Over Gender and Diversity

Ondervertegenwoordigde groepen versterken en stereotypering tegengaan

De Gender and Diversity Hub biedt een vraaggestuurd platform, gericht op het analyseren en oplossen van gender- en diversiteitskwesties die onze maatschappelijke partners naar voren brengen. Het is een ontmoetingsplaats waar onderzoekers en belanghebbenden hun expertise kunnen vergroten en uitwisselen met andere disciplines, waar ze best practices kunnen delen en ontwikkelen en mogelijke oplossingen op de proef kunnen stellen om daadwerkelijk bij te dragen aan het empoweren van ondervertegenwoordigde groepen in de samenleving en het tegengaan van stereotypering.

De Gender and Diversity Hub bundelt de brede en uitzonderlijke expertise die de Universiteit Utrecht rijk is. We verkeren in een unieke positie om te voldoen aan de groeiende behoefte aan samenwerking tussen interdisciplinair onderzoek en maatschappelijke partners.

zeven-koppige draak

Een zevenkoppig monster

We zien ongelijkheid en uitsluiting als een zevenkoppig monster: er zijn meerdere mechanismen die ongelijkheid in stand houden en alleen door het monster in zijn geheel te begrijpen kunnen we het doden. Dankzij deze multidisciplinaire bundeling van onderzoekers op het gebied van gender en diversiteit kunnen we het hele institutionele systeem dat uitsluiting en discriminatie veroorzaakt beschouwen, en niet alleen delen ervan. Dit is zowel uniek voor Nederland als voor de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap.

Wat maakt ons anders?

De Universiteit Utrecht beschikt over een bijzondere groep onderzoekers uit verschillende disciplines - waaronder geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, recht, bestuur en economie - die specifiek samenwerken op het gebied van gendergelijkheid en diversiteit.

Wat doen we en hoe doen we dat?

Hoofddoel

De Gender and Diversity Hub heeft als belangrijkste doel een platform te zijn voor belanghebbenden om:

 1. toegang te bieden tot de multidisciplinaire expertise van wetenschappers van de Universiteit Utrecht die zich bezighouden met gender, diversiteit en processen van in- en uitsluiting, en
 2. krachten te bundelen bij het oplossen van complexe gender- en diversiteitskwesties, en strategieën te ontwikkelen voor het implementeren van diversiteit met het oog op maatschappelijke inclusie en verandering.

Wat doen we?

De Gender and Diversity Hub streeft ernaar om inclusie daadwerkelijk te bevorderen door:

Community building

 • Mogelijkheden creëren voor samenwerking tussen onderzoekers op het gebied van gender en diversiteit in verschillende vakgebieden 
 • Zinvolle contacten leggen tussen multidisciplinaire teams en stakeholders

Wetenschappelijke expertise

 • Focussen op wetenschappelijk onderbouwde strategieën voor het uitvoeren van gender- en diversiteitsprogramma's
 • Lopend wetenschappelijk onderzoek verrijken binnen en tussen vakgebieden
 • Nieuwe wetenschappelijke inzichten ontwikkelen die gedegen empirisch onderbouwd zijn

Maatschappelijke impact

 • Een platform creëren voor vraaggestuurd onderzoek
 • Gender- en diversiteitskwesties aanpakken die door onze maatschappelijke partners worden aangedragen
 • Onderzoeksresultaten in beeld brengen en verspreiden onder een breed publiek

Hoe doen we dat?

Krachten bundelen om complexe vraagstukken op te lossen

 • Lunchbijeenkomsten: een reeks informele colloquia voor deskundigen uit verschillende vakgebieden van de Universiteit Utrecht om hun onderzoek naar gender en diversiteit te presenteren 
 • Bijeenkomsten voor stakeholders en onderzoekers: maatschappelijke partners en onderzoekers komen bij elkaar om wijzer te worden over gender- en diversiteitskwesties en samenwerkingsverbanden aan te gaan
 • IOS Zaaigeld projecten
 • Advies verstrekken aan/contractonderzoek uitvoeren voor nationale en internationale instellingen (bijvoorbeeld voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling [OESO] over de vertegenwoordiging van vrouwen en meisjes in exacte vakken; wetenschap, technologie en wiskunde) 
 • Instrumenten ontwikkelen om ongelijkheid bij diverse maatschappelijke instellingen te monitoren, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse InclusiviteitsMonitor

Problemen met gender en diversiteit per geval aanpakken

Verandering doorvoeren in 3 stappen:

 1. De huidige inclusiviteit en onderliggende mechanismen vaststellen: welke vormen van uitsluiting zijn momenteel aanwezig in de organisatie? Welke processen belemmeren inclusie in de organisatie?
 2. Instrumenten voor verandering invoeren: hoe kan de organisatie inclusie bevorderen?
 3. De gevolgen van de interventie meten: hebben deze instrumenten de inclusie in de organisatie daadwerkelijk bevorderd?

Fundamenteel en vergelijkend onderzoek

 • NWO, ERC-gestuurd onderzoek
 • Europees netwerk van juristen die gespecialiseerd zijn in gendergelijkheid en non-discriminatie

Gelieerde onderzoekers

Bekijk een overzicht van aan de Gender and Diversity Hub verbonden onderzoekers aan de Engelse kant