Testimonials

“Zeker nu ik in de bovenbouw werk, ben ik dagelijks actief bezig met de taal en literatuur.”

Jarrish Ramcharan, alumnus

Eigenlijk wist ik op de middelbare school al dat ik docent wilde worden. In de bovenbouw had ik een enthousiaste leraar Frans die vol passie over zijn vak kon vertellen, dat werkte aanstekelijk. Ik ben toen bijlessen gaan geven. Tijdens mijn bachelor Frans heb ik een educatieve minor gevolgd. Met de tweedegraadsbevoegdheid die ik daarmee had behaald kon ik al wel voor de klas staan, maar ik wilde ook in de bovenbouw aan de slag. Naast mijn baan op een middelbare school heb ik toen de master Franse taal en cultuur: educatie en communicatie gevolgd.

Een goed begin
Vlak voordat ik met deze opleiding begon, ben ik van school gewisseld. Ik had het geluk dat ik heel snel een nieuw plek had gevonden en ik deze baan als stage in kon brengen. Daarnaast kreeg ik ook nog bepaalde vrijstelling, waardoor het goed te combineren was. Ik vond het handig en fijn dat ik vanaf de start van de opleiding studenten van alle talen ontmoette bij verschillende vakken. Daardoor ontstonden nieuwe discussies. Het contact was altijd goed, net als met mijn mentor. Bij hem kon ik altijd aankloppen als ik ergens tegenaan liep.

Eigen invalshoeken kiezen
Waar ik tijdens de master het meeste baat bij heb gehad zijn de vakinhoudelijke vakken. Het is interessant om te leren over taalkundige achtergronden en hoe een taal wordt geleerd. Qua vakdidactiek en pedagogiek had ik al wat basiskennis, bijvoorbeeld over welke houding je voor de klas aanneemt en hoe een onderwerp goed wordt overgebracht op de leerlingen. Hierdoor kon ik al vrij snel mijn eigen lessenserie opzetten in de praktijk. Ik koos ervoor om het thema Franse jongerentaal te behandelen. Zo kon ik echt mijn eigen ei kwijt.

Dat ik aan de zijlijn mag staan terwijl mijn leerlingen groeien, vind ik het allermooiste aan mijn vak.

Actief bezig met de taal
Als ik nu terugkijk op mijn eigen middelbareschooltijd, geef ik zelf heel anders les dan mijn leraren van toen. In die tijd stond grammaticaonderwijs en vertalen centraal, terwijl ik het veel interessanter vind om grammatica en vocabulaire als middel te gebruiken om praktisch bezig te zijn en literatuur te lezen. Ik wil mijn leerlingen in contact brengen met de taal en ze de verschillende culturen van de francofone wereld laten ontdekken. Ik vind het een ontzettende verrijking dat ik nu Frans doceer. Zeker nu ik in de bovenbouw werk, ben ik me constant aan het verdiepen in de literatuur en heel actief bezig met de taal.

Leerlingen zien groeien
Wat ik het allerleukste vind aan het docentschap, is het leerlingencontact. Je neemt ze als het ware mee richting het ouder worden. Je ziet ze groeien, zowel cognitief als persoonlijk. Dat ik daarbij aan de zijlijn mag staan, vind ik het allermooiste aan mijn vak. En dat ik ze ondertussen mag bombarderen met taal en cultuur. Als je dat namelijk goed doet, door aan te sluiten bij hun belevingswereld, dan zie je dat hun ogen opengaan. Dan blijft wat je vertelt echt hangen.

Jarrish Ramcharan is alumnus Franse taal en cultuur: educatie en communicatie en is nu docent Frans in de bovenbouw van een middelbare school.