Studieopbouw

De eenjarige master Geschiedenis van politiek en maatschappij heeft een studielast van 60 EC en bestaat uit twee semesters, ieder verdeeld in twee blokken. 

Eerste semester

 • Cities, States, and Citizenship
 • Toolbox voor Vergelijkend Historisch Onderzoek
 • Challenges of the Welfare State
 • Thema’s in de Geschiedenis van Politiek en Maatschappij
 • Onderzoek: methoden en ontwerp
 • Twee keuzecursussen
 • Lezingenseminar

In blok 1 volg je de Engelstalige cursus ‘Cities, States, and Citizenship’, die gaat over de historische ontwikkeling van het burgerschap als een van de cruciale instituties die de moderne samenleving vormgeven. Daarnaast volg je de cursus Toolbox voor Vergelijkend Historisch Onderzoek, waarin je leert om vergelijkende onderzoeksmethoden toe te passen, en kies je een van de twee keuzecursussen: de Engelstalige cursus ‘Growth and Inequality, 1000-2000’ of de Nederlandstalige cursus ‘Omgaan met voedselcrises’.

In blok 2 volg je de Engelstalige cursus Challenges of the Welfare State, die de historische ontwikkeling van de verzorgingsstaat behandelt en praktisch is georiënteerd: je leert er ook beleidsdocumenten van uiteenlopende instellingen te analyseren. Daarnaast volg je de cursus 'Thema’s in de Geschiedenis van Politiek en Maatschappij', waarin je de opzet voor je thesis ontwikkelt. Verder heb je opnieuw de keus uit twee keuzecursussen: de Engelstalige cursus ‘Civil Society in the 19th and 20th centuries’ en de Nederlandstalige cursus ‘Democratie en democratisering’.

Tot slot neem je in het eerste semester deel aan het lezingenseminar, een combinatie van enerzijds workshops die je voorbereiden op de arbeidsmarkt en anderzijds lezingen door gastsprekers.

Tweede semester

 • stage of practicum
 • thesis

In het tweede semester loop je een stage waarbij je een zelfstandige opdracht op academisch niveau uitvoert die betrekking heeft op het functioneren van politieke, sociale of economische instituties. Een alternatief voor de stage is een practicum: een project waarbij je met een kleine groep mede-studenten een actueel maatschappelijk of politiek debat in kaart brengen vanuit diverse invalshoeken en je bevindingen laat uitmonden in een advies of rapport.

Daarnaast schrijf je in het tweede semester je thesis, het afsluitende onderdeel van het masterprogramma. 

Bekijk het studieprogramma in schema (pdf).

Deeltijdvariant

Deeltijdstudenten volgen dezelfde cursussen als de voltijdstudenten, maar spreiden het programma uit over twee in plaats van één jaar.

Onderwijsvormen

 • werkcollege
 • stage of practicum
 • zelfstudie

Bijna al het onderwijs in het eerste semester bestaat uit werkcolleges, waaraan je actief deelneemt. Je krijgt af en toe een groepsopdracht, waarbij je leert samen onderzoek te doen en/of presentaties te geven, maar de nadruk ligt op individueel werk. Daarbij kan het gaan om onderzoekspapers, boekbesprekingen, valorisatieopdrachten of beleidsanalyses. Je bereidt je thuis of in de bibliotheek zelfstandig voor op de colleges: je leest de literatuur, maakt opdrachten, bereidt presentaties voor, of verzamelt en analyseert data.

Bij het schrijven van je thesis werk je grotendeels zelfstandig. Wel heb je regelmatig overleg met je scriptiebegeleider en met je medestudenten over de voortgang. 

Werkcollege

Toetsmethoden

 • actieve deelname aan werkcolleges
 • mondelinge presentatie
 • onderzoekspaper
 • kort werkstuk, boekbespreking of leesverslag
 • valorisatieopdracht of beleidsanalyse
 • stageverslag (of practicumverslag)
 • stageproduct (of practicumproduct)
 • thesis