Wie bewaken onze veiligheid op school, onze grenzen, maar ook de kwaliteit van ons voedsel? Wat voor regels, organisaties en professionals zijn nodig voor de aanpak van maatschappelijke problemen? Moet de overheid daarvoor zorgen of zijn andere partijen daartoe misschien beter in staat? Hoe wordt beleid gemaakt, hoe komen besluiten tot stand, met welke partijen heb je daarbij te maken en voor welke dilemma’s kom je te staan? Als je geïnteresseerd bent in dit soort vragen is het masterprogramma Bestuur en beleid een goede keuze.

Bestuur en beleid gaat over de aanpak en organisatie van maatschappelijke issues binnen de publieke sector, in een politieke omgeving en in interactie met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We behandelen de structuren en regels rond beleid en bestuur, het management en verloop van beleidsprocessen en inhoudelijke afwegingen en keuzes die politici, bestuurders, beleidsmakers en publieke managers maken.

Je leert zowel kritisch onderzoek doen als concrete aanbevelingen voor nieuwe plannen maken.

Governance, besluitvorming en verdeling van verantwoordelijkheden

Een paar thema’s krijgen in het programma bijzondere aandacht.

  • Governance
    Je gaat kijken naar hoe de publieke verantwoordelijkheid op terreinen als de gezondheidszorg, het onderwijs, privacy of veiligheid georganiseerd, beheerd en bestuurd wordt.
  • Besluitvorming
    Je krijgt inzicht in het krachtenveld waarbinnen bestuurders, ambtenaren en professionals tot besluitvorming over beleid komen.
  • Burgerschap en verantwoordelijkheden voorbij de staat
    Je bestudeert ook hoe burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, en welke bestuurskundige vragen daarmee zijn verbonden.

Het masterprogramma Bestuur en beleid in Utrecht onderscheidt zich door:

USBO kleinschalig onderwijs

Onze verwachtingen

Uitgangspunt van de masterprogramma’s van Bestuurs- en Organisatiewetenschap is dat je al veel kennis in huis hebt. Wij willen die kennis activeren en aanvullen. Een nieuwsgierige, actieve studiehouding is dan ook belangrijk. Je mag rekenen op kleinschalig en uitdagend onderwijs, goede begeleiding en inspirerende experts die graag hun vakkennis met je delen. De Universiteit Utrecht verwacht daarvoor ook je betrokkenheid, inzet en de ambitie om het beste uit jezelf te halen. Eigenlijk draait alles dus om wederzijds commitment. 

Na je afstuderen

Na afronding van het programma heb je kennis van en inzicht in de instituties, organisaties en processen waarbinnen publieke taken worden georganiseerd en gerealiseerd. Je hebt kennis van de belangrijkste processen die daarbij een rol spelen (besluitvorming, sturing en verantwoording) en van de actuele thema’s die bij de vormgeving van beleid en bestuur een rol spelen (bedrijfsmatigheid, Europeanisering, internationalisering, digitalisering, verantwoording, zelfregulering en co-productie). Bovendien ken je de beperkingen en valkuilen waarmee bestuurders, politici en publieke managers worden geconfronteerd bij de uitoefening van hun taken. Omdat er in het masterprogramma veel aandacht voor de praktijk is, ben je erop voorbereid om als professional op dit terrein aan de slag te gaan.

In het kort

Diploma: 
Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
1 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 20.043

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
60446
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate school: 
School of Governance
Brochure: 
Brochure aanvragen