Studieprogramma

De bacheloropleiding Global Sustainability Science duurt drie jaar. Het eerste jaar krijg je vooral brede informatie over duurzaamheid die je in de jaren daarna gaat uitdiepen. Na het eerste jaar kies je uit vijf studiepaden, afhankelijk van je interesse met meer of minder aandacht voor bèta- of gammavakken.

Vakkenoverzicht

In het vakkenoverzicht hieronder worden alleen de verplichte vakken getoond. Download een volledig overzicht, met daarin ook vakken per studiepad en voorbeelden van keuzevakken. 

Jaar 1

Je bestudeert duurzaamheidsvraagstukken vanuit een interdisciplinair perspectief. In het eerste jaar krijg je een breed beeld van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, waaronder de verdeling van water, voedsel en energie, stedelijke en economische ontwikkeling en de explosieve groei van de wereldbevolking. Je gaat al direct een project aanpakken in groepsverband. Ook oriënteer je je in je eerste jaar op een keuze voor een studiepad.

Verder kijk je naar de dynamiek van de natuurlijke omgeving, naar maatschappelijke processen, en misschien nog wel het belangrijkste, naar de interactie tussen het natuurlijke en het sociale systeem, op mondiaal, regionaal en lokaal niveau. Je leert hoe je dergelijke complexe systemen kunt bestuderen en analyseren en wat er allemaal komt kijken bij het opzetten en doen van wetenschappelijk onderzoek.

Je sluit het jaar af met een multidisciplinair onderzoeksproject over een regionaal vraagstuk. Je gaat samen veldwerk doen, leert computermodellen te gebruiken, interviews af te nemen, monsters te nemen en een onderzoeksrapport te schrijven.

Jaar 2

In het tweede jaar heb je minder verplichte vakken. Er zal aandacht worden besteed aan diverse statistische methoden. Je leert meer over wetenschapsfilosofie en ethiek of over milieucommunicatie en -gedrag. Hoe kan men "goede" wetenschap onderscheiden van pseudo-wetenschap en welke morele en ethische vragen spelen een rol bij duurzame ontwikkeling? Wat bepaalt milieugedrag en hoe kunnen communicatiestrategieën milieuvriendelijk gedrag stimuleren? Je verdiept je ook in één thema binnen de duurzaamheidswetenschappen. Je kiest uit een van de volgende studiepaden:

  • Water, Climate & Ecosystems
  • Energy & Resources
  • Sustainable & Healthy Food
  • Governance & Societal Transformation
  • Business & Innovation

Ook dit jaar zet je aan het eind van het jaar samen met een groep een eigen onderzoeksproject op. Dit onderzoek is gericht op een mondiaal vraagstuk. Denk aan mondiale issues op het gebied van het klimaat of biodiversiteit.

Jaar 3

De eerste helft van het derde jaar gebruik je voor verdere verdieping in het thema van je studiepad. Voor wat betreft je onderzoeksproject ben je in het derde jaar klaar voor het echte werk. In groepsverband ga je voor een echte klant werken als consultant aan een duurzaamheidsvraagstuk uit de praktijk. Die klant is bijvoorbeeld een goed doel (NGO), een overheidsorganisatie of een bedrijf. Het is natuurlijk super interessant om je kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen. Je zult versteld staan hoe je professionaliteit wordt ervaren. De interactie met de klant geeft een nieuwe dynamiek.

Je sluit je opleiding af met het schrijven van je bachelorthesis. Dit is een individueel onderzoeksproject over een actueel duurzaamheidsvraagstuk. Hierbij pas je alle kennis toe die je hebt geleerd. In dit project kun je laten zien hoe je een plan van aanpak maakt, hoe je dat plan uitvoert en hoe je daarover rapporteert en presenteert.

Werkvormen

Actief onderwijs is in deze opleiding belangrijk. Er zijn hoorcolleges in grote groepen, maar in bijna alle cursussen vinden ook activiteiten plaats in kleinere groepen, zoals bij werkcolleges, projecten, groepsopdrachten en computerpractica.

Studielast

In totaal ben je per week ongeveer veertig uur met je studie bezig. Daarvan bestaat een deel uit contacturen, zoals hoorcolleges, werkcolleges en practica. De rest bestaat uit zelfstudie, zoals individueel of met medestudenten opdrachten maken, hoor- en werkcolleges voorbereiden en tentamens leren.

Studiepaden

Na het eerste jaar ga je je verdiepen en kies je een studiepad. Het studiepad dat je kiest, geeft je de basis voor de master die je na de bachelor kunt volgen. De vijf studiepaden zijn:

Keuzeruimte

In de opleiding Global Sustainability Science bestaat 25% van je vakken uit keuzevakken. Als keuzevakken kun je een ander studiepad volgen, een minor doen of een semester naar het buitenland gaan.

Toetsing

In de cursussen die je volgt zitten meerdere toetsmomenten. Een toets kan bestaan uit een tentamen, het schrijven van een paper, essay of rapportage, het werken aan een groepsproject of het geven van een presentatie.

Naar het buitenland

Studeren in het buitenland kan een enorme stimulans zijn voor je academische en persoonlijke ontwikkeling. Bij deze opleiding kun je ook een deel van je studie in het buitenland volgen, bijvoorbeeld via een uitwisseling. De Universiteit Utrecht werkt samen met universiteiten wereldwijd. Voor Global Sustainability Science zijn onder andere uitwisselingsplekken beschikbaar voor de Chinese University of Hong Kong (CUHK) en de Leuphana Universität Lüneburg. Beide universiteiten bieden vakken aan die zijn afgestemd op het programma van de bachelor. Lees meer over onze uitwisselingsprogramma’s op de studentenwebsite van Global Sustainability Science.

Groepsgrootte

Er zijn gemiddeld 220 eerstejaarsstudenten Global Sustainability Science. In de hoorcolleges zit je met alle studenten. Bij een werkcollege zit je in het eerste jaar met 20 tot 25 medestudenten.

Studiebegeleiding

Tijdens je studie kun je rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Je krijgt bij aanvang van de opleiding een tutor toegewezen: een docent binnen de opleiding die als studiebegeleider functioneert. Je tutor is het eerste aanspreekpunt voor alle opleidingsspecifieke vragen met betrekking tot het bachelorprogramma en je studievoortgang.

Bindend studieadvies (BSA)

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Global Sustainability Science ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.