Studieprogramma

De hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week gemiddeld 12 uur aan onderwijs. Daarnaast werk je zelfstandig aan opdrachten.

Onder het vakkenoverzicht lees je hoe het studieprogramma precies is opgebouwd.

Jaar 1
Blok 1
Inleiding in de muziekwetenschap
Wat is muziekwetenschap precies? Je leert welke onderwerpen binnen de muziekwetenschap aan de orde komen en hoe daar onderzoek naar wordt gedaan. Je leest wetenschappelijke teksten en oefent zelf ook met schrijven.
Westerse muziek van 1600 tot 1900
De geschiedenis van de muziek van de barok tot het einde van de 19e eeuw. Je bestudeert de muziek zelf, maar ook de geschiedenis van de periode waarin deze ontstond.
Blok 2
Algemene muziekleer
Alles over de basisregels van muziek: toonhoogte, toonladders, tempo, intervallen, enzovoorts. Je oefent met het notenschrift, maar leert ook over symfonieorkesten en traint je gehoor.
Westerse muziek van 1900 tot heden
Je leert over de geschiedenis van de muziek vanaf het einde van de 18e tot het begin van de 21e eeuw. Je bekijkt de muziek en de geschiedenis eromheen.
Blok 3
Harmonie- en vormleer
Je verdiept je verder in de muziektheorie en leert zo over de samenhang van akkoorden bij een melodie, de vorm van muziekstukken en traint je gehoor door bijvoorbeeld het noteren van een voorgespeelde melodie.
Westerse muziek tot 1600
In deze cursus wordt een geschiedenis verteld van de muziek van de westerse wereld van de middeleeuwen tot het einde van de 16e eeuw. Je bestudeert hierbij ook de sociale, politieke en culturele factoren die de muziek in deze periode hebben beïnvloed.
Blok 4
Inleiding muziek en media
Je verdiept je in de rol van muziek en haar relatie tot verschillende media. Je leert vaardigheden in het analyseren van muziek in verschillende mediale en audiovisuele contexten.
Populaire muziek en jazz
In deze cursus wordt een geschiedenis verteld van de populaire muziek en jazz, waarbij met name de muziek uit de Verenigde Staten aan de orde komt.
Jaar 2
Verplichte vakken
Blok 1: Kunst, cultuur en maatschappij (keuzevak)
Je kiest verplicht één van deze twee keuzevakken. Orkesten, omroepen, concertzalen: allemaal voorbeelden van culturele instituties. Je leert hoe ze helpen bij het maken en verspreiden van kunst, maar ook hoe ze soms bepalen wat goede of slechte kunst is.
Blok 1: Gender, etniciteit en cultuurkritiek (keuzevak)
Je kiest verplicht één van deze twee keuzevakken. Waarom worden Arabieren altijd zo stereotiep weergeven in Hollywoodfilms? Waarom zijn er nog typische 'mannenberoepen' en 'vrouwenberoepen'? Je leert hoe sekse en etniciteit worden verbeeld in de media en denkt hier kritisch over na.
Blok 2: Wetenschapsfilosofie
Je leert de muziekwetenschap in een bredere maatschappelijke en wetenschappelijke context te studeren. Ben je een honoursstudent, dan volg je in plaats van deze cursus de cursus Goed in Geesteswetenschappen.
Verdiepingspakket Historische muziekwetenschap
Blok 1: Nederlandse muziekcultuur
Je bestudeert het Nederlandse muziekleven van de middeleeuwen tot 21ste eeuw.
Blok 2: Early Music History
Je neemt deel aan een onderzoekswerkgroep over een thema uit de oudere muziekgeschiedenis.
Blok 3: Muziekanalyse
Je maakt kennis met verschillende analytische benaderingen die in de muziekwetenschap worden gebruikt om muziek te analyseren.
Blok 4: Modern Music History
Je neemt deel aan een onderzoekswerkgroep over een thema uit de nieuwere muziekgeschiedenis.
Verdiepingspakket Muziek en media
Blok 1: Film Music
Je verdiept je in de geschiedenis van filmmuziek en leert vaardigheden in het analyseren van audio-visuele bronnen.
Blok 2: Muzikale intermedialiteit
Je onderzoekt de rol van muziek in audiovisuele media en de belangrijkste theorieën die hierin een rol spelen.
Blok 3: Subcultures
Je neemt deel aan een onderzoekswerkgroep, waarin bestudeerd wordt hoe muziek bijdraagt aan de vorming van subculturen.
Blok 4: Muziek, spel en uitvoering
Je verdiept je in de nieuwe relaties die de actuele, kleinere schermmedia als smartphones en tablet aangaan met muziek.
Jaar 3
Blok 1-4
Keuzeruimte
Een derde van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met vakken naar jouw eigen interesse. Je kunt bijvoorbeeld een tweede verdiepingspakket volgen, maar ook kiezen voor een pakket met samenhangende vakken van een andere opleiding. Met de invulling van je keuzeruimte kun je zelf bepalen welke richting je op wilt. Je kunt ook een periode in het buitenland studeren.
Blok 1 of 3
Onderzoeksseminar muziekwetenschap
Voorbereiding op het maken van je eindwerkstuk. In deze cursus worden de verschillende fases van het onderzoeksproces in de muziekwetenschap stapsgewijs doorlopen en uitgediept.
Blok 2 of 4
Eindwerkstuk BA Muziekwetenschap
De bachelor rond je af met een eindwerkstuk.

Samenhang

Bij muziekwetenschap in Utrecht volg je vakken in samenhangende pakketten. Dit zorgt voor een goede opbouw. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen.

Verdieping

Vanaf het tweede jaar ga je je verdiepen binnen het vakgebied muziekwetenschap. Je kunt kiezen uit verschillende samenhangende vakkenpakketten. Elk pakket bestaat uit vier vakken. In de vakomschrijvingen van het 2e jaar vind je terug welke vakken bij welk pakket horen.
 

  • Historische muziekwetenschap
    Of we ernaar luisteren, het zelf maken of erover spreken – muziek is tot in de diepste vezels van onze dagelijkse belevingswereld doordrongen. Dit verdiepingspakket is bedoeld voor diegenen die willen weten hoe bepaalde muziek ‘werkt’ en zich heeft ontwikkeld, wat muziek in de breedste zin van het woord betekent voor mensen in heden en verleden en wat onze ideeën en veronderstellingen over muziek zeggen over ons. Ambieer je een carrière als onderzoeker, journalist, manager, programmeur of promotor van de muziek waarmee jij affiniteit hebt, dan is dit het verdiepingspakket dat je daarop voorbereidt.
     
  • Muziek en media
    Volgens musicoloog Philip Tagg horen mensen in de westerse wereld gemiddeld vier uur muziek op een dag, waarvan ongeveer de helft in combinatie met bewegende beelden: in televisieopnames en videoclips, maar ook als achtergrondmuziek in films, games, reclames en apps. Dit verdiepingspakket is bedoeld voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de manieren waarop muziek ingebed wordt in verschillende media en ons dagelijks leven, en in hoe de moderne muziekwetenschap deze verschijnselen bestudeert.

Keuzeruimte

Een derde van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met vakken naar jouw eigen interesse. Je kunt bijvoorbeeld een tweede verdiepingspakket volgen, maar ook kiezen voor een pakket met samenhangende vakken van een andere opleiding. Met de invulling van je keuzeruimte kun je zelf bepalen welke richting je op wilt. Je kunt ook een periode in het buitenland studeren. 

Stage

Stage lopen is een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen op het gebied van jouw studie. 

Werkvormen

In het eerste jaar van de bachelor Muziekwetenschap krijg je onderwijs in de vorm van hoor- en werkcolleges.

In een hoorcollege zit je met je medestudenten in een grote zaal en is de docent aan het woord. Bij werkcolleges ga je zelf actief aan de slag. Het kan zijn dat je een presentatie moet houden, of dat je met elkaar een onderwerp bediscussieert of aan een opdracht werkt. Er is veel ruimte voor interactie en voor vragen aan de docent.

Per week heb je gemiddeld 12 tot 18 contacturen. Naast het volgen van colleges werk je zelfstandig (dus zonder begeleiding) in de vorm van groepswerk en zelfstudie. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

Hoorcollege 10%
Werkcollege 20%
Practicum 0%
Groepswerk 25%
Zelfstudie 45%

Groepsgrootte

In 2018 zijn er 23 studenten begonnen aan de opleiding Muziekwetenschap. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten.

Taal van het onderwijs

Colleges 80% Nederlands; 20% Engels
Literatuur 85% Engels; 5% Nederlands; 10% Duits

Jaarrooster

Bekijk het jaarrooster (pdf) voor de start- en einddata van de semesters en onderwijsvrije weken.

Bindend studieadvies

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Muziekwetenschap ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.