Studieprogramma

Wat ga je doen?

Studenten aan het werk in een werkgroepruimte

De opleiding Sociologie duurt drie jaar. In het eerste jaar maak je kennis met de grondbeginselen van de sociologie, de belangrijkste sociologische theorieën, en wetenschappelijke onderzoeksmethoden en toepassingen daarvan in beleid en praktijk.

In het tweede en derde jaar verdiep je je in uiteenlopende thema's of onderwerpen. Je verkent maatschappelijke problemen, en leert deze te onderzoeken. Er zijn, naast de verplichte vakken, volop keuzemogelijkheden. Er zijn voorgestelde, samenhangende vakkenpakketten, maar je kunt er ook voor kiezen om je eigen invulling aan je opleiding te geven. Je rondt je bacheloropleiding af met een zelfstandig onderzoek dat resulteert in je bachelorthesis.

Welke vakken krijg je?

Goed om te weten

Major en profilering

De driejarige bacheloropleiding Sociologie bestaat uit:

 • Major: hoofdrichting met verplichte en keuzevakken binnen de opleiding (driekwart van je studie).
 • Profileringsruimte: deze ruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Hiermee kun je je profiel verbreden om voor meer masters in aanmerking te komen. Een praktijkstage, een minor en studeren aan een buitenlandse universiteit behoren ook tot de mogelijkheden.

Voorgestelde keuzerichtingen

Je hebt binnen de bachelor Sociologie veel keuzeruimte. Om jou beter te kunnen ondersteunen bij de keuze voor (major)keuzecursussen hebben we drie richtingen (keuzepaden) opgezet. Je kunt dus één van deze samenhangende vakkenpakketten kiezen. Maar je kunt je ook iets heel anders kiezen: de keuzeruimte is bedoeld om ruimte te bieden aan jouw persoonlijke interesse.

Hechte studenten community

Bij Sociologie verwelkomen je graag in onze hechte community. Onder andere door onze actieve studievereniging, toegankelijke docenten en een team enthousiaste tutoren en studentmentoren hopen wij dat iedereen zich bij ons thuis voelt.

Studiebegeleiding

Bij Sociologie kun je tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs die je ondersteuning bieden bij studiegerelateerde zaken. Zij bieden ook begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Stage

Tijdens het tweede of derde jaar van je opleiding kun je stage lopen: een mooie gelegenheid om je sociologische kennis en onderzoekvaardigheden toe te passen in de praktijk! Tijdens een stage ontdek je de waarde van je opleiding op de arbeidsmarkt en krijg je meer inzicht in je eigen interesses. In de afgelopen jaren liepen studenten stage bij onderzoek- en adviesbureaus, landelijke en lokale overheden, verschillende politieke partijen en bij commerciële organisaties als KLM.

Studielast

Tijdens het eerste jaar heb je gemiddeld 12 contacturen per week. Inclusief zelfstudie besteed je ongeveer 40 uur aan je studie.

  Werk- en toetsvormen

  Bij Sociologie krijg je te maken met verschillende werk- en toetsvormen, zoals colleges, werkgroepen, tentamens, groepsprojecten en individuele begeleiding. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

  WerkvormTijdsbesteding
  Hoorcollege25%
  Werkcollege20%
  Practicum10%
  Groepswerk15%
  Zelfstudie30%

  Groepsgrootte

  In 2022 startten er 130 studenten met de studie Sociologie. De hoorcolleges volg je met alle studenten van jouw jaar, soms aangevuld met studenten van andere opleidingen. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar tussen de 20 en 24 studenten.

  Bindend studieadvies (BSA)

  Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 studiepunten van de bachelor Sociologie behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.