Icon of arrows
6
keuzecursussen
in het eerste semester
Icon of International students
15 EC
stagemogelijkheid
in tweede semester
Studenten delen hun ervaringen met het masterprogramma

Gebruik historische inzichten om hedendaagse vraagstukken op te lossen

Waarom zijn sommige samenlevingen in staat veel beter te reageren op acute crisissituaties dan andere? Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor een sterke democratie? Hoe hangen kapitalisme, economische groei en ongelijkheid met elkaar samen? En hoe is duurzaamheid aan de top van de politieke agenda beland?

De master Geschiedenis van politiek en maatschappij biedt inzicht in de historische wortels van de grote politieke en maatschappelijke vraagstukken van vandaag. Wij leiden historici op die bijdragen aan het oplossen van de vragen die aan de top van de politieke en maatschappelijke agenda staan.

Hoe ziet het programma eruit?

Je bestudeert bij ons de geschiedenis van democratie, burgerschap, duurzaamheid en de markt. We doen dit in internationaal vergelijkend perspectief en richten de blik altijd op de uitdagingen van vandaag en morgen. Het programma legt de nadruk op de 20e en 21e eeuw en heeft een interdisciplinaire benadering waarbij we geschiedenis combineren met verklaringen uit de sociale wetenschappen.

Deeltijd

Je kunt het programma ook in deeltijd volgen. Je volgt dan dezelfde cursussen als voltijdstudenten, maar dan verdeeld over twee jaar. 

Voertaal

De kerncursussen van het programma worden alleen in het Engels aangeboden. Voor de andere cursussen kun je kiezen tussen Nederlandstalige en Engelstalige cursussen. Nederlandstalige studenten die Engelstalige cursussen volgen bij een Nederlandstalige docent mogen papers en opdrachten desgewenst in het Nederlands schrijven.

Loop stage

Dit programma leidt historici op die een bijdrage leven aan de meest urgente maatschappelijke kwesties van vandaag. Voorbereiding op de arbeidsmarkt is daarom een speerpunt van ons programma. Via stages, trainingen, praktische opdrachten en betrokken begeleiding slaan wij een brug naar het leven na je studie. Zo leiden we historici op die kennis van het verleden kunnen gebruiken om hedendaagse vraagstukken te verklaren en op te lossen. 

Na de master

Veel afgestudeerden vinden een beroep waarin ze actief bijdragen aan de oplossing van actuele politieke en maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld als beleidsmedewerker op het gebied van burgerparticipatie of duurzaamheid bij ministeries of lokale overheden, als adviseur bij public affairs bureaus of adviesorganen, als medewerkers bij politieke partijen, onderzoekers bij denktanks of in de journalistiek. 

Toelating

Geschiedenis van politiek en maatschappij is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? 

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MA
  • Opleidingsnaam: Geschiedenis
  • Programma: Geschiedenis van politiek en maatschappij
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66034
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
  • Voltijd
  • Deeltijd
Tijdsduur:
  • 1 jaar
  • 2 jaar (deeltijd)
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
  • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 juni
  • Studenten buiten de EU/EER: 1 april
Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities