Carrièreperspectieven

Mogelijke carrièrepaden

Op allerlei plaatsen op de arbeidsmarkt is behoefte aan mensen die verleden, heden en toekomst met elkaar kunnen verbinden: medewerkers die helpen om de toekomst vorm te geven door inzicht te geven in de ontstaansgeschiedenis van onze huidige samenleving. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Beleidsmedewerkers in de publieke sector (de rijksoverheid en de lagere overheden) of bij een semi-publieke organisatie: mensen die adviseren over politieke structuren, sociale verhoudingen en economische ontwikkeling.
 • Onderzoekers en adviseurs bij belangrijke raadgevende organen, zoals het Sociaal Cultureel Planbureau of de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, of fractiemedewerkers van politieke partijen.
 • Onderzoeksjournalisten en consultants in de media en in het bedrijfsleven, met aandacht voor maatschappelijke vraagstukken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Naar de arbeidsmarkt

Alumni van dit programma zijn terechtgekomen in diverse werkvelden en functies waarbij ze hun kennis van het vakgebied kunnen inzetten.

 • Willemijn Luchtenbelt is Gebiedsregisseur Maarssen en Omgevingsmanager bij de gemeente Stichtse Vecht. 
 • Eline Huizinga is Secretaris voor het Programma Rijksbrede aanpak fraude bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. 
 • Aimée van der Wolde werkt als zzp-er voor Binnenlandse zaken aan de Democratic Challenge.

Andere afgestudeerden zijn werkzaam als:

 • Beleidsadviseur bij het EU and External Relations Team van de Schotse regering
 • Rijkstrainee bij het ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Politiek redacteur bij het ministerie van Algemene Zaken
 • Adviseur bij Transitiepartners, een organisatie die gemeenten ondersteunt bij veranderingen in het sociale domein
 • Consultant bij Wallaart & Kusse Public Affairs, een bedrijf dat organisaties helpt een lobby uit te zetten.
 • Beleidsmedewerker Kunst en Cultuur bij de gemeente Amstelveen

Academische carrière

Afgestudeerden van het masterprogramma Geschiedenis van politiek en maatschappij hebben in principe toegang tot een promotietraject aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit, maar het programma leidt daar niet specifiek voor op. Als je een dergelijk traject voor ogen hebt ligt de onderzoeksmaster History meer voor de hand.

Feiten en cijfers

De studenten die tussen 2014 en 2016 zijn gestart met het masterprogramma hebben na hun afstuderen werk gevonden in uiteenlopende functies en sectoren.

Functies

 • Beleidsmedewerker / adviseur: 21%
 • Projectmedewerker / trainee: 25%
 • Journalist / redacteur: 17%
 • Docent: 13%
 • Overige functies: 25%

Sectoren

 • Overheid (nationaal, regionaal of lokaal): 29%
 • NGO / non-profit organisatie: 8%
 • Universiteit, HBO- of MBO- instelling: 21%
 • Media: 8%
 • Consultancy: 13%
 • Bedrijfsleven overig: 20%

(Peildatum januari 2018)