Extra uitdaging

Ben je een gemotiveerde student die meer wil? Dan kun je een honoursprogramma volgen en/of het dubbele bachelor programma Natuur- en Scheikunde. Met het dubbele bachelorprogramma behaal je twee diploma's in drie jaar. 

Dubbele bachelor

In de dubbele bachelor Natuur- en Scheikunde leer je met een meer theoretische benadering vanuit de natuurkunde en een meer praktische benadering vanuit de scheikunde vraagstukken aan te pakken. Je wordt dus opgeleid tot een brede professional die beide talen spreekt en zo een brug kan slaan tussen scheikunde en natuurkunde.

Honoursprogramma

Een honoursprogramma biedt extra uitdaging en volg je vanaf het tweede jaar tot en met het einde van je bachelor. Het bestaat in totaal uit 45 studiepunten, waarvan 15 bovenop je reguliere rooster.  We bieden je met verdiepende en verbredende activiteiten extra mogelijkheden om zodoende nog meer uit je studie te halen. ‘Verdiepend’ in scheikundige vakgebieden die je interesse hebben gewekt. ‘Verbredend’ met oog op de ontwikkeling van je academische- en onderzoeksvaardigheden, een goede oriëntatie op de arbeidsmarkt en deelname aan de Science Honours Academy, waarin ook honoursstudenten van andere bètaopleidingen zitten.

Het honoursprogramma is een enorme meerwaarde voor je studie omdat je al vroeg ontdekt hoe onderzoek aan de universiteit eraan toegaat.

Universiteitsbrede honoursprogramma's

In deze interdisciplinaire programma’s krijgen studenten de kans om hun diverse interesses te verkennen terwijl ze samenwerken met studenten uit verschillende vakgebieden aan uiteenlopende maatschappelijke en academische vraagstukken. Hiermee ontwikkelen studenten de vaardigheid om complexe maatschappelijke kwesties te benaderen vanuit een breder perspectief. In een steeds meer onderling verbonden wereld is het vermogen om samen te werken met mensen uit diverse vakgebieden een essentiële vaardigheid. Na voltooiing van deze honoursprogramma’s ontvangen de studenten een honourscertificaat tijdens een feestelijke ceremonie. De volgende programma's worden aangeboden:

Voor meer informatie over honours programma's aan de UU, ga naar de Honours College website, de honours Instagram of stuur een e-mail naar honourscollege@uu.nl.