Studieprogramma

Foto: Tim Vermeire

De studie Islam en Arabisch duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken die worden afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week gemiddeld 12 tot 18 uur aan onderwijs, dat 100% Nederlandstalig is. Je leest zowel Engelse als Nederlandse literatuur.

Vakkenpakket

Bij Islam en Arabisch in Utrecht volg je vakken in samenhangende pakketten. Dit zorgt voor een goede opbouw. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen. De opleiding tegelijk een studie van een taal (Arabisch) en van een cultuur en religie (de islamitische). Dat zie je terug in de opbouw. In het eerste jaar krijg je voor beide componenten een basispakket van vier vakken. Daarna specialiseer je je in één van de volgende richtingen: 'Verdiepingspakket Islam' of 'Verdiepingspakket The Middle East'. 

Werkvormen

Tijdens je opleiding krijg je te maken met verschillende lesvormen. Zo zijn er hoorcolleges, waarin een docent de stof uitlegt, werkgroepen, waarin je met medestudenten en de docent tijdens discussies en korte opdrachten met de stof aan de slag gaat en projectgroepen, waarin je met medestudenten een grotere opdracht maakt. Naast het bijwonen van colleges en het uitvoeren van groepswerk zul je ook zo’n 24 uur per week aan zelfstudie besteden.

Werkvorm

Percentage

Hoorcollege

10%

Werkcollege

20%

Groepswerk

25%

Zelfstudie

45%

Brede opleiding

Een derde van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met vakken naar jouw eigen interesse. Je kunt bijvoorbeeld een tweede verdiepingspakket volgen bij je eigen opleiding, maar ook kiezen voor een pakket met samenhangende vakken van een andere opleiding. Denk bijvoorbeeld aan: Bestuur en Organisatie, Economie, Entrepreneurship, Digital Humanities, Gamestudies, Geschiedenis, Italiaans en nog veel meer.

Stage (in het buitenland)

Stage lopen is leuk én een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen. Je kunt zowel in Nederland als in het buitenland stagelopen (in Rabat of Cairo bijvoorbeeld, en als je daar dan toch bent, kun je er ook meteen vakken volgen als je wilt). Studenten Islam en Arabisch waren in het verleden werkzaam bij uitgeverijen, omroepen, kranten, Nederlandse ambassades, ministeries en het onderwijs.

Groepsgrootte

Gemiddeld starten er elk jaar zo'n 10-15 studenten aan de opleiding Islam en Arabisch. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges een stuk hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten.

Studiebegeleiding

Je kunt tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs, die je ondersteuning bieden bij studiegerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 van de 60 studiepunten van de bachelor Islam en Arabisch behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.

Studenten op de fiets
Foto: Tim Vermeire