Een Tiny Forest op Utrecht Science Park

Tegenover het Johanna-gebouw op de Cambridgelaan verrijst eind november 2019 een Tiny Forest: een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit minibos is Nederlands eerste Tiny Forest dat in beheer is van een universiteit. Het project is geïnitieerd door twee biologiestudenten aan de Universiteit Utrecht, en de Green Office.

Het Tiny Forest in juli 2021

Eind november 2019 gingen universiteitsmedewerkers en -studenten aan de slag met het planten van (in totaal) 500 inheemse bomen en planten. Het eindresultaat vergroot de ecologische waarde van de campus en biedt een thuis aan lokale insect-, vogel- en andere diersoorten. Zo bleek uit een tussenrapportage van het biodiversiteitsonderzoek van IVN Natuureducatie dat Tiny Forest honderden verschillende dieren- en plantensoorten aantrekken.

De locatie van dit minibos biedt een mooie kans voor onderzoek door het departement Biologie van de Universiteit Utrecht en de Utrechtse Biologen Vereniging (de studievereniging van Biologie), maar ook door de studenten van de Hogeschool Utrecht, met wie de Universiteit Utrecht het Science Park deelt. De mogelijkheid tot onderzoek in het minibos was vanaf het begin van het project al een leidend principe. Met dit in het vooruitzicht zijn zogeheten onderzoekstegels in het ontwerp geïntegreerd. Deze tegels kunnen door biologiestudenten gebruikt worden om het zich steeds verder ontwikkelende ecosysteem nauwlettend in de gaten te houden, en waardevolle inzichten te verkrijgen over de soortenrijkdom in het minibos.

De optelsom van dit nieuwe minibos met de rijkdom aan kennis en inzet die op het Science Park aanwezig is, gaat ervoor zorgen dat dit Tiny Forest het onderwerp wordt van veel toekomstige onderzoeksprojecten en scripties. Door steeds verder voort te bouwen op geleerde lessen uit eerdere onderzoeken, en de hieruit verkregen kennis te implementeren in natuursituaties op andere plekken in Nederland, kan de universiteit zorgen voor impact op grotere schaal dan haar campus alleen. Het streven is om hiermee een bijdrage te leveren aan het vergroten van biodiversiteit in de rest van Nederland en daarbuiten.

Een korte time-lapse van de Tiny Forest Maintenance Day, waar 10-15 vrijwilligers en enkele universitaire landschapsarchitecten samenkwamen om het Tiny Forest de nodige aandacht te geven.

Tiny Forest Science Park is een project van de Green Office, voortgekomen uit een idee van de Utrechtse Biologen Vereniging en mogelijk gemaakt door de afdeling Vastgoed en Campus van de Universiteit Utrecht. De Green Office is de plek waar jonge geesten de handen ineenslaan om de Universiteit Utrecht te ondersteunen in haar duurzame ontwikkeling. Voor meer informatie, stuur een email aan greenoffice@uu.nl en vermeld 'Tiny Forest' in de onderwerpregel.