Formulieren

Voor het openen van de formulieren heeft u Acrobat reader nodig.
Dit programma is gratis te downloaden op de website van Adobe.

Het ingevulde pred pakket formulier kan (na inscannen) ook gemaild worden naar info@uvdl.nl. Het liefst de (NAW) gegevens van de eigenaar en het dier  (geboortedatum) zo compleet mogelijk vermelden. Hierdoor kan een order door ons sneller verwerkt worden in ons Laboratorium Informatie Systeem (LIS) en worden dubbele inschrijvingen voorkomen.