Studieprogramma

Foto: Tim Vermeire

De studie Taalwetenschap duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken die worden afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je gemiddeld 12 uur aan onderwijs. De opleiding is grotendeels Engelstalig, maar je kunt ervoor kiezen om een deel van je colleges of cursussen in het Nederlands te doen.  

Vakkenpakket

Bij Taalwetenschap in Utrecht volg je vakken in samenhangende pakketten. Dit zorgt voor een goede opbouw. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen. Vanaf het tweede jaar ga je je verdiepen binnen het vakgebied taalwetenschap. Je kunt kiezen uit drie verschillende samenhangende vakkenpakketten: 'Taal en Samenleving' (Nederlands), 'Language and cognition' (Engels) en 'Language and computation' (Engels). 

Werkvormen

Tijdens je opleiding krijg je te maken met verschillende lesvormen. Zo zijn er hoorcolleges, waarin een docent de stof uitlegt, werkgroepen, waarin je met medestudenten en de docent tijdens discussies en korte opdrachten met de stof aan de slag gaat en projectgroepen, waarin je met medestudenten een grotere opdracht maakt. Naast het bijwonen van colleges en het uitvoeren van groepswerk zul je ook zo’n 20 uur per week aan zelfstudie besteden.

Werkvormen

Percentage

Hoorcollege

10%

Werkcollege

20%

Practicum

5%

Groepswerk

20%

Zelfstudie

45%

Stage

Stage lopen is leuk én een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen. Studenten Taalwetenschap waren in het verleden werkzaam bij Van Dale, Het Instituut voor de Nederlandse Taal, Het Meertens Instituut en Readspeaker

Groepsgrootte

Gemiddeld starten er elk jaar zo'n 50-60 studenten aan de opleiding Taalwetenschap. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges een stuk hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen.

Studiebegeleiding

Je kunt tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben medewerkers, zoals tutoren en studieadviseurs, die je ondersteuning bieden bij studiegerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 van de 60 studiepunten van de bachelor Taalwetenschap behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.

Studenten op de fiets
Foto: Tim Vermeire