NWD 2024

Alvast een tipje van de sluier

Ter ere van het lustrum hebben wij alvast drie mooie plenaire sprekers op ons programma staan. Eugenia Cheng zal op de vrijdag aftrappen met de eerste plenaire lezing. Eugenia is een Britse wiskundige en concertpianist van de School of Art Institute uit Chicago. Haar wiskundige interesses omvatten hogere categorietheorie, en als pianiste is ze gespecialiseerd in liederen en liedkunst. 

Op de vrijdagavond zal Leo Blokhuis, bekend van de Top 2000 samen met sidekick Tom Goris een (muzikale) bijdrage leveren.

Zij zullen ingaan op de favoriete muziek van wiskundedocenten/NWD-bezoekers en een inkijkje geven achter de statistieken van de Top2000. Hoe leuk is dit!!

Om dit te doen hebben zij wel wat informatie van je nodig. Wij willen je daarom vragen om dit jaar te stemmen op de Top2000 en één van je stemmen uit te brengen op een nummer van Jan Beuving (bijv. het nummer Sinus & Cosinus). Daarmee ben je voor de statistici herkenbaar als wiskundedocent, maar blijf je voldoende anoniem voor de rest van de wereld. Je kunt van donderdag 1 december 8:00 uur tot vrijdag 8 december 15.00 uur stemmen. Check voor alle informatie op nporadio2.nl. Dit is alleen bedoeld voor wiskundedocenten én ongeacht of je wel of niet komt.

Zaterdagochtend zal Marcel Vonk de laatste plenaire lezing verzorgen. Eerder ontvingen wij Marcel om zijn prestaties in de World Series of Poker in 2010. Daarnaast is Marcel theoretisch natuurkundige, werkzaam bij de UvA en auteur van diverse populair wetenschappelijke boeken op het raakvlak van wis- en natuurkunde.

 

Praktische informatie


De 30e editie van de NWD zal plaats vinden op vrijdag 5 april en zaterdag 6 april 2024. Inschrijving voor de conferentie is van 20 december tot en met 10 januari.

Gratis naar de NWD?

Er is een moge­lijk­heid om in aanmer­king te komen voor gratis deelna­me. Als u opmerke­lijk lesmate­riaal heeft ontwik­keld of een bijzon­dere lessen­serie heeft ontwor­pen, dan kan dat de basis zijn voor een eigen work­shop op de NWD. Stuur uw voor­stel zo volle­dig moge­lijk, liefst inclu­sief de tijdens de work­shop te gebrui­ken materia­len, vóór 15 november 2023 naar nwd@uu.nl onder vermel­ding van "Docentenworkshop". Een jury selec­teert na 1 november maxi­maal drie bijdra­gen. Bij de selec­tie wordt gelet op origina­liteit, wiskun­dige inhoud en bruik­baar­heid binnen het onder­wijs.

Win een workshop kitesurfen aan het strand van Noordwijkerhout voor je leerlingen!

Prijzen NWD 2024 (onder voorbehoud) 
Deelname met éénpersoonskamer: € 460,00
Deelname met twee/driepersoonskamer: € 425,00
Deelname zonder overnachting: € 365,00

Conferentievoorwaarden
klik hier voor de algemene voorwaarden voor deelname aan de Nationale Wiskunde Dagen.

Locatie
De NWD vindt plaats in hotel NH Noordwijkerhout conference hotel de Leeuwenhorst, Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout.

Busservice
Voor de treinreizigers is er een busservice geregeld. Er rijdt een extra bus naar De Leeuwenhorst. Deze vertrekt om 10:05 uur vanaf station Leiden – uitgang Centrum.
Let op: dit is niet de reguliere Leeuwenhorst Express. Zaterdagmiddag na de lunch kunt u met de bus terug naar station Leiden. De buskaart (retour à 7,50 euro) koopt u in NH Leeuwenhorst bij het secretariaat van de NWD (Boston 10).