Hoe pakken bottom-up initiatieven maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, problemen in de zorg en structurele ongelijkheid aan? Wat voor effect hebben deze initiatieven op bestaande instituties en hoe dragen ze bij aan maatschappelijke verandering?

De uitdagingen van onze huidige maatschappij kenmerken zich door hun complexiteit, interdisciplinariteit en ethische discussies. Problemen rondom klimaatveranderingen, de zorg en inclusiviteit richting migranten zijn slechts een aantal voorbeelden van zulke uitdagingen.

Wat we zien is dat niet alleen top-down regeringsinstituties deze problemen aanpakken, maar dat juist bottom-up initiatieven in het leven worden geroepen door burgers om bij te dragen aan de lokale of regionale gemeenschap op het gebied van deze uitdagingen. We onderzoek hoe deze initiatieven door middel van hun inspanning bijdragen aan de verandering van de samenleving.

Samen met onderzoekers van verschillende departementen aan de universiteit en maatschappelijke partners onderzoeken we deze initiatieven en hun impact, terwijl we gelijktijdig onze eigen impact proberen te realiseren door middel van onderzoek, educatie en samenwerkingsprojecten.

 

Open, veerkrachtige samenlevingen

Geïnteresseerd in onderzoek naar thema's zoals bottom-up initiatieven, sociaal ondernemerschap en burgerinitiatieven? HetBottom-up Initiatives for Societal Change platform is onderdeel van Instituties voor Open Samenlevingen, de unieke onderzoeksexpertise van de Universiteit Utrecht. Hier wordt al ons onderzoek omtrent open, veerkrachtige samenlevingen gebundeld.  

Highlights