Roos Mulder

Promovendus
Organisation Science

Het promotieproject van Roos centreert zich rondom de vraag: hoe kunnen leidinggevenden met people management medewerkers op de optimale manier ondersteunen in hun welzijn en prestaties?

In dit onderzoek kijkt Roos wanneer het people management (oftewel leiderschapsondersteuning) van leidinggevenden een positieve en negatieve werking hebben op medewerkersuitkomsten, zoals welzijn en prestatie. Door te onderzoeken of people management ‘te veel van het goede’ kan zijn, bekijkt Roos of er een optimale ondersteuning van medewerkers kan plaatsvinden.

Het onderzoek vindt plaats in de ziekenhuissector en bestaat uit 4 deelstudies. Het project loopt van 2023 tot 2027. 

Promoteren:

  • Jasmijn van Harten
  • Eva Knies
  • Maria Peeters
Links