Tijdens de master heb ik veel kennis opgedaan over democratie en democratiseren. Door mijn specialisatie in dit onderwerp, onderscheid ik mezelf van andere collega’s.
Aimee van der Wolde

Mogelijke carrièrepaden

Op allerlei plaatsen op de arbeidsmarkt is behoefte aan mensen die verleden, heden en toekomst met elkaar kunnen verbinden: medewerkers die helpen om de toekomst vorm te geven door inzicht te geven in de ontstaansgeschiedenis van onze huidige samenleving. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Beleidsmedewerkers in de publieke sector (de rijksoverheid en de lagere overheden) of bij een semi-publieke organisatie: mensen die adviseren over politieke structuren, sociale verhoudingen en economische ontwikkeling.
   
 • Onderzoekers en adviseurs bij belangrijke raadgevende organen, zoals het Sociaal Cultureel Planbureau of de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, of fractiemedewerkers van politieke partijen.
   
 • Onderzoeksjournalisten en consultants in de media en in het bedrijfsleven, met aandacht voor maatschappelijke vraagstukken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Naar de arbeidsmarkt

Alumni van dit programma zijn terechtgekomen in diverse werkvelden en functies waarbij ze hun kennis van het vakgebied kunnen inzetten. 

Eline Huizinga is secretaris voor het programma Rijksbrede Aanpak Fraude bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het doel van dit programma is de preventie en bestrijding van fraude met publieke middelen. Om dit doel te bereiken worden verschillende middelen ingezet, van aanpassing van de regelgeving tot samenwerking bij de opsporing.

Andere alumni zijn werkzaam als:

 • Beleidsadviseur bij het EU and External Relations Team van de Schotse regering
 • Rijkstrainee bij het ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Politiek redacteur bij het ministerie van Algemene Zaken
 • Adviseur bij Transitiepartners, een organisatie die gemeenten ondersteunt bij veranderingen in het sociale domein
 • Consultant bij Wallaart & Kusse Public Affairs, een bedrijf dat organisaties helpt een lobby uit te zetten.
 • Redacteur en planningscoördinator bij EditieNl

Alumni Mette Vreeken, Jesse Markus en Luuk Loupias delen in deze video hun verhaal: 

Academische carrière

Afgestudeerden van het masterprogramma Geschiedenis van politiek en maatschappij hebben in principe toegang tot een promotietraject aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit, maar het programma leidt daar niet specifiek voor op. Als je een dergelijk traject voor ogen hebt ligt de onderzoeksmaster History meer voor de hand.

Feiten en cijfers

De studenten die tussen 2014 en 2016 zijn gestart met het masterprogramma hebben na hun afstuderen werk gevonden in uiteenlopende functies en sectoren.

Functies

 • Beleidsmedewerker / adviseur: 21%
 • Projectmedewerker / trainee: 25%
 • Journalist / redacteur: 17%
 • Docent: 13%
 • Overige functies: 25%

Sectoren

 • Overheid (nationaal, regionaal of lokaal): 29%
 • NGO / non-profit organisatie: 8%
 • Universiteit, HBO- of MBO- instelling: 21%
 • Media: 8%
 • Consultancy: 13%
 • Bedrijfsleven overig: 20%

(Peildatum januari 2018)