Bestuurs- en organisatiewetenschap gaat over het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.

 

Die vraagstukken spelen bijvoorbeeld in de zorg, in het onderwijs en omtrent veiligheid. Hoe zorg je voor kansengelijkheid in het onderwijs, of organiseer je veiligheid zonder dat de rechten van individuen te veel worden aangetast? Bij dit soort thema’s zijn allerlei verschillende groepen betrokken. De politiek en de nationale, provinciale en gemeentelijke overheid, maar ook belangengroepen, private ondernemingen en professionals.

In de opleiding gaan we in op vragen als:

  • Hoe komen besluiten tot stand? Wie bepaalt waaraan geld en aandacht wordt besteed?
  • Hoe werken de verschillende organisaties die betrokken zijn, hoe zitten ze in elkaar? En hoe kunnen ze samenwerken?
  • Welke invloed hebben maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering, vergrijzing en globalisering?
  • Welke manieren zijn er om iets te doen aan die vraagstukken, en hoe werken die?

Inzichten vanuit verschillende perspectieven

Maatschappelijke vraagstukken zijn complex en er is altijd interactie tussen verschillende partijen. Om antwoorden te vinden op deze vragen, zijn inzichten uit verschillende perspectieven nodig. Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) is een interdisciplinaire studie die naast kennis uit de bestuurskunde en organisatiewetenschap inzichten gebruikt uit vakgebieden als recht, economie, politicologie en antropologie.

Aandacht voor vaardigheden

Ook is er tijdens de studie aandacht voor de vaardigheden die je nodig hebt om op een effectieve manier met deze complexe vragen bezig te zijn. Denk hierbij aan analyseren en onderzoeken, maar ook aan onderhandelen, professionele gespreksvoering en samenwerken. Je wordt opgeleid om vanuit academische kennis ook echt een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vragen.

Bekijk hieronder de video van de Bachelor Open Dag bij de Bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschappen: 

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2022-2023): € 2.209
  • Instellingstarief 2022-2023: € 9.895 (EU), € 11.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
50007