Studieprogramma

Grafische weergave van een onderwijssituatie
25%
praktijkonderwijs
Grafische weergave van personen in gesprek met elkaar
30%
groepswerk

Wat ga je doen?

De ALPO is een vierjarige studie. Je combineert vakkennis, vakdidactiek én wetenschappelijke theorie rondom onderwijs, pedagogiek en schoolorganisaties. Vanaf het begin van je studie loop je stage in het basisonderwijs en voer je onderzoeksopdrachten uit op je stageplek. Ieder studiejaar is ingericht aan de hand van een inhoudelijke focus. Hieronder staat daar per jaar meer over geschreven en zie je welke vakken je krijgt.

Goed om te weten

Werkvormen

Tijdens je opleiding krijg je te maken met de volgende lesvormen: hoorcolleges, werkgroepen, projectgroepen, stage, simulaties, vaardigheidstrainingen en intervisie.
Bij een hoorcollege zit je met alle medestudenten in een grote zaal. In een werkgroep ga je met ongeveer 25 studenten aan de slag met de stof uit het hoorcollege en de literatuur. Je leert door samenwerking aan de hand van opdrachten de theorie toe te passen op praktijkgerichte casussen. De meeste colleges zijn in het Nederlands. Van de literatuur is ongeveer 40% in het Engels. Tijdens het eerste jaar heb je gemiddeld 14 contacturen en één dag stage in de week. 

WerkvormUren per week
Contacturen16 uur
Zelfstudie16 uur 
Stage8 uur

Tijdsverdeling

Hieronder zie je de verdeling van theorie, praktijk, groeps- en individueel werk in procenten.

Studie-onderdeelPercentage
Theorie75%
Praktijk25%
Groepswerk30%
Individueel werk70%

Toetsing

Je wordt op verschillende manieren getoetst. Je sluit je vakken af met een kennistoets, verslag, presentatie of essay. Daarnaast schrijf je wetenschappelijke artikelen en werk je aan een legitimeringsrapport.

Groepsgrootte

Er zijn gemiddeld 75 eerstejaarsstudenten die aan de studie Academische lerarenopleiding primair onderwijs beginnen. In de hoorcolleges zit je dan ook met 75 medestudenten. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar tussen de 20 en 25 studenten.

Stage in buitenland

In het vierde jaar van je studie kun je voor een korte periode (ongeveer 6 weken) naar het buitenland om praktijkervaring op te doen. De opleiding werkt bijvoorbeeld samen met scholen in Finland en Engeland. Je combineert je buitenlandverblijf met het schrijven van de bachelorthesis.

Studiebegeleiding

Bij ALPO kun je tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs die je ondersteuning bieden bij studiegerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 50 studiepunten van de bachelor Academische lerarenopleiding primair onderwijs behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.