Gebouwen

Wat er in een gebouw kan, hangt af van de specifieke situatie per afdeling en gebouw. Je faculteit of dienst kan je hierover meer informatie geven. Voor openingstijden van de universiteitsgebouwen ga je naar deze overzichtspagina.

Voor studenten: Bekijk de openingstijden en beschikbare studieplekken op de studentensite.

Ventilatie in gebouwen

Voor de ventilatie in onze gebouwen volgen we de RIVM-richtlijnen. Het RIVM adviseert om recirculatie van lucht binnen een ruimte zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom vermijden we het gebruik van ventilatoren en airco’s. De meeste installatieonderdelen die lucht binnen een ruimte circuleren hebben we daarom uitgezet. In situaties waar dat de bedrijfsvoering ernstig kan verstoren, passen we maatwerk toe in overleg met de betrokkenen binnen de faculteiten en diensten. 

Werk of studeer je in een ruimte waar het raam open kan, zet deze dan open of op de kierstand. Zit er een ventilatierooster boven het raam? Laat deze dan openstaan.

Het RIVM onderstreept dat de ventilatie in gebouwen moet voldoen aan de wettelijke eisen, zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Bij nieuwbouw en renovatie hanteert de UU strengere eisen dan het bouwbesluit voor kantoor- en onderwijsruimten. Als in een uitzonderlijk geval een ruimte niet aan het Bouwbesluit voldoet, wordt deze ruimte gesloten. In sommige gebouwen, zoals het Hans Freudenthalgebouw, moeten in een aantal ruimten de ramen (al dan niet op de kierstand) openstaan voor voldoende ventilatie.

Ventilatie in de gebouwen van de UU vindt op verschillende manieren plaats. Heel zichtbare manieren zijn door middel van een raam of een ventilatierooster boven een raam. Heeft een ruimte geen ventilatierooster of een raam dat je kunt openen, dan is dat op zichzelf geen aanleiding voor zorgen. Het betekent alleen dat we de ruimte op een andere manier ventileren. Alle ventilatiesystemen van de UU voeren verse lucht van buiten aan. 

Laboratoria

In de laboratoria kunnen de ramen niet open of op kierstand worden gezet. Dit is ook niet nodig, omdat in laboratoria de verversingcapaciteit van de ruimtelucht vele malen groter is dan in de kantoren en andere ruimten in een gebouw. Daarbij is de toegevoerde lucht 100% verse buitenlucht. De eisen van een laboratorium zijn in de basis strenger dan voor kantoren, het bouwbesluit en de huidige RIVM-richtlijnen.