Marokko (in Rabat). Daar leer je het Marokkaans-Arabische dialect spreken, en verdiep je je in de Marokkaanse geschiedenis en cultuur.
Vakken volgen in Cairo (keuzevak)
Je studeert aan het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo, Egypte. Daar leer je het Egyptisch-Arabische dialect spreken, en verdiep je je in de Egyptische geschiedenis en cultuur.
Blok 4
Omstreden religieuze teksten (keuzevak)
Zowel Bijbel als Koran bevatten passages waarover veel te doen is, bijvoorbeeld als ze gaan over geweld of over de positie van vrouwen. In deze cursus leer je hoe binnen de religies wordt omgegaan met dat soort teksten: hoe letterlijk moeten ze worden genomen?
Vakken volgen in Rabat (keuzevak)
Je studeert aan het Nederlands Instituut in Marokko (in Rabat). Daar leer je het Marokkaans-Arabische dialect spreken, en verdiep je je in de Marokkaanse geschiedenis en cultuur.
Vakken volgen in Cairo (keuzevak)
Je studeert aan het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo, Egypte. Daar leer je het Egyptisch-Arabische dialect spreken, en verdiep je je in de Egyptische geschiedenis en cultuur.
Jaar 3
Blok 1
Mohammed in heden en verleden (keuzevak)
Je weet uit eerdere cursussen al veel over Mohammed. In deze cursus leer je hoe door de eeuwen heen steeds met andere ogen naar de profeet is gekeken. Door te kijken naar het beeld van Mohammed dat sommige stromingen hebben, kun je veel leren over die stromingen zelf.
Blok 2
Religie in Nederland (keuzevak)
De cursus kijkt naar de rol van religie in Nederland, in het bijzonder in de stad Utrecht. De belangrijke rol van het christendom in het verleden is o.m. nog zichtbaar in de veel Utrechtse kerken. Vandaag is de rol van religie veel meer divers geworden, kijk maar naar de moskeeën in de stad, maar ook naar een boeddhistische tempel. Met het voorbeeld van Utrecht bestudeer je dus de religieuze diversiteit.
Blok 3
Onderzoeksseminar
Je leert op welke manier bij de islamologie en religiewetenschap onderzoek wordt gedaan, en maakt zelf een onderzoeksopzet. Deze cursus is een opstapje naar je eindwerkstuk.
Blok 4
Eindwerkstuk
Dit is de afronding van je bachelor. Je verricht een klein onderzoek over een zelf gekozen onderwerp, en schrijft daarover een onderzoeksverslag.
Blok 1-4
Keuzeruimte
Een derde van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met vakken naar jouw eigen interesse. Zo kun je een half jaar in Rabat of Cairo studeren (zie onder Jaar 2, blok 3 en 4), of je kunt een reeks vakken bij een andere opleiding volgen.

SAMENHANG en VERDIEPING

De opleiding Islam en Arabisch is tegelijk een studie van een taal (Arabisch) en van een cultuur en religie (de islamitische). Dat zie je terug in de opbouw. In het eerste jaar krijg je voor beide componenten een basispakket van vier vakken.

ARABISCH

In het tweede jaar verdiep je de kennis van het Arabisch door twee verplichte vakken, en kun je naar Marokko of Egypte om een Arabisch dialect erbij te leren. Ook in je derde jaar kun je het Arabisch blijven oefenen.

ISLAM

Je kennis van de islamitische geschiedenis en cultuur verdiep je in het tweede en derde jaar door een aantal keuzevakken op gevorderd niveau. Zo lees je niet alleen de koran, maar verdiep je je ook in wetenschappelijke manieren om heilige teksten te bestuderen. Je leert de opkomst van fundamentalistische stromingen te begrijpen vanuit hun sociale en politieke achtergronden.

KEUZERUIMTE

Een derde van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met vakken naar jouw eigen interesse. Zo kun je een half jaar in Rabat of Cairo studeren (zie onder Jaar 2, blok 3 en 4), of je kunt een reeks vakken bij een andere opleiding volgen.

Werkvormen

In het eerste jaar van de bachelor Islam en Arabisch krijg je onderwijs in de vorm van hoor- en werkcolleges. 

In een hoorcollege zit je met je medestudenten in een grote zaal en is de docent aan het woord. Bij werkcolleges ga je zelf actief aan de slag. Het kan zijn dat je een presentatie moet houden, of dat je met elkaar een onderwerp bediscussieert of aan een opdracht werkt. Er is veel ruimte voor interactie en voor vragen aan de docent. 

Per week heb je gemiddeld 12 tot 18 contacturen. Naast het volgen van colleges werk je zelfstandig (dus zonder begeleiding) in de vorm van groepswerk en zelfstudie. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

Hoorcollege 10%
Werkcollege 20%
Practicum 0%
Groepswerk 25%
Zelfstudie 45%

Groepsgrootte

In 2018 zijn er 4 studenten begonnen aan de opleiding Islam en Arabisch. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten.

Taal van het onderwijs

Colleges 100% Nederlands
Literatuur 50% Engels en 50% Nederlands

Jaarrooster

Bekijk het jaarrooster (pdf) voor de start- en einddata van de semesters en onderwijsvrije weken.

Bindend studieadvies

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Islam en Arabisch ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.