Studieprogramma

De bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) duurt drie jaar. De opleiding is kleinschalig, praktijkgericht en houdt zich bezig met actuele, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. B&O bestaat uit een hoofdprogramma en uit keuzeruimte. Het hoofdprogramma bestaat uit verplichte vakken en beslaat driekwart van je studie. De overige ruimte is je keuzeruimte. Die kun je zelf invullen. Daarin kun je keuzevakken volgen in Utrecht, maar ook in het buitenland studeren of stage lopen.

Hoe ziet het studieprogramma eruit?

Hieronder vind je in het studieprogramma van B&O.

Werkvormen

Tijdens je opleiding volg je hoorcolleges en werkgroepen. In een hoorcollege bespreekt de docent de stof voor een grote groep studenten. In een werkgroep ga je in kleine groepen van 15 tot maximaal 30 studenten praktisch aan de slag met deze stof. Naast het bijwonen van colleges en het uitvoeren van groepswerk zul je ook veel tijd aan zelfstudie besteden. Je bestudeert theoretische vraagstukken en wetenschappelijke literatuur in het Nederlands en Engels en past deze toe op de praktijk. Inclusief voorbereiding, studeren en het maken van opdrachten ben je fulltime bezig met je studie. 

Sociale en professionele vaardigheden

In het simulatiespel Topos ervaar je hoe het is om in een professionele rol te functioneren

Tijdens je studie ontwikkel je onderzoeks- en schrijfvaardigheden en andere sociale en professionele vaardigheden die nuttig zijn voor toekomstige beroepen, zoals samenwerken, presenteren, onderhandelen en conflicthantering. Je werkt bij ons met actuele casussen, er zijn regelmatig gastcolleges en je maakt kennis met de praktijk in simulatiespellen en door ieder jaar zelf onderzoek in organisaties te doen.

Stage of studeren in het buitenland

Je kunt de ervaring met de praktijk verder vergroten door een stage te doen in je keuzeruimte. Onze stagecoördinator helpt je daar graag bij. Ook kan je de keuzeruimte gebruiken om te studeren in het buitenland via een uitwisselingsprogramma. B&O studenten gingen onder andere naar de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Tsjechië en Turkije.

Toetsing

Elk jaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Je wordt in elke periode op verschillende manieren getoetst. Je sluit je vakken af met een kennistoets, verslag, presentatie of essay. Daarnaast schrijf je wetenschappelijke artikelen. Je sluit de opleiding af met een bachelorscriptie. 

Studiebegeleiding

Bij B&O kun je tijdens je studie rekenen op intensieve begeleiding en persoonlijke betrokkenheid. Wij hebben tutoren, coaches, een studieadviseur en career officer die je ondersteuning bieden bij studie gerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het einde van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen studiepunten) behaald hebben om door te mogen gaan met je studie. Dat betekent dat je tenminste zes van de acht eerstejaarscursussen succesvol hebt afgesloten.