Studieprogramma

De bachelor Scheikunde duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Per blok volg je twee vakken en elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek. Bekijk het studieprogramma voor meer informatie (wijzigingen voorbehouden).

Vakken

Bekijk het uitgebreide aanbod van mogelijke (keuze)vakken. Dit geeft je een goed idee van wat je kunt verwachten bij het samenstellen van je eigen studieprogramma. Ben je al student? Dan kunnen je vakken afwijken van deze lijst. Gebruik voor je studieplanning de CursusPlanner.

Werkvormen

Er zijn verschillende soorten werkvormen die terugkomen in de vakken die je volgt. Een indicatie van de verhoudingen hiertussen in het eerste jaar is als volgt:

WerkvormTijdsbesteding
Hoorcollege20%
Werkcollege20%
Practicum20%
Groepswerk10%
Zelfstudie30%

Groepsgroottes 

Er zijn gemiddeld 80 eerstejaars studenten die aan de studie Scheikunde beginnen. In de hoorcolleges zit je dan ook met 80 medestudenten. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar gemiddeld 25 studenten. 

Studiepaden 

In het tweede en derde jaar mag je zelf je vakken kiezen. Je kiest daarbij in ieder geval uit een aantal vakken in onderstaande richtingen. Daarnaast kun je verder je eigen richting kiezen met vrije keuzevakken: je kiest dan de vakken die jou het leukst lijken. 

Moleculen en Materialen 

Binnen deze richting bestudeer je de chemie van energie en materialen. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van katalysatoren voor de chemische industrie en het zoeken naar oplossingen voor duurzame energie. 

Moleculen en Leven

Binnen deze richting houd je je bezig met de chemie van cellen en koolstofverbindingen. Je onderzoekt de structuur van en interacties tussen biomoleculen die een rol spelen bij ziektes en geneesmiddelen. 

Naar het buitenland

In Utrecht krijg je veel vrijheid om zelf je studieprogramma samen te stellen. Zo kun je in je keuzeruimte driekwart jaar aan een buitenlandse universiteit studeren. We hebben goede contacten met veel universiteiten in het buitenland, van Noorwegen tot Japan en van Spanje tot de Verenigde Staten. Een andere mogelijkheid is om tijdens de masterfase voor een stage naar het buitenland gaan. 

Educatieve minor

Je kunt ervoor kiezen om een deel van je keuzevakken in te zetten voor het volgen van de educatieve minor, waarin je leert hoe jouw ‘schoolvak’ in elkaar zit en hoe je een interessante les geeft. Naast de theorie loop je stage op een school. Maar het bereid je ook voor op andere vormen van educatie, zoals het geven van trainingen en workshops. Met deze minor ben je met je bachelordiploma (beperkt) bevoegd les te geven in het voortgezet onderwijs. 

Studielast 

Het tempo van een universitaire studie ligt hoger dan je van de middelbare school gewend bent. Je maakt soms lange dagen in de practicumzaal en je moet veel (vaak Engelse) stof snel verwerken. Van onze studenten verwachten wij motivatie en inzet. Hoor- en werkcolleges zijn niet verplicht, maar als je deze actief volgt hoef je thuis niet zo veel meer te doen. Practica en onderzoeksprojecten zijn wel verplicht. In het eerste jaar heb je gemiddeld 24 contacturen per week. 

Bindend studieadvies 

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij scheikunde ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.