Werk je of studeer je in het zorgveld als logopedist, diëtist, huidtherapeut, verloskundige, ergotherapeut, medische hulpverlener, optometrist, orthoptist, mondhygiënist, podotherapeut of andere hbo-zorgopleiding en wil je via wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan de innovatie van jouw zorgpraktijk? Wil je werk en studie kunnen combineren en studeren in een multidisciplinaire omgeving met gemotiveerde docenten en medestudenten? Dan is deze master iets voor jou! 

Doel van het programma

De gezondheidszorg is voortdurend in ontwikkeling, onder invloed van maatschappelijke veranderingen. Voorbeelden hiervan zijn de toenemende inzet van technologie, veranderende bevolkingssamenstelling, verandering van visie op gezondheid en welzijn, wijziging in de financiering van de zorg en multimorbiditeit. Om verzekerd te blijven van kwalitatief goede zorg en de continuïteit daarvan is voortdurend behoefte aan nieuwe kennis en competenties die aansluiten bij deze veranderingen.

In het masterprogramma Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals wordt dit gerealiseerd door wetenschappelijke kennis en de klinische praktijk met elkaar te verbinden én door kennisuitwisseling tussen diverse (para)medische disciplines.

Iets voor jou?

Tijdens deze tweejarige deeltijd masterprogramma leiden we je op tot academicus die in staat is bij te dragen aan de ontwikkeling en innovatie van jouw zorggebied. Je leert werken met verschillende onderzoeksmethoden en -instrumenten en literatuur kritisch te beoordelen. Tijdens de opleiding draag je zelfstandig én in groepsverband bij aan onderzoeks- en innovatieprojecten, onder supervisie van ervaren onderzoekers. Je leert onderzoek opzetten om nieuwe kennis te ontwikkelen ten behoeve van de logopedische zorg. Het tweede masterjaar sluit je af met een afstudeeronderzoek. Via een keuzevak kun je een eigen accent aanbrengen binnen je opleiding gericht op onderzoek, onderwijs, kwaliteit van zorg, leiderschap of beleid.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MSc
  • Opleidingsnaam: Klinische Gezondheidswetenschappen
  • Programma: Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66563
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Deeltijd
Tijdsduur:
2 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
  • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 april 2019
  • Studenten buiten de EU/EER: 1 april 2019
Collegegeld:
Faculteit:
Geneeskunde