Vermindering en Verfijning

Refinement and reducing:

De V van Vermindering behelst initiatieven die zich richten op vermindering van het aantal ingezette dieren per proef. Dat kan bereikt worden door bijvoorbeeld proefdieren uit ‘controlegroepen’ te delen of gebruik te maken van ‘historische controles’. Verder kunnen nieuwe statistische analysemethoden precies berekenen hoe je met zo min mogelijk dieren toch betrouwbare resultaten krijgt, wanneer je vooraf maar goed bepaalt welk effect je wilt meten. Ook de inzet van moderne meetinstrumenten, zoals een MRI-scanner, waarmee de tumorgroei van één proefdier in meerdere stadia gevolgd kan worden in plaats van voor alle stadia nieuwe dieren te gebruiken, kan helpen om proefdiergebruik te reduceren.

De V van Verfijning gaat over initiatieven die zich richten op verfijning. Hiermee bedoelen we alles wat het ‘ongerief’ (zoals pijn/ongemak) van de proefdieren kan verminderen of voorkomen, of dat het welzijn van de dieren kan vergroten, zowel voor, tijdens als na het experiment. Optimalisatie van de huisvesting, terugdringen van verveling of stereotype gedrag, en het toepassen van pijnbestrijding en humane eindpunten zijn voorbeelden van verfijning. Ondanks het feit dat verfijning geen einddoel is, is het wel belangrijk omdat het directe verbeteringen voor het leven van proefdieren op korte termijn kan betekenen.