Bestuurs- en Organisatiewetenschap gaat over het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Die vraagstukken spelen bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs en veiligheid. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor kansengelijkheid in het onderwijs, of organiseer je veiligheid zonder dat de rechten van individuen te veel worden aangetast? Bij dat soort thema’s zijn allerlei verschillende groepen betrokken. De politiek en de nationale, provinciale en gemeentelijke overheid, maar ook belangengroepen, private ondernemingen en professionals. In de opleiding gaan we in op vragen als:

  • Hoe komen besluiten tot stand? Wie bepaalt waaraan geld en aandacht wordt besteed?
  • Hoe werken de verschillende organisaties die betrokken zijn, hoe zitten ze in elkaar? En hoe kunnen ze samenwerken?
  • Welke invloed hebben maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering, vergrijzing en globalisering?
  • Welke manieren zijn er om iets te doen aan die vraagstukken, en hoe werken die?

Maatschappelijke vraagstukken zijn complex en er is altijd interactie tussen verschillende partijen. Om antwoorden te kunnen vinden op deze vragen zijn inzichten uit verschillende perspectieven nodig. Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) is een interdisciplinaire studie die naast kennis uit de bestuurskunde en organisatiewetenschap inzichten gebruikt uit vakgebieden als recht, economie, politicologie en antropologie. Ook is er tijdens de studie aandacht voor de vaardigheden die je nodig hebt om op een effectieve manier met deze complexe vragen bezig te zijn. Zo is er aandacht voor analyseren en onderzoeken, maar ook voor bijvoorbeeld onderhandelen, professionele gespreksvoering en samenwerken. Op die manier word je opgeleid om vanuit academische kennis ook echt een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vragen.

Bekijk hieronder de video van de Bachelor Open Dag bij de Bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschappen: 

  • Het nieuws vormt regelmatig het startpunt voor papers, presentaties en discussies
  • Vanuit verschillende invalshoeken naar maatschappelijke problemen kijken

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2021-2022): € 2.168
  • Instellingstarief 2021-2022: € 9.090 (EU), € 10.410 (niet-EU)
Aangeboden door:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
50007