Studieprogramma

Foto: Tim Vermeire

Muziekwetenschap duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken die worden afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je gemiddeld 12 tot 18 uur per week aan onderwijs, dat voor 80% Nederlandstalig is en 20% Engelstalig. Voor de literatuur geldt dat vrijwel uitsluitend werken in het Engels worden gelezen.

Vakkenpakket

Je volgt de vakken die je kiest in samenhangende pakketten. Elk pakket bestaat uit vier vakken, wat zorgt voor een goede opbouw van je studie. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen. Vanaf het tweede jaar ga je je verdiepen binnen het vakgebied muziekwetenschap. Je kunt kiezen uit verschillende samenhangende vakkenpakketten: 'Historische muziekwetenschap' of: 'Muziek en media'. 

Werkvormen

Tijdens je opleiding krijg je te maken met verschillende lesvormen. Zo zijn er hoorcolleges, waarin een docent de stof uitlegt, werkgroepen, waarin je met medestudenten en de docent tijdens discussies en korte opdrachten met de stof aan de slag gaat en projectgroepen, waarin je met medestudenten een grotere opdracht maakt. Naast het bijwonen van colleges en het uitvoeren van groepswerk zul je ook zo’n 22 uur per week aan zelfstudie besteden.

Werkvorm

Percentage

Hoorcollege

10%

Werkcollege

20%

Groepswerk

25%

Zelfstudie

45%

Stage

Stage lopen is leuk én een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen op het gebied van jouw studie. Studenten muziekwetenschap waren in het verleden werkzaam  bij Het Concertgebouw in Amsterdam, TivoliVredenburg in Utrecht, diverse theaters en musea en allerlei festivals.

Groepsgrootte

Gemiddeld starten er elk jaar zo'n 40-50 studenten aan de opleiding Muziekwetenschap. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges een stuk hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen.

Studiebegeleiding

Je kunt tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs, die je ondersteuning bieden bij studiegerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 van de 60 studiepunten van de bachelor Muziekwetenschap behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.

Studenten op de fiets
Foto: Tim Vermeire