Hoe zorg je voor kansengelijkheid in het onderwijs? Voor diversiteit op de werkvloer? En hoe organiseer je veiligheid zonder dat de rechten van individuen te veel worden aangetast? Deze thema’s leven in verschillende organisaties, o.a. de zorg, het onderwijs en de overheid, waarbij verschillende groepen betrokken zijn, elk met hun eigen belangen. Bij Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) ga je aan de slag met deze vraagstukken en leer je inzichten vanuit verschillende disciplines en perspectieven te gebruiken. 

Interactief, kleinschalig en praktijkgericht

Onze studenten beantwoorden ál jouw vragen!

Als je B&O in Utrecht komt studeren, krijg je onderwijs van inspirerende docenten in kleine groepen. Je gaat in op vragen als:

  • Hoe komen besluiten tot stand? Wie bepaalt waaraan geld en aandacht wordt besteed?
  • Hoe werken de verschillende organisaties die betrokken zijn? Hoe zitten ze in elkaar? En hoe kunnen ze samenwerken?
  • Welke invloed hebben maatschappelijke ontwikkelingen, zoals digitalisering, verduurzaming en globalisering?
  • Welke manieren zijn er om iets te doen aan die vraagstukken en hoe werken die?

Bij Bestuurs- en organisatiewetenschap gaat het onderwijs verder dan alleen hoorcolleges en werkgroepen.

Student Lukas
Student Lukas

Inzichten vanuit verschillende perspectieven

Maatschappelijke vraagstukken zijn complex en er is altijd interactie tussen verschillende partijen. Denk aan de nationale, provinciale en gemeentelijke overheid, maar ook aan belangengroepen, private ondernemingen en professionals. Om deze complexe vraagstukken op te lossen, zijn inzichten vanuit verschillende perspectieven nodig. Bestuurs- en organisatiewetenschap is een interdisciplinaire studie die, naast kennis uit de eigen studie, inzichten gebruikt uit vakgebieden als recht, economie, politicologie en antropologie.

Bekijk het studieprogramma

Aandacht voor vaardigheden

Ook is er tijdens de studie aandacht voor de vaardigheden die je nodig hebt om op een effectieve manier met deze complexe vragen bezig te zijn. Denk hierbij aan analyseren en onderzoeken, maar ook aan onderhandelen, professionele gespreksvoering en samenwerken. Je wordt opgeleid om vanuit academische kennis ook echt een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vragen.

Lees meer over sociale en professionele vaardigheden

Studie in Cijfers

Wil je deze studie vergelijken met het landelijk gemiddelde van deze opleiding? Bekijk de resultaten van Studie in Cijfers. Bron: Studiekeuze123

In het kort

Diploma: 
BSc (Bachelor of Science)
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
3 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2024-2025): € 2.530

Instellingstarief 2024-2025: € 11.333 (EU), € 12.598 (niet-EU)

Meer informatie over collegegeld
Toelating: 
Selectie
Croho code: 
50007
Brochure: 
Brochure aanvragen