Selectie

B&O selectiegesprek

Hoe werkt de selectieprocedure?

Voor de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) selecteren we ieder jaar 93 studenten. Dat doen we omdat we je kleinschalig en intensief onderwijs willen bieden en je studiesucces willen bevorderen. We willen graag inzicht krijgen in je aanleg voor academische, sociale en professionele vaardigheden en in je motivatie voor de inhoud en de didactiek van de opleiding.
Na je inschrijving in Studielink begint de selectieprocedure. Waar kijken we naar tijdens die procedure? De opleiding gebruikt vijf instrumenten om informatie te verzamelen. Samen vormen zij het zogenaamde ‘selectiedossier’:
 

  • Schriftelijk thematisch interview. Dit is een gestructureerd interview over je motivatie, waarin je een aantal vragen beantwoordt en een kort essay schrijft over een actueel maatschappelijk vraagstuk.
  • Profieltest. Deze test geeft inzicht in eigenschappen en vaardigheden die van belang zijn voor een succesvol verloop van je studie.
  • Aanbeveling. Een formulier dat een docent of begeleider van je middelbare school invult, met een aantal gestandaardiseerde vragen over jou in onderwijssituaties.
  • Cijfers. We vragen ook om de door jou behaalde cijfers van je opleiding(en).
  • Gesprek. Ten slotte voer je nog een gesprek met een docent van de opleiding. Deze gesprekken vinden plaats tussen ongeveer eind januari en uiterlijk de eerste week van juni.

We streven ernaar om in de tweede helft van juni de uitslag van de selectie bekend te maken.

De procedure

Hieronder vind je meer informatie over de verschillende stappen in de selectieprocedure.

Digitaal dossier

In december openen we het digitaal systeem voor de selectiedossiers. Als je je hebt aangemeld via Studielink maken we enige tijd later een ‘digitaal dossier’ voor je aan. Vervolgens ontvang je per e-mail een uitnodiging om de gevraagde informatie binnen drie weken in je dossier in te voeren (houd ook je spamfolder in de gaten). Let op: het e-mailadres van je ‘aanbeveler’ moet je al binnen een week invullen.

In het eerste gedeelte van je selectiedossier komen de volgende gegevens te staan:

  • achtergrondgegevens (contactgegevens, vooropleiding, etc.)
  • het schriftelijk thematisch interview
  • het mailadres van de docent of begeleider die je aanbeveling zal schrijven
  • de profieltest
  • je cijfers

Na invullen van je vooropleiding, worden automatisch formulieren voor het invoeren van cijferlijsten toegevoegd aan het dossier.

Wanneer je het e-mailadres hebt ingevoerd van de docent of begeleider die een aanbeveling voor je gaat schrijven, krijgt die ‘aanbeveler’ een uitnodiging toegestuurd om die informatie in het dossier in te vullen. De aanbeveling bestaat uit een aantal vragen die je docent of begeleider moet invullen. De aanbeveler heeft geen toegang tot de rest van het dossier, en jij hebt geen toegang tot de inhoud van de aanbeveling. Je kunt wel zien of de aanbeveling is ingevuld en je bent er verantwoordelijk voor dat je aanbeveler dat op tijd doet.

Dossier op tijd inleveren

Zodra alle onderdelen van het dossier zijn ingevuld, kun je je dossier inleveren. Je moet dan bevestigen dat je het dossier zelf, en naar waarheid hebt ingevuld. Hiervoor geldt een termijn van drie weken.

Als je het dossier niet op tijd hebt ingediend, dan betekent dat dat je in principe niet wordt toegelaten. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor je te laat bent, kunnen we hier soms een uitzondering op maken.

Eerste beoordeling en gesprek

Zodra je je dossier hebt ingediend, controleert en beoordeelt de coördinator van de selectie je dossier.

Vervolgens nodigen we je (op zijn vroegst in januari) uit voor een gesprek met een docent van de opleiding. Dit gesprek vindt plaats in het gebouw van de opleiding en duurt ongeveer 30 minuten. De docent schrijft na afloop een verslag van het gesprek. De coördinator van de selectie beoordeelt dit verslag.

In uitzonderlijke gevallen kunnen we besluiten dat je niet wordt uitgenodigd voor een gesprek. Als dat zo is, nemen we telefonisch contact met je op.

Definitieve beoordeling/beslissing over de selectie

De opleidingsdirecteur en de coördinator van de selectie beoordelen, onafhankelijk van elkaar, alle deelscores en het selectiedossier als geheel en nemen het besluit over de selectie van de studenten. We streven ernaar om de selectie in de tweede helft van juni bekend te maken.

Je ontvangt een e-mail over het besluit of je wel of niet geselecteerd bent voor de opleiding.

Regelingen

Dit zijn de formele regelingen met betrekking tot de selectieprocedure van Bestuurs- en organisatiewetenschap, zoals vastgesteld door de decaan van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en de directeur van de bacheloropleiding B&O: de regeling selectie B&O en het uitvoeringsbesluit selectie B&O.  

Veelgestelde vragen

Is het gesprek het belangrijkst voor de selectie?
Nee. Alle onderdelen van de selectieprocedure tellen mee in de beoordeling. Het is dus niet zo dat bijvoorbeeld het gesprek of je cijfers zwaarder meetellen.

Wanneer wordt de selectie bekend gemaakt?
We streven ernaar om dit in de tweede helft van juni bekend te maken. Helaas kunnen we geen exacte datum geven.

Kan ik meer dan één aanbevelingsformulier insturen?
Dit is helaas niet mogelijk.

Mag ook iemand anders dan een docent of begeleider van mijn opleiding het aanbevelingsformulier invullen?
Nee. We willen graag een beeld van je krijgen in een onderwijsomgeving, dus we willen graag aan aanbeveling ontvangen van iemand die jou in die omgeving heeft meegemaakt. Dus geen brieven van familieleden, werkgevers of bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties.

Het kan ook zijn dat je al meer dan twee jaar van school bent. Dan kan het lastiger zijn om een docent of begeleider te vinden. Toch willen we graag een beeld krijgen van jou in je laatste onderwijsomgeving. Als je denkt dat het echt niet lukt, of als je denkt dat dat onvoldoende beeld van jou geeft, neem dan even contact met ons op voor overleg.

Mag ik een buitenlandse docent opgeven als ‘aanbeveler’?
Ja dat mag. Maar let op: het aanbevelingsformulier is in het Nederlands, en je blijft zelf verantwoordelijk voor het op tijd inleveren van de aanbeveling. De aanbeveling mag wel in het Engels worden ingevuld. Mocht je van deze optie gebruik van willen maken, stuur dan even een e-mail naar bachelor.usbo@uu.nl dan sturen wij een vertaling van het formulier naar de aanbeveler.

Waarom moet ik mijn vwo 5 cijfers inleveren?
Voor de selectie tellen uiteindelijk je cijfers van vwo 6, maar omdat we daarover pas kunnen beschikken in juni, willen we alvast een beeld van je cijfers krijgen door eerst om de cijfers van vwo 5 te vragen.

Welke cijfers moet ik inleveren als ik mijn vwo-cijfers en mijn diploma al heb?
Als je je vwo diploma al gehaald hebt, willen we graag je cijfers van vwo 5 en vwo 6 hebben.

Welke cijfers moet ik inleveren als ik geen VWO heb gedaan?
Heb je geen vwo diploma, dan verwachten we dat je een propedeuse of einddiploma hebt van een hogeschool die onder de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) valt. Van de laatste opleiding die je hebt gedaan, willen we graag de cijfers ontvangen.

Ik heb een hbo propedeuse. Moet ik nog extra vakken doen om aan de toelatingseisen te voldoen?
Nee, een hbo-propedeuse is een voldoende vooropleiding voor de bacheloropleiding B&O.

Wat moet ik doen als ik een niet-Nederlands diploma heb?
Als je een buitenlands diploma hebt moet het Admissions Office van de Universiteit Utrecht vaststellen of je toegelaten kunt worden tot de selectieprocedure. Dit doen zij door te controleren of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlands vwo-diploma, zij hebben voor deze diplomawaardering een gedrukt exemplaar nodig. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Ik zit tijdens de selectieperiode in het buitenland. Kan ik nog steeds meedoen?
Ja, je kunt je gewoon aanmelden en het dossier vanuit het buitenland samenstellen. Voor het selectiegesprek is het echter van belang om ruim van te voren aan te geven van wanneer tot wanneer je weg bent, zodat we daar rekening mee kunnen houden tijdens het inplannen van het gesprek. Neem in ieder geval tijdig contact met ons.

Ik heb vorig jaar meegedaan aan de procedure. Moet ik alles weer opnieuw indienen?
Ja. Ieder jaar is er weer een nieuwe groep kandidaat-studenten waaruit we een selectie maken en bovendien ben je zelf ook weer een jaar verder in je ontwikkeling.

Ik heb mezelf aangemeld in Studielink. Waarom heb ik nog geen toegang tot het digitale selectiedossier?
Je kunt je vanaf 1 oktober aanmelden. Aangezien we alle gesprekken met kandidaten voeren vanaf januari, starten we in december met het versturen en het verwerken van de digitale dossiers.

Wanneer krijg ik een uitnodiging voor het selectiegesprek?
Nadat je het selectiedossier hebt ingediend, worden je gegevens gecontroleerd en vervolgens nodigen we je uit voor een gesprek. Omdat we vaak veel dossiers tegelijk ontvangen, kan het soms even duren voordat je een uitnodiging krijgt.

Wat moet ik invullen als ik van een vak dat al in het digitale systeem is opgenomen, geen cijfer heb, omdat ik dat vak niet meer volg?
Als je geen cijfer hebt van een vak dat in het digitale systeem is opgenomen omdat je het vak niet meer hebt gevolgd, neem dan even contact met ons op via bachelor.usbo@uu.nl.

Wat moet ik doen als ik de inleverdeadline van het digitale dossier niet haal?
Als je te laat bent met het inleveren van onderdelen van het digitale dossier, dan zullen we je aanmelding niet (verder) in behandeling nemen. Neem alleen als je door overmacht de voorgeschreven termijn van inleveren gaat overschrijden zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Wat moet ik doen als het versturen van mijn cijfers niet lukt?
Als je een foutmelding krijgt bij het versturen van je cijfers, dan kun je een mailtje sturen naar bachelor.usbo@uu.nl.

Mijn aanbeveler heeft de uitnodiging niet ontvangen. Wat nu?
Het komt soms voor dat de uitnodigingsmail met de activatielink in de spam map terecht komt. Het is daarom aan te raden om je aanbeveler hier ook op te wijzen wanneer je deze hebt opgegeven om het aanbevelingsformulier in te vullen. Mocht dit ook niet het geval zijn, dan kun je een mailtje sturen naar bachelor.usbo@uu.nl. We zullen dan een kopie van de verzonden e-mails naar je aanbeveler sturen.

Het lukt niet om het dossier te sluiten. Wat nu?
Allereerst is het van belang om te controleren of alle onderdelen zijn ingediend, pas dan kun je het hele dossier sluiten. Ook kan het zijn dat je deadline is verlopen: in dat geval is het niet meer mogelijk om het dossier in te dienen. Neem eventueel contact met ons op via bachelor.usbo@uu.nl. We zullen deze dan zo snel mogelijk beantwoorden.

Waarom staat er een andere deadline bij het aanbevelingsformulier en welke deadline moet ik aanhouden?
Om je aanbeveler voldoende tijd te bieden om het aanbevelingsformulier in te sturen, staat de deadline voor het aanmelden van de aanbeveler op zeven dagen. Zodra je het mailadres hebt ingevuld, start een termijn van twee weken voor de aanbeveler. Hierdoor kan het inderdaad zo zijn dat voor het aanbevelingsformulier een andere deadline geldt dan voor de rest van je dossier. Binnen drie weken na verzenden van de uitnodiging voor je dossier, moet je het gehele dossier indienen. Hier wordt nadrukkelijk op gewezen in de instructiebrief en e-mail en uitstel accepteren we dus niet.

Zat jouw vraag hier niet tussen?
Heb je nog geen antwoord op je vraag kunnen vinden, mail ons dan via bachelor.usbo@uu.nl.

Contact

Heb je vragen over de selectieprocedure van Bestuurs- en organisatiewetenschap? Mail dan naar: bachelor.usbo@uu.nl