De NWD in het kort

Als wiskundeleraar moet je van tijd tot tijd nieuwe ideeën op kunnen doen en creatief en actief met je vak bezig zijn. Dat kan door te luisteren naar een goed verhaal, door actief mee te doen in werkgroepen en door met collega's van gedachten te wisselen. De NWD biedt die gelegenheid en is bedoeld voor alle wiskundeleraren die les geven aan leerlingen van 12 tot 18 jaar van ieder schooltype.

De jaarlijkse conferentie is vanwege gezondheidsrisico’s definitief verplaatst van eind januari naar half april. De 29e editie van de NWD zal plaats­vinden op vrijdag 14 april en zaterdag 15 april 2023.

In­schrij­ven
De in­schrij­ving voor de NWD start op 7 december 2022 om 10:00 uur. Houd de website in de gaten, daar wordt de procedure voor inschrijven gepubliceerd.

Gratis deelna­me
Er is een moge­lijk­heid om in aanmer­king te komen voor gratis deelna­me. Als je opmerke­lijk lesmate­riaal heeft ontwik­keld of een bijzon­dere lessen­serie heeft ontwor­pen, dan kan dat de basis zijn voor een eigen work­shop op de NWD. Stuur een voor­stel vóór 31 oktober 2022 naar nwd@uu.nl

NWD 26: een impressie

    

NWD 2022 wordt gesponsord door: