Aanleg warmte-koudeopslagsysteem Zuidoostcluster

Aanleg wko
Aanleg wko-systeem in het Noordwestcluster.

De UU streeft naar een aandeel duurzame energie van 50% in 2020. Hiervoor heeft de Universiteit Utrecht per gebied (cluster) een energievisie ontwikkeld. In de zuidoosthoek van het Utrecht Science Park, het gebied tussen de Münsterlaan en Limalaan, is de tweede Life Sciences Incubator gerealiseerd en zijn veel ontwikkelingen rond nieuwbouw van gebouwen van de faculteit Diergeneeskunde. In het ontwerp van deze gebouwen wordt meegenomen dat ze kunnen worden aangesloten op het warmte-koudeopslagsysteem (wko). Ook wordt er bij toekomstige aanpassingen aan bestaande gebouwen gekeken of aansluiting op de wko mogelijk is. Dit alles draagt bij aan weer een belangrijke stap op weg naar een duurzame universiteit.

Het principe van het wko-systeem is gelijk aan de realisatie van het wko-ringsysteem in het gebied tussen Princetonlaan en Leuvenlaan (Noordwestcluster). In het Zuidoostcluster, zoals het gebied in de energievisie wordt genoemd, zijn in de eerste helft van 2016 vier bronnen gerealiseerd. Het gaat om twee warme en twee koude bronnen, die door middel van een ringsysteem met elkaar in verbinding staan. Voor het ringnet zijn twee ringen (koud en warm) gerealiseerd. De bronnen zijn aangelegd op een diepte tussen de 16 (filterhoogte) en 50 meter en direct op de ring aangesloten. Afnemers kunnen gelijktijdig warmte en/of koude uit de ringen afnemen, maar dus ook onderling uitwisselen. Zo wordt de warmte die laboratoria produceren, ingezet voor de verwarming van andere gebouwen. Het netto verschil, bijvoorbeeld als er in de winter meer vraag is naar warmte, wordt in eerste instantie geleverd met de wko-bronnen. Daarna springt eventueel het warmtenet bij. Het ringsysteem kan eenvoudig worden uitgebreid als er meer gebouwen op de wko worden aangesloten.

Werking warmte-koude opslagsysteem

Bekijk hieronder de video van de wko in het Noordwestcluster waarin de werking van het systeem in dat gebied wordt uitgelegd.