Ervaringen

Lees meer over de ervaringen van onze studenten Osama en Lukas en over de ervaringen van onze alumni FlorisJavina en Wouter.

Student Osama over de keuze voor B&O

Student Sam

Ik heb Bestuurs- en organisatiewetenschap gekozen omdat deze opleiding vanuit diverse invalshoeken kijkt naar actuele ontwikkelingen. Het begrijpen van de actualiteit vraagt om kennis van verschillende vakgebieden. Dat heb ik teruggevonden bij deze opleiding, want de verplichte cursussen gaan over b.v. politicologie, economie, filosofie, sociologie, rechten en natuurlijk bestuurskunde en organisatiewetenschap. Daarom was ik ervan overtuigd dat B&O in Utrecht voor mij de best passende studie is.

Lees meer

Ik ben heel positief over B&O. Ik vind het fijn dat ik door de jaren heen meer praktische vaardigheden leer, die ik zowel bij de studie als ook bij een toekomstige baan nodig heb. Daarnaast vind ik dat er in de lessen een goede balans is tussen het bespreken van wetenschappelijke literatuur en het koppelen van de wetenschap aan de praktijk. De praktijk bepaalt hoe de wetenschap eruitziet en niet andersom. Ook vind ik het leuk dat we naar één vraagstuk kijken vanuit verschillende perspectieven, b.v. met behulp van de theorie van twee verschillende denkers. Of we bespreken hetzelfde vraagstuk vanuit verschillende perspectieven in verschillende cursussen. Zo leer je hoe je als socioloog naar de corona pandemie kijkt (wat is het effect op de samenleving en hoe moet dat effect aangepakt worden?), als econoom (wat zijn de financiële gevolgen in de samenleving en hoe moet de overheid dat aanpakken?), en ook als een manager van een organisatie (wat zijn de effecten van de nieuwe manier van werken op de medewerkers en hoe moet het management daarmee omgaan?)

Osama Al Hashish is student bij B&O.

Student Lukas over het simulatiespel

Student Lukas

Bij Bestuurs- en organisatiewetenschap gaat het onderwijs verder dan alleen hoorcolleges en werkgroepen. Een voorbeeld hiervan is het simulatiespel dat je speelt in je eerste jaar. In dit spel vorm je een week lang een fictieve organisatie met andere studenten en ga je een product ontwikkelen. Dit kan van alles zijn, denk aan een bordspel, een website, een campagne via sociale media of een tool voor werknemers. Tijdens de week spelen er allerlei ontwikkelingen waardoor je echt leert hoe de buitenwereld invloed kan hebben op organisaties. Zo veranderen de wensen van de opdrachtgever, wisselen mensen van organisaties en is de vakbond actief.

Lees verder

Voordat we aan de simulatie begonnen, hadden we al verschillende theorieën bestudeerd over dit onderwerp. Het was leuk om deze in de praktijk toe te passen. Voor mij viel vooral op hoe groot de politieke component is binnen deze (fictieve) organisaties. In de theorie werd dit wel beschreven, maar in de praktijk werd het nog veel duidelijker en was het heel leerzaam om alles zo op zijn plek te zien vallen. Sommige medestudenten waren bijvoorbeeld vooral bezig met de machtsstructuren binnen de fictieve organisaties en minder met het ontwikkelen van het product. Andere studenten probeerden via de fictieve vakbond werknemers tegen werkgevers op te zetten. De simulatieweek was dus niet alleen heel leuk, maar ook nog eens heel leerzaam! Dit is slechts een voorbeeld van de praktijkopdrachten die aan bod komen in de opleiding. Gedurende de opleiding zijn er nog andere opdrachten en simulaties om zo de theorie echt tot leven te laten komen.

Alumnus Floris werkt nu als beleidsmedewerker bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Alumnus Floris

In 2019 heb ik de bachelor Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) afgerond. Hier leerde ik over de publieke sector, bestuurskundige vraagstukken en de werking van organisaties. Dit vond ik erg interessant en daarom besloot ik ook een master bij Bestuurs- en organisatiewetenschap te doen. Dat werd de master Strategic Human Research Management, waarin de focus ligt op de organisatie van werk en het strategisch inzetten van personeel. Denk hierbij aan werk zo organiseren dat het de productiviteit en het werkplezier van medewerkers verhoogt, maar ook aan de juiste mensen aannemen en behouden. Hier leerde ik ook meer over (de bedrijfsvoering van) organisaties in de publieke sector en het arbeidsrecht.

Lees verder

Na mijn master heb ik ruim een jaar bij het departement Bestuurs- en organisatiewetenschap gewerkt als docent en onderzoeker. Het was bijzonder en leerzaam omaan de ‘andere kant’ van de universiteit te staan en zo de onderwerpen nog beter te doorgronden. Ik had echter sinds mijn bachelor altijd al de wens om bij de Rijksoverheid te werken en daarom werk ik nu als beleidsmedewerker bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als beleidsmedewerker houd ik mij bezig met de examens in het voortgezet onderwijs. Daarnaast zit ik in de ondernemingsraad, waar ik mijn achtergrond in B&O goed kan gebruiken.

B&O heeft mij goed voorbereid op het werken bij mijn huidige baan, het ministerie, omdat ik daardoor bekend ben met de politiek-bestuurlijke omgeving, de beleidstheorieën en de publieke vraagstukken die ik in mijn werk tegenkom. Daarnaast zijn de geleerde sociale en professionele vaardigheden tijdens de studie waardevol in mijn huidige werk, bijvoorbeeld in het samenwerken met collega's en met verschillende partijen uit het (onderwijs)veld. De inzichten over (schriftelijk) adviseren, samenwerken en interviewtechnieken gebruik ik dagelijks. Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd bij B&O en zou deze studie aan iedereen aanraden die zich wil inzetten voor het publieke belang!

Alumnus Javina volgt nu een master aan de Universiteit van Wageningen

Alumna Javina

Ik heb voor de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) gekozen, omdat ik op zoek was naar een maatschappelijke opleiding waarbij ik in aanraking zou komen met allerlei verschillende disciplines en onderwerpen. Met andere woorden, ik wilde van alles wel wat meekrijgen; een beetje politicologie, sociologie, economie, etc. Dit heeft de opleiding zeker waargemaakt. Ik kijk dan ook positief terug op mijn tijd bij B&O. Naast de interdisciplinaire focus, ben ik erg enthousiast over de kleinschaligheid van het interactieve onderwijs. De vakken waren erg divers en tegelijkertijd werden de theorieën altijd gekoppeld aan actuele en maatschappelijke thema’s.

Lees meer

Wat mij verder aansprak aan de opleiding, was de nadruk op praktijkervaring. Samen met mijn medestudenten hebben we meerdere opdrachten gedaan voor bestaande opdrachtgevers uit het veld. Bijvoorbeeld voor een gemeente of voor een adviesbureau dat werkzaam is in de publieke sector. Dit gaf mij echt het gevoel dat we daadwerkelijk iets konden bijdragen.

Ik kan nu met zekerheid zeggen dat B&O mij veel heeft gebracht. Het heeft een solide basis gevormd voor zowel academische als professionele vaardigheden (zoals samenwerken, presenteren en interviewen), die mij grotendeels hebben klaargestoomd voor het toekomstige werkveld.

Momenteel studeer ik aan de Universiteit van Wageningen, waar ik een tweejarige Master International Development Studies volg, gespecialiseerd in Politics & Governance. Daarnaast loop ik stage bij het College voor de Rechten van de Mens op de Onderzoek & Advies afdeling en ben ik werkzaam als student-assistent bij het UU-onderzoeksplatform ‘Contesting Governance.’

Alumnus Wouter is nu adviseur en onderzoeker bij Significant Public

Alumnus Wouter

Al vrij snel wist ik dat ik een studie wilde doen die gericht is op het publieke domein. De studie Bestuurs- en organisatiewetenschap sloot goed aan bij die wens. Gedurende de opleiding houd je je bezig met maatschappelijke thema’s, zoals het betaalbaar houden van de zorg. In de studie leer je dat er binnen die thema’s niet één, maar meerdere werkelijkheden bestaan. En om antwoorden te vinden op maatschappelijke vraagstukken, moet je dan ook oog hebben voor die verschillende werkelijkheden.

Lees meer

De studie leert je daarnaast ook veel sociaal-professionele vaardigheden  die heel goed van pas komen in de start van je werkzame leven. In de opleiding geef je presentaties, voer je interviews uit en werk je veel samen in groepjes met andere studenten. Die ervaringen maken dat je goed voorbereid bent op een eerste baan na de studie.

Gedurende mijn B&O-tijd ontwikkelde ik een interesse in het thema jeugdzorg, juist omdat dit zo’n complex onderwerp is waar veel perspectieven op zijn. Via mijn masterscriptie (master publiek management) kwam ik in aanraking met mijn huidige werkgever Significant. Dit is een onderzoeks- en adviesbureau dat zich o.a. richt op de kwetsbare inwoner en hoe die inwoner beter geholpen kan worden. In mijn werk mag ik mij dagelijks bezighouden met het vinden van oplossingen voor de problemen die spelen binnen de jeugdzorg. De studie heeft me dus niet alleen veel inhoudelijke kennis en sociaalprofessionele vaardigheden gebracht, maar ook mijn eerste baan!