Wat ervaren burgers als probleem en hoe gaan we daar als samenleving mee om? Van politiek en bestuur tot belangenorganisaties en de professionals die je tegenkomt in bijvoorbeeld zorg en onderwijs? Hoe komen besluiten tot stand, wie maakt de afweging waaraan het geld wordt besteed? De wisselwerking tussen maatschappelijke ontwikkelingen, overheidsvoorschriften en de dynamiek binnen organisaties als overheidsinstellingen, ondernemingen en andere organisaties is fascinerend en complex. Er zijn altijd meer partijen en belangen bij betrokken en je kunt er vanuit verschillende perspectieven naar kijken. Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) is een interdisciplinaire wetenschap en gebruikt inzichten uit verschillende vakgebieden, van recht tot economie en van politicologie tot antropologie.

Bestuderen van organisaties met een publieke functie

In de opleiding B&O bestudeer je organisaties die zich bezighouden met publieke vraagstukken. Dat kunnen overheidsorganisaties zijn (gemeentes, waterschappen, provincies, ministeries, internationale instellingen zoals de EU) maar ook ziekenhuizen, scholen en profit organisaties als verzekeraars, energiebedrijven en het openbaar vervoer. Deze houden zich bezig met wat wij allemaal belangrijk vinden: veiligheid, zekerheid, vrijheid en de toegang tot voorzieningen als onderwijs en de gezondheidszorg. Die organisaties worden beïnvloed door informatisering, internationalisering, individualisering en toenemende diversiteit. Bij B&O onderzoek je daarin het spanningsveld tussen wens en werkelijkheid, tussen beleid en realiteit.

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2019-2020): € 2.083
  • Instellingstarief 2019-2020: € 8.732 (EU), € 10.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
50007