Vervanging en NAMs

The 3Rs Centre Utrecht: Connecting the 3R's and NAMs

De V van Vervanging gaat over initiatieven die zich richten op directe vervanging van proefdieren door proefdiervrije alternatieven. Dit kan met behulp van computermodellen, cel- en weefselkweekmethoden, maar ook door, wanneer dat mogelijk is, direct in de mens te testen. In het onderwijs kunnen bijvoorbeeld plastic kunstratten, fietsbanden en bloemblaadjes voor het aanleren van hechttechnieken gebruikt worden.

De term Vervanging past goed in het denken vanuit de gewoonte van proefdiergebruik, maar sluit in wezen proefdiervrije methoden uit die zich niet direct richten op vervanging. Dit besef heeft geleid tot een toename van het gebruik van het inclusievere non-animal methods of new approach methods (NAMs). NAMs zijn alle methoden waarbij geen proefdieren gebruikt worden, ook methoden die zich niet direct richten op vervanging van bestaand proefdiergebruik.