Studieprogramma

De hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week gemiddeld 12 uur aan onderwijs.

Onder het vakkenoverzicht lees je hoe het studieprogramma precies is opgebouwd.

Jaar 1
Blok 1
Arabisch 1
Kennismaking met de Arabische taal. Je leert het Arabische schrift te lezen en schrijven, maar werkt ook aan je mondelinge taalvaardigheid.
Inleiding religiewetenschappen
Eerste kennismaking met godsdiensten van over de wereld. Je vergelijkt en kijkt op een wetenschappelijke manier naar religies en leert over de geschiedenis ervan.
Blok 2
Arabisch 2
Je verdiept je verder in het Arabisch, waarbij je nu kijkt naar werkwoorden en naamwoorden. Ook lees je een Arabische tekst.
Islam, een levende traditie
Hoe is de islam ontstaan? Welke stromingen zijn er binnen de islam? Je bestudeert de geschiedenis van de islam, maar ook moderne ontwikkelingen.
Blok 3
Arabisch 3
Alles over naamwoorden en zinsopbouw in het Arabisch. Verder oefen je met spreken in alledaagse situaties.
Geschiedenis van de islamitische wereld 1 (tot 1600)
Je leert hoe de islam ontstaan is en door verschillende volkeren gevormd is. Ook krijg je een overzicht van belangrijke gebeurtenissen vanaf het ontstaan van de islam tot de vroegmoderne tijd.
Blok 4
Arabisch 4
Je leert moeilijke en lange Arabische zinnen lezen en begrijpen.
Geschiedenis van de islamitische wereld 2 (vanaf 1600)
Je bestudeert de politieke en sociale geschiedenis van de islamitische wereld: van de bloeiperiode van het Osmaanse Rijk tot de Palestijnse kwestie.
Jaar 2
Verplichte vakken
Blok 1: Arabische mediateksten A
In deze cursus wordt op de taalverwerving uit de reeks Arabisch 1 t/m 4 voortgebouwd. Dit gebeurt door te oefenen in het lezen, luisteren en spreken. Let op: dit vak wordt alleen aangeboden in collegejaren die beginnen in een oneven jaartal (collegejaar 2019-2020, 2021-2022, enzovoort).
Blok 2: Arabische islamitische teksten A
In deze cursus voor gevorderden, lees en bespreek je origineel Arabisch tekstmateriaal over onderwerpen die in andere cursussen in de opleiding Islam en Arabisch aan bod zijn gekomen. Let op: dit vak wordt alleen aangeboden in collegejaren die beginnen in een oneven jaartal (collegejaar 2019-2020, 2021-2022, enzovoort).
Blok 1: Mohammed in heden en verleden (keuzevak)
Je kiest verplicht één van deze twee keuzevakken. Deze cursus probeert een veelkleurig portret van Mohammed te schetsen. Wat weten we eigenlijk over de historische Mohammed? En wat is de toekomst van Mohammed in onze globaliseerde maatschappij?
Blok 2: Religie in Nederland (keuzevak)
Je kiest verplicht één van deze twee keuzevakken. Deze cursus behandelt de rol van religie in de Nederlandse samenleving in heden en verleden. Ben je een honoursstudent, dan volg je in plaats van deze cursus de cursus Goed in Geesteswetenschappen.
Verdiepingspakket Islam
Blok 1: Koran en Hadith
Je kiest verplicht drie van deze vier cursussen. De Koran en het corpus van hadithen zijn de twee belangrijkste fundamenten van de islam. Je leert over hun ontstaan en de verschillende interpretaties van de geschriften.
Blok 2: Fundamentalisme in christendom en Islam
Je kiest verplicht drie van deze vier cursussen. Wat zijn de historische wortels van hedendaagse fundamentalistische bewegingen? En wat willen deze groepen bereiken?
Blok 3: Stromingen in de islam
Je kiest verplicht drie van deze vier cursussen. Recente conflicten rond Irak en Syrië laten zien dat er een grote diversiteit aan stromingen is binnen de islam. In deze cursus bestudeer je waar de verschillende stromingen binnen de islam vandaan komen en ga je ook in op de vraag of en hoe deze stromingen vandaag de dag nog relevant zijn en welke uitingsvormen ze kennen in de moslimwereld.
Blok 4: Omstreden religieuze teksten
Je kiest verplicht drie van deze vier cursussen. Deze cursus bestudeert aan de hand van concrete casussen de manier waarop religies met teksten omgaan. Omstreden teksten komen aan bod, bijvoorbeeld teksten die oproepen tot oorlog.
Jaar 3
Blok 3
Onderzoeksseminar
In deze cursus, die gevolgd wordt tegen het einde van de studie, staat de voorbereiding op zelfstandig en kritisch onderzoek doen voorop.
Blok 1-4
Keuzeruimte
Een derde van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met vakken naar jouw eigen interesse. Je kunt bijvoorbeeld een tweede verdiepingspakket volgen, maar ook kiezen voor een pakket met samenhangende vakken van een andere opleiding. Met de invulling van je keuzeruimte kun je zelf bepalen welke richting je op wilt.
Eindwerkstuk
De bachelor rond je af met een eindwerkstuk.

Samenhang

Bij Islam en Arabisch in Utrecht volg je vakken in samenhangende pakketten. Dit zorgt voor een goede opbouw. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen.

Verdieping

Vanaf het tweede jaar ga je je verdiepen binnen het vakgebied Islam en Arabisch. Je kunt kiezen uit verschillende samenhangende vakkenpakketten. Elk pakket bestaat uit vier vakken. In de vakomschrijvingen van het tweede jaar vind je terug welke vakken bij welk pakket horen.
 

  • Islam: traditie en verandering
    Je verdiept je in de bronnen van de islam (koran en uitspraken van de profeet). Je leert hoe die bronnen vroeger en vandaag steeds opnieuw worden uitgelegd. Je verdiept je in de belangrijkste stromingen binnen de islam, en leest hedendaagse schrijvers. Je leert wetenschappelijke methoden kennen om heilige teksten en hun interpretatie systematisch te bestuderen.

  • Islam en samenleving
    Je verdiept je in de rol die de islam speelt in de samenleving van vandaag: wat is bijvoorbeeld de invloed van fundamentalisme? Je leert wetenschappelijke methoden kennen om veranderingen in de samenleving te bestuderen. Je gaat zelf interviews afnemen en religieuze evenementen observeren.

Keuzeruimte

Een derde van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met vakken naar jouw eigen interesse. Je kunt bijvoorbeeld een tweede verdiepingspakket volgen, maar ook kiezen voor een pakket met samenhangende vakken van een andere opleiding. Met de invulling van je keuzeruimte kun je zelf bepalen welke richting je op wilt. Je kunt ook een periode in het buitenland studeren, bijvoorbeeld in Cairo (Egypte) of Rabat (Marokko).

Werkvormen

In het eerste jaar van de bachelor Islam en Arabisch krijg je onderwijs in de vorm van hoor- en werkcolleges. 

In een hoorcollege zit je met je medestudenten in een grote zaal en is de docent aan het woord. Bij werkcolleges ga je zelf actief aan de slag. Het kan zijn dat je een presentatie moet houden, of dat je met elkaar een onderwerp bediscussieert of aan een opdracht werkt. Er is veel ruimte voor interactie en voor vragen aan de docent. 

Per week heb je gemiddeld 12 tot 18 contacturen. Naast het volgen van colleges werk je zelfstandig (dus zonder begeleiding) in de vorm van groepswerk en zelfstudie. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

Hoorcollege 10%
Werkcollege 20%
Practicum 0%
Groepswerk 25%
Zelfstudie 45%

Groepsgrootte

In 2018 zijn er 4 studenten begonnen aan de opleiding Islam en Arabisch. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten.

Taal van het onderwijs

Colleges 100% Nederlands
Literatuur 50% Engels en 50% Nederlands

Jaarrooster

Bekijk het jaarrooster (pdf) voor de start- en einddata van de semesters en onderwijsvrije weken.

Bindend studieadvies

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Islam en Arabisch ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.