Over Gender and Diversity

Ondervertegenwoordigde groepen versterken en stereotypering tegengaan

Het Gender, Diversity and Global Justice platform biedt een vraaggestuurd netwerk, gericht op het analyseren en oplossen van gender- en diversiteitskwesties die onze maatschappelijke partners naar voren brengen. Het is een ontmoetingsplaats waar onderzoekers en belanghebbenden hun expertise kunnen vergroten en uitwisselen met andere disciplines, waar ze best practices kunnen delen en ontwikkelen en mogelijke oplossingen op de proef kunnen stellen om daadwerkelijk bij te dragen aan het empoweren van ondervertegenwoordigde groepen in de samenleving en het tegengaan van stereotypering.

Het Gender, Diversity and Global Justice platform bundelt de brede en uitzonderlijke expertise die de Universiteit Utrecht rijk is. We verkeren in een unieke positie om te voldoen aan de groeiende behoefte aan samenwerking tussen interdisciplinair onderzoek en maatschappelijke partners.

zeven-koppige draak

Een zevenkoppig monster

We zien ongelijkheid en uitsluiting als een zevenkoppig monster: er zijn meerdere mechanismen die ongelijkheid in stand houden en alleen door het monster in zijn geheel te begrijpen kunnen we het doden. Dankzij deze multidisciplinaire bundeling van onderzoekers op het gebied van gender en diversiteit kunnen we het hele institutionele systeem dat uitsluiting en discriminatie veroorzaakt beschouwen, en niet alleen delen ervan. Dit is zowel uniek voor Nederland als voor de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap.

Wat maakt ons anders?

De Universiteit Utrecht beschikt over een bijzondere groep onderzoekers uit verschillende disciplines - waaronder geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, recht, bestuur en economie - die specifiek samenwerken op het gebied van gendergelijkheid en diversiteit.

Ondersteunend team

Gelieerde onderzoekers

Bekijk een overzicht van aan het Gender, Diversity and Global Justice platform verbonden onderzoekers aan de Engelse kant