ACTH en “ACTH” stimulatietest hond

Bij honden verdacht van de ziekte van Addison dient een ACTH-stimulatie test uitgevoerd te worden om de diagnose zeker te stellen. De benaming “ACTH stimulatietest” kan tot verwarring leiden. Het gaat immers om het meten van Cortisol in heparine plasma of serum. Je stimuleert met Synacthen® wat in feite ACTH is.

Op tijdstip 0 wordt bloed afgenomen voor een cortisolbepaling (hep plasma of serum). Daarna moet Synacthen® intraveneus worden toegediend in een dosering van minimaal 5 ug/kg. 60 tot 90 minuten na het toedienen van Synacthen® moet dan een tweede bloedmonster worden afgenomen voor bepaling van de cortisol concentratie. Indien het niet duidelijk is of de hond behandeld is met corticosteroïden dient in het basale bloedmonster ook de plasma ACTH concentratie bepaald te worden.

Bij honden met de ziekte van Addison zal de basale cortisol concentratie erg laag zijn en zal de cortisol concentratie na stimulatie ook nauwelijks stijgen. De ACTH concentratie is erg hoog bij honden met de ziekte van Addison. Behandeling met corticosteroïden zal leiden tot een lage ACTH concentratie.

Het UVDL kan de concentraties van zowel ACTH als cortisol met behulp van de Immulite 2000 binnen 1 dag bepalen.

Hiertoe dient 2 mL bloed af te nemen in een EDTA-buis  en 1 mL bloed in een heparine- of serumbuis.

EDTA bloed ten behoeve van de ACTH bepaling dient direct gecentrifugeerd te worden alvorens het plasma gekoeld verstuurd kan worden naar het UVDL . U kunt een speciale verzendverpakking voor gekoeld transport bestellen bij het UVDL. Het vrieselement uit deze verpakking dient u in de vriezer te bewaren en stuurt u ingevroren met uw gekoelde EDTA plasma naar het UVDL.  Als het EDTA plasma bij kamertemperatuur bewaard/vervoerd wordt zal het ACTH worden afgebroken en zal dit dus leiden tot een vals-lage ACTH concentratie. Heparine bloed of serum voor de cortisol bepaling dient gecentrifugeerd te worden. U moet immers het plasma of serum opsturen. 'Koelen is niet noodzakelijk maar u mag het in dezelfde verpakking als de ACTH-bepaling versturen.

Als u gebruik maakt van onze gratis transportservice voor diagnostisch materiaal wordt het materiaal ’s avonds opgehaald en de volgende dag heeft u de UVDL uitslag via Email. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.uvdl.nl of door contact op te nemen met ing. J. Wolfswinkel via tel. 030-2533911.