Werk je of studeer je in het zorgveld als logopedist, diëtist, huidtherapeut, verloskundige, ergotherapeut, medische hulpverlener, optometrist, orthoptist, mondhygiënist, podotherapeut of andere hbo-zorgopleiding en wil je bijdragen aan de verbetering van de zorg van jouw beroepsgroep? De effecten van de zorg zichtbaar maken via wetenschappelijk onderzoek? Wil je werk en studie combineren en studeren in een multidisciplinaire omgeving met gemotiveerde docenten en medestudenten? Dan is deze master iets voor jou! 

Doel van het programma

De gezondheidszorg is voortdurend in ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn de toenemende inzet van technologie, veranderende bevolkingssamenstelling, verandering van visie op gezondheid en welzijn, wijzigingen in de financiering van de zorg en multimorbiditeit. Om verzekerd te blijven van kwalitatief goede zorg is voortdurend behoefte aan nieuwe kennis en competenties die aansluiten bij deze veranderingen.

Het masterprogramma is gericht op zorgprofessionals werkzaam in kleinere paramedische vakgebieden die pioniers nodig hebben voor de academisering van deze vakgebieden, omdat juist daar nog veel vraag is naar wetenschappelijke onderbouwing en innovatie van de zorgpraktijk. Je wordt opgeleid tot wetenschappelijk onderzoeker, zodat je een leidende rol op kan nemen in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs, beleid en management in jouw vakgebied.

Iets voor jou?

Je leert werken met verschillende onderzoeksmethoden en –instrumenten passend bij de pionierende professionals en je leert literatuur kritisch te beoordelen. Tijdens de opleiding draag je zelfstandig én in groepsverband bij aan onderzoeks- en innovatieprojecten, onder supervisie van ervaren onderzoekers. Je leert onderzoek opzetten om kennis te ontwikkelen ten behoeve van de zorg in jouw vakgebied. Via een keuzevak kun je een eigen accent aanbrengen binnen je opleiding gericht op onderzoek, onderwijs, kwaliteit van zorg, leiderschap of beleid. Het tweede masterjaar sluit je af met een individueel afstudeeronderzoek binnen jouw eigen vakgebied.

Gezondheidswetenschappen  voor Zorgprofessionals is uniek in Nederland. Alleen aan de Universiteit Utrecht wordt deze deeltijd universitaire master aangeboden, dat een combinatie van werken en studeren mogelijk maakt.

De kleinschalige opleiding is laagdrempelig en zorgt dat studenten en docenten elkaar kennen. Docenten zijn veelal gepromoveerde onderzoekers en naast het docentschap ook verbonden aan onderzoeksinstituten. Er is een stimulerend klimaat om bij te dragen aan de innovatie van de zorg en de zorgverlening in het algemeen.

Studenten overleggen aan een vergadertafel

In het kort

Diploma: 
Klinische Gezondheidswetenschappen
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Deeltijd
Studieduur: 
2 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – deeltijd) 2024-2025: € 2.248

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 23.765

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
66563
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Geneeskunde
Brochure: 
Brochure aanvragen