Renée Vermeulen MSc

Renée Vermeulen MSc

Promovendus
Organisation Science
c.j.m.vermeulen@uu.nl

Renée Vermeulen is promovenda aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO). Haar promotieonderzoek richt zich op het spanningsveld tussen HRM en publieke professionals, in het bijzonder professionals in de zorg- en onderwijssector. Zij onderzoekt of deze spanning, die zichtbaar wordt door bijvoorbeeld onvrede van professionals over HRM, doorbroken kan worden zodat professionals én de organisaties waar zij voor werken kunnen profiteren van de positieve effecten van HRM. In haar onderzoek wordt aandacht besteed aan het vinden van verklaringen voor de onvrede, aan het vinden van manieren waarop onvrede overkomen en de positieve effecten van HRM gestimuleerd worden, en aan de rol die HRM kan spelen in dit proces. 

Als promovenda is Renée sinds oktober 2019 verbonden aan het departement. Zij studeerde arbeid- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht (2012-2016, BSc), en Bestuurskunde: management van HR en verandering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2016-2017, MSc).