Studieprogramma

Het studieprogramma duurt twee jaar en bestaat uit acht cursussen, inclusief Keuzeonderwijs en Profilering.

Het masterprogramma Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals valt voor een deel samen met het masterprogramma Fysiotherapiewetenschap en Verplegingswetenschap van de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen. Dit deel wordt gezamenlijk aangeboden.

Het onderwijs vindt plaats op de vrijdag. Bij het afstudeeronderzoek wordt je geacht minimaal één dag per week bij je onderzoeksstageplaats aanwezig te zijn. De totale studiebelasting is ongeveer 20 uur per week.

Studieopbouw

In het eerste studiejaar maak je kennis met onderzoek doen en de link met de praktijk. Tevens raak je verder vertrouwd met onderzoeksmethoden en statistiek. Bijvoorbeeld in het tweede semester, als we een belangrijk accent leggen op het in kaart brengen van bestaande wetenschappelijke kennis, onder andere door systematisch literatuuronderzoek. Je voert een eigen literatuuronderzoek uit ter voorbereiding op je afstudeeronderzoek, dat plaatsvindt in het tweede jaar. Daarnaast staat in het tweede semester ook het samenspel van onderzoek en implementatie centraal. We kijken naar de plaats van innovatie tijdens de opzet van een onderzoek, tijdens het uitvoeren van een onderzoek en ook daarna tijdens het verspreiden en inbedden van de resultaten in de praktijk.
 
In het tweede studiejaar richt je je op het plannen en uitvoeren van het eigen afstudeeronderzoek. Daarnaast kies je een keuzecursus op basis van eigen interesse en behoefte.

De inhoud ziet er als volgt uit:

  Inhoud studieprogramma

  Locatie

  Het Hijmans van den Berghgebouw (HvdB-gebouw) is ons oorspronkelijke onderwijsgebouw, gesitueerd op de hoek van het UMC Utrecht. Momenteel vindt hier een renovatie plaats. Deze renovatie is ingrijpend en lawaaiig waardoor het HvdB-gebouw voor langere tijd gesloten is. De onderwijsactiviteiten vinden zolang plaats in andere ruimtes die voldoen aan de eisen van kwalitatief goed onderwijs. Gelukkig zijn deze alternatieve onderwijsruimtes op loopafstand van het HvdB-gebouw in het Utrecht Science Park of in het UMC Utrecht zelf.

  Onderwijsvormen

  • Hoorcollege
  • Responsiecollege
  • Begeleide en onbegeleide werkgroepen
  • Practicum
  • Projectgroep

  In de onderwijsvormen staan kleinschaligheid, actieve studentenparticipatie en zelfstudie centraal.

  Toetsmethoden

  • Schriftelijk tentamen
  • Digitale toets
  • Presentatie
  • Onderzoeksverslag

  Zoek je extra uitdaging?

  Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken biedt de Universiteit Utrecht diverse honoursprogramma’s aan. Honoursonderwijs gaat verder waar je masterprogramma ophoudt. Honoursprogramma’s zijn er op universiteitsbreed niveau en geven je de kans om naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding.

  Lees meer over de honoursprogramma's