Ervaringen

Onze eigen studenten weten natuurlijk als geen ander waarom B&O een goede keuze is. Lees meer over de ervaringen van onze studenten Osama en Mik en over de ervaringen van onze alumni Javina, Wouter en Nina.

Student Osama Al Hashish

Osama Al Hashish

Ik heb Bestuurs- en organisatiewetenschap gekozen omdat deze opleiding vanuit diverse invalshoeken kijkt naar actuele ontwikkelingen. Het begrijpen van de actualiteit vraagt om kennis van verschillende vakgebieden. Dat heb ik teruggevonden bij deze opleiding, want de verplichte cursussen gaan over b.v. politicologie, economie, filosofie, sociologie, rechten en natuurlijk bestuurskunde en organisatiewetenschap. Daarom was ik ervan overtuigd dat B&O in Utrecht voor mij de best passende studie is.

Lees meer

Ik ben heel positief over B&O. Ik vind het fijn dat ik door de jaren heen meer praktische vaardigheden leer, die ik zowel bij de studie als ook bij een toekomstige baan nodig heb. Daarnaast vind ik dat er in de lessen een goede balans is tussen het bespreken van wetenschappelijke literatuur en het koppelen van de wetenschap aan de praktijk. De praktijk bepaalt hoe de wetenschap eruitziet en niet andersom. Ook vind ik het leuk dat we naar één vraagstuk kijken vanuit verschillende perspectieven, b.v. met behulp van de theorie van twee verschillende denkers. Of we bespreken hetzelfde vraagstuk vanuit verschillende perspectieven in verschillende cursussen. Zo leer je hoe je als socioloog naar de corona pandemie kijkt (wat is het effect op de samenleving en hoe moet dat effect aangepakt worden?), als econoom (wat zijn de financiële gevolgen in de samenleving en hoe moet de overheid dat aanpakken?), en ook als een manager van een organisatie (wat zijn de effecten van de nieuwe manier van werken op de medewerkers en hoe moet het management daarmee omgaan?)

Osama Al Hashish is student bij B&O.

Student Mik Collet

Mik Collet

Het kiezen van een studie was voor mij geen gemakkelijke opgave. Ik had interesse in uiteenlopende disciplines variërend van rechten tot sociologie. Tijdens de Bachelor Open Dagen besloot ik daarom bij veel studies langs te gaan, waaronder ook Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O). De opleiding sprak mij direct aan omdat maatschappelijke vraagstukken hier vanuit meerdere invalshoeken bekeken worden.

Lees meer

Het bouwen van spreekwoordelijke bruggen tussen verschillende maatschappelijke partijen staat centraal in de studie. Denk bijvoorbeeld aan een onderwerp als de zorg, waar zowel de overheid, burgers en het bedrijfsleven een belangrijke rol spelen. Omdat deze thema’s altijd actueel zijn, wordt in het  onderwijs vaak een interessante koppeling tussen theorie en praktijk gemaakt. Het nieuws vormt daarom regelmatig het startpunt voor papers, presentaties en discussies in de leergroepen.

Daarbij spreekt het mij aan dat het onderwijs bij B&O kleinschalig en intensief is. Ieder jaar vindt er een selectieprocedure plaats, waar vervolgens 93 eerstejaars uit naar voren komen. Voordat ik begon keek ik hier wel tegen op, maar uiteindelijk is het alleen maar een bevestiging dat je hier op je plek zit als de opleiding jou ook kiest. Wat ik daarnaast als voordeel van deze kleine groep heb ervaren is dat je je medestudenten en docenten snel leert kennen, waardoor ik mij al snel thuis voelde bij B&O. 

Een ander punt waarop de studie zich voor mij onderscheidt is de manier waarop er lesgegeven wordt. Vaak volg je onderwijs in groepjes van vijftien tot dertig studenten. De stof kan hierdoor diepgaand besproken worden, wat bij mij leidt tot een veel beter begrip van de gelezen literatuur. Daarnaast doe je veel projecten in kleine groepjes studenten, denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een adviesopdracht voor de NS. Door veel in groepen te werken leer je goed omgaan met verschillende werkstijlen en breng je elkaar op nieuwe ideeën.

Mik Collet is student bij B&O.

Javina Bijl, alumna B&O

Ik heb voor de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) gekozen, omdat ik op zoek was naar een maatschappelijke opleiding waarbij ik in aanraking zou komen met allerlei verschillende disciplines en onderwerpen. Met andere woorden, ik wilde van alles wel wat meekrijgen; een beetje politicologie, sociologie, economie, etc. Dit heeft de opleiding zeker waargemaakt. Ik kijk dan ook positief terug op mijn tijd bij B&O. Naast de interdisciplinaire focus, ben ik erg enthousiast over de kleinschaligheid van het interactieve onderwijs. De vakken waren erg divers en tegelijkertijd werden de theorieën altijd gekoppeld aan actuele en maatschappelijke thema’s.

Lees meer

Wat mij verder aansprak aan de opleiding, was de nadruk op praktijkervaring. Samen met mijn medestudenten hebben we meerdere opdrachten gedaan voor bestaande opdrachtgevers uit het veld. Bijvoorbeeld voor een gemeente of voor een adviesbureau dat werkzaam is in de publieke sector. Dit gaf mij echt het gevoel dat we daadwerkelijk iets konden bijdragen.

Ik kan nu met zekerheid zeggen dat B&O mij veel heeft gebracht. Het heeft een solide basis gevormd voor zowel academische als professionele vaardigheden (zoals samenwerken, presenteren en interviewen), die mij grotendeels hebben klaargestoomd voor het toekomstige werkveld.

Momenteel studeer ik aan de Universiteit van Wageningen, waar ik een tweejarige Master International Development Studies volg, gespecialiseerd in Politics & Governance. Daarnaast loop ik stage bij het College voor de Rechten van de Mens op de Onderzoek & Advies afdeling en ben ik werkzaam als student-assistent bij het UU-onderzoeksplatform ‘Contesting Governance.’

Javina Bijl volgt nu een master aan de Universiteit van Wageningen. 

Wouter Oosterom, alumnus B&O

Al vrij snel wist ik dat ik een studie wilde doen die gericht is op het publieke domein. De studie Bestuurs- en organisatiewetenschap sloot goed aan bij die wens. Gedurende de opleiding houd je je bezig met maatschappelijke thema’s, zoals het betaalbaar houden van de zorg. In de studie leer je dat er binnen die thema’s niet één, maar meerdere werkelijkheden bestaan. En om antwoorden te vinden op maatschappelijke vraagstukken, moet je dan ook oog hebben voor die verschillende werkelijkheden.

Lees meer

De studie leert je daarnaast ook veel sociaal-professionele vaardigheden  die heel goed van pas komen in de start van je werkzame leven. In de opleiding geef je presentaties, voer je interviews uit en werk je veel samen in groepjes met andere studenten. Die ervaringen maken dat je goed voorbereid bent op een eerste baan na de studie.

Gedurende mijn B&O-tijd ontwikkelde ik een interesse in het thema jeugdzorg, juist omdat dit zo’n complex onderwerp is waar veel perspectieven op zijn. Via mijn masterscriptie (master publiek management) kwam ik in aanraking met mijn huidige werkgever Significant. Dit is een onderzoeks- en adviesbureau dat zich o.a. richt op de kwetsbare inwoner en hoe die inwoner beter geholpen kan worden. In mijn werk mag ik mij dagelijks bezighouden met het vinden van oplossingen voor de problemen die spelen binnen de jeugdzorg. De studie heeft me dus niet alleen veel inhoudelijke kennis en sociaalprofessionele vaardigheden gebracht, maar ook mijn eerste baan!

Wouter Oosterom is nu adviseur en onderzoeker bij Significant Public.

Nina Breedveld, alumna B&O

Ik kijk met heel veel plezier terug op mijn bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O)! De opleiding sprak me in eerste instantie vooral aan, omdat je leert om vanuit verschillende perspectieven naar maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen te kijken. Bij B&O leer je meer over de complexe wereld van het openbaar bestuur, een wereld waarin je continu afwegingen moet maken. Er spelen eindeloos veel belangen, maar ‘onze’ middelen zijn beperkt.

Lees meer

Bij B&O loop je niet de collegezaal uit met het antwoord op een vraagstuk, maar krijg je vooral inzicht in de complexiteit ervan en leer je om onderzoek te doen naar die vraagstukken. Ik heb geleerd om kritisch en zelfstandig na te denken en om het vervolgens wetenschappelijk te onderbouwen. Daarnaast is er veel aandacht voor professionele vaardigheden tijdens verschillende trainingen.

In het eerste jaar was de manier van studeren wel even wennen voor mij: er is veel groepswerk, je hebt kleinschalige werkgroepen waarin actieve participatie centraal staat en je moet geregeld iets presenteren voor de klas. Inmiddels ben ik ervan overtuigd dat de persoonlijke en intensieve manier van lesgeven en het vele samenwerken mij veel heeft gebracht.

In de master die ik nu doe – Sustainable Development, bij de faculteit geowetenschappen – merk ik dat ik doelgericht kan samenwerken in groepen en genuanceerd – met een helicopterview – kan kijken naar het vraagstuk wat op tafel ligt. Duurzaamheids- en klimaatvraagstukken zijn bij uitstek complex, met een groot belang voor een stakeholder die nu vaak niet wordt meegenomen: toekomstige generaties. Ik merk dat ik dankbaar gebruik maak van de onderzoeks- en professionele vaardigheden die ik tijdens deze studie heb geleerd, en dat dit mij helpt om op een creatieve en doelgerichte manier te zoeken naar inclusieve oplossingen voor de huidige klimaatcrisis.

Nina Breedveld volgt nu de master Sustainable Development bij de faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht.