Sustainable Food Team

Het Sustainable Food Team is een projectteam dat de Universiteit Utrecht adviseert bij maken van duurzamere keuzes op het gebied van voeding en catering. Ook ondersteunt het Sustainable Food Team bij de organisatie van evenementen zoals SusTasty en is het team betrokken bij campagnes zoals Green Canteen.