Eva Knies is hoogleraar Strategisch Human Resource Management (HRM) bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Zij is voorzitter van de afdeling Organisatie en Management en de leerstoelgroep Strategisch HRM en lid van het USBO onderzoeksbestuur.

 

Ze heeft de doctoraalopleiding (2005) en research master (2007, cum laude) Bestuurs- en Organisatiewetenschap afgerond. Zij is gepromoveerd (2012, cum laude) aan de Universiteit Utrecht.

 

Profiel

Eva’s missie is het realiseren van wetenschappelijke en maatschappelijke impact door haar onderzoek, onderwijs en impact activiteiten, en door het ondersteunen, faciliteren en inspireren van anderen om hetzelfde te doen. Haar professionele drive is om collectief bij te dragen aan het creëren van inzicht in hoe werknemers en managers in de publieke sector functioneren op het werk, hoe people management kan bijdragen aan hun prestaties en welzijn, en uiteindelijk aan publieke waardecreatie. Ze past deze kennis ook toe in haar eigen leiderschapsrollen. Kennis co-creatie en teamwerk zijn kernwaarden in haar werk. Haar ervaring met samenwerking in projecten versterkt haar overtuiging dat echte impact wordt gecreëerd door samen te werken met anderen (collega’s uit de praktijk en uit de wetenschap) in alle stadia van het proces.

 

Centrale thema’s in Eva’s werk zijn:

  • De bijdrage van HRM, leiderschap en people management aan uitkomsten die belangrijk zijn voor medewerkers, organisaties en de samenleving als geheel, met name in de context van de publieke sector.
  • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers en investeringen van werkgevers om dit te bevorderen
  • Hybride werken

 

Onderzoek

Eva's onderzoek richt zich op people management (een combinatie van HRM en leiderschap) in een publieke context. Haar onderzoek bevindt zich op het snijvlak van bestuurskunde en publiek management, Human Resource Management (HRM) en arbeids- en organisatiepsychologie. De afgelopen jaren heeft ze veel empirisch onderzoek uitgevoerd in de onderwijs- en zorgsector.

 

Van 2022-2027 vindt het grootste deel van Eva's onderzoek plaats binnen haar NWO Vidi-project getiteld 'The dark side of people management: when well-intended support is too much of a good thing'. Vanaf 2023 begeleidt Eva twee promotieprojecten waarin de schaduwzijde van people management in het onderwijs en de zorgsector wordt onderzocht:

  • Roos Mulder: De schaduwzijde van people management in de zorgsector (samen met Jasmijn van Harten en Maria Peeters)
  • Sandra de Kruijf: De schaduwzijde van people management in de onderwijssector (samen met Julia Penning de Vries en Toon Taris)

 

Momenteel begeleidt Eva ook de volgende promotieprojecten:

  • Robert van Kleeff: Lean management in de zorg (samen met Paul Boselie en Jasmijn van Harten)
  • Renée Vermeulen: People management in de context van professionals (samen met Carina Schott)
  • Mari Braakman: Process mining en welzijn (samen met Hajo Reijers, Maria Peeters en Iris Beerepoot)

 

Onderwijs

De afgelopen jaren is Eva betrokken geweest bij verschillende soorten onderwijs, variërend van bachelor- tot master- en executive onderwijs. Ze verzorgt onderwijs over diverse onderwerpen, waaronder management en organisatie, strategie en HRM, en onderzoeksmethoden.

 

Eva is betrokken bij de bacheloropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap en de masteropleiding Strategisch Human Resource Management.

 

Daarnaast heeft zij ruime onderwijservaring in executive programma's, zoals het programma HRM in het voortgezet onderwijs voor schoolleiders en -bestuurders.

 

Eva is ook betrokken bij de promovendicursussen 'Advanced HRM' van het Dutch HRM Netwerk en 'Managing public organizations and employees in a challenging environment' van het Netherlands Institute of Governance (NIG).

 

Maatschappelijke impact

Eva hecht veel waarde aan het creëren van maatschappelijke impact door haar werk. De afgelopen jaren heeft haar werk bijgedragen aan de versterking van publiek management en HRM in de publieke sector, met name in de zorg en het onderwijs, zowel op sectoraal als op organisatieniveau.

 

Eva was projectleider van diverse onderzoeksprojecten, waaronder projecten in opdracht van de VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Universiteit Utrecht. Ze heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het digitale instrument 'Spiegel Personeel & School', waarmee schoolbesturen en -leiders in kaart kunnen brengen hoe verschillende stakeholders aankijken tegen het HRM en leiderschap van hun school, en waarmee advies op maat wordt gegeven over de versterking daarvan.

 

Eva heeft bijgedragen aan verschillende podcasts (o.a. Future of Work, podcast Primair Onderwijs), radio-interviews (o.a. BNR Nieuwsradio), video's (o.a VO-raad, seminarreeks Future of Work), en krantenartikelen (o.a. NRC, Trouw, Algemeen Dagblad), heeft veel presentaties en workshops gegeven voor publieke managers en heeft gepubliceerd in vakbladen.

 

Bredere inbedding

Eva is een van de coördinatoren van het platform Future of Work, dat deel uitmaakt van het universitaire strategische thema Institutions for Open Societies.

 

Ze is co-chair van de European Group for Public Administration studiegroep ‘Public Personnel Policies’ en ze is lid van de editorial board van verschillende wetenschappelijke tijdschriften (Human Resource Management Journal, International Journal of Human Resource Management, Review of Public Personnel Administration, Public Administration Review, Journal of Policy Studies, Gedrag & Organisatie).

 

Eva is lid van het bestuur van het Dutch HRM Netwerk en lid van de adviesraad van het Netherlands Institute of Governance (NIG).

 

Leeropdracht
Strategisch Human Resource Management
Oratiedatum
01-11-2019