Ervaringen

Illés Plompen is student

Illés Plompen, student Muziekwetenschap

"Ik dacht voorafgaand aan de studie dat het programma misschien heel klassiekgericht zou zijn. Hoewel ik dat ook interessant vind, ben ik meer geïnteresseerd in popmuziek. Uiteindelijk bleken we veel meer dan alleen klassieke muziek te behandelen."

"We zijn in het eerste jaar in een vogelvlucht door de hele muziekgeschiedenis heen gegaan. We kregen dus stof over iedere muziekperiode, waaronder de cursussen Populaire muziek en jazz en Inleiding muziek en media. Deze cursussen zijn beide erg op moderne muziek gericht. Uiteindelijk zit er een goede balans in de hoeveelheid klassieke en moderne muziek."

Lees meer

"We zijn op de studie veel bezig met lezen en schrijven over muziek. Zo schrijven we bijvoorbeeld korte essays over de geschiedenis van een genre of een betoog. Ik wil zelf waarschijnlijk later iets met media gaan doen. Ik denk aan muziekjournalistiek of festivalprogrammering. Ik koos daarom eind dit jaar voor het verdiepingspakket Muziek en media. 

Verder verheug ik me op de tweedejaarscursus Subcultures. Ik vind subculturen over het algemeen heel interessant, omdat we deze op praktische wijze bestuderen. Bij Subcultures ga je middels veldwerk proberen om een subcultuur direct te bestuderen. Dit kunnen allerlei subculturen zijn, zoals punk, gothic en hiphop. Maar bij Subcultures gaat het zelfs om nog specifiekere subculturen, zoals de metalscene in Utrecht of de hiphopscene in Rotterdam."

Noor Sloterdijk is student

Noor Sloterdijk, student Muziekwetenschap

"Je krijgt bij Muziekwetenschap veel ruimte om genres verder uit te diepen. Uiteindelijk kies je na je eerste jaar tussen twee verdiepingspakketten: Historische muziekwetenschap of Muziek en media. Ik heb ze allebei gedaan. Het één sluit het ander dus niet uit."

"Muziekwetenschap is bovendien een interdisciplinaire studie. Zo heb ik tijdens mijn scriptie het onderwerp gender met muziek gecombineerd. Ik onderzocht hoe muziek bijdraagt aan de stereotypering van kinderen in speelgoedreclames. Muziek in speelgoedreclames zorgt er bijvoorbeeld voor dat meisjes de rol van lief, zachtaardig en mooi wordt toegeschreven. Jongens worden met behulp van muziek daarentegen bijvoorbeeld afgeschilderd als stoer."

Lees meer

"Aanleidingen voor dit scriptieonderwerp waren een eerder paper en de minor Gender die ik tijdens mijn studie volgde. Ik merkte dat mijn musicologische insteek tijdens deze minor veel toegevoegde waarde had, aangezien veel medestudenten zich niet realiseerde hoe groot de invloed van muziek is op hoe we dingen ervaren. Want muziek is overal: in film, televisie, reclames en winkels.

De studie bestaat dus zeker niet alleen uit muziekgeschiedenis. Muziekwetenschap heeft voor alle onderwerpen gespecialiseerde docenten in huis. Of je nu onderzoekt wat een bepaalde codex heeft betekent voor een cultuur in de Middeleeuwen of dat je onderzoek doet naar hele recente fenomenen, zoals gamemuziek.

De docenten motiveren me heel erg en er is veel ruimte voor humor in de colleges. Ik kijk zelf wekelijks het meeste uit naar de interessante discussies die we tijdens colleges voeren. Deze vloeien voort uit de onderwerpen en de teksten die we op dat moment behandelen. Zo hebben we recent gediscussieerd over of het eigenlijk erg is dat stereotypes bestaan. Daar zijn de meningen over verdeeld. Er is in deze discussies ruimte voor ieder standpunt."

Erwin van Oostbrugge is student

Erwin van Oostbrugge, student Muziekwetenschap

"Muziekwetenschap is een goede theoretische aanvulling op de meer praktische kennis die ik bij mijn vorige opleiding opdeed. Ik studeerde eerst aan het Conservatorium in Haarlem en ik wilde me verdiepen in de meer formele en analytische kant van muziek."

"Vragen als hoe zit muziek in elkaar? Hoe is het gemaakt? Met welke muzikale middelen? Vind ik interessant om uit te zoeken. Ik werk naast mijn studie voor mezelf als producer en freelance muzikant. Ik merk dat ik mijn kennis van muziekwetenschap, bijvoorbeeld over hoe mensen muziek ervaren en wat voor connotaties zij hebben bij muziek, kan toepassen in mijn werk. Zo ben ik nu bezig met het maken van de muzikale huisstijl van een podcast."

Lees meer

"Ik weet dankzij Muziekwetenschap hoe ik het gewenste imago van deze podcast kan weergeven door bepaalde muzikale middelen te combineren. Een goed voorbeeld van zo’n muzikale huisstijl is het melodietje van McDonald’s, dat er altijd voor zorgt dat je trek krijgt. Herkenbare klanken die vaak worden herhaald, zorgen voor een bepaalde connotatie in het menselijk brein. Op een gegeven moment lukt het zelfs om los van het product die connotatie met de klanken op te roepen. Daarnaast is authenticiteit heel belangrijk: Past de muziek die je maakt goed bij het bijbehorende product? Zien mensen de combinatie wel als een logische eenheid? 

Ik kijk wekelijks het meeste uit naar de hoorcolleges, omdat we daarbij relatief veel informatie in weinig tijd behandelen. Hier kan ik vervolgens over malen en weer informatie uitfilteren die interessant is om de onderwerpen in mijn podcast of blog uit te diepen. Daarnaast pas ik de informatie uit de hoorcolleges praktisch toe. Als ik zelf muziek produceer voor opdrachten maak ik op basis van die informatie keuzes: Voor welk effect ga ik? Waarom doe ik dat en hoe doe ik dat? We bespreken in de hoorcolleges bovendien veel voor mij nog onbekende muziek, waar ik daarna helemaal in kan duiken. We worden op de studie echt behandeld als musicologen door de docenten. Je zult bijvoorbeeld tijdens klassikale discussies niet merken dat je nog geen diploma hebt."

Moira de Kok is student

Moira de Kok, student Muziekwetenschap

"Voorafgaand aan de studie heb ik een open dag en een meeloopdag bezocht. Deze gaven me een goed beeld van Muziekwetenschap. Ik wist bijvoorbeeld door de colleges op de meeloopdag dat we buiten veel klassieke muziek ook onderwerpen als filmmuziek en muziek in videogames zouden behandelen."

"De cursussen zijn leuk en uitdagend. Vooral in het tweede jaar, waarin je een cursus soms afsluit met een paper. Je mag bijvoorbeeld zelf een onderwerp, aanpak en casestudy kiezen binnen een bepaald kader. Dat geeft veel keuzevrijheid. Er is bijna ieder blok ruimte om dieper in te gaan op onderwerpen die je interessant vindt. Een voorbeeld was voor mij de cursus Muzikale intermedialiteit, waarbij we onder andere muziek in videoclips bestudeerden. Je stelt jezelf daarbij vragen als: Hoe is het beeld vormgegeven? Is er sprake van symboliek? Zijn de shots van onder of boven gefilmd? Zit er een bepaalde filter over de videoclip? Hoe gaat het beeld samen met de muziek- wisselen de shots precies op de maat van de muziek, of juist niet?"

Lees meer

"Daarnaast was het introkamp een leuk begin van de studie. Ik besefte meteen dat ik een studie had gekozen met veel gelijkgezinde medestudenten. Dat vond ik een heel gaaf gevoel. Ook ben ik afgelopen jaar voorzitter geweest van de studievereniging, die zowel studiegerelateerde als gezelligheidsactiviteiten organiseert. Voorbeelden zijn borrels, feesten, symposia, een studiereis en een herdenkingsconcert met een amateurkoor. Iedereen mag meedoen aan dat herdenkingsconcert, ongeacht ervaring. Het mee organiseren van deze activiteiten vond ik een erg leuk praktisch project naast mijn opleiding."

Rosa Jonker is Student

Rosa Jonker, student Muziekwetenschap

"Ik vind het erg leuk dat er bij Muziekwetenschap studenten met hele verschillende achtergronden zijn. Zo hebben sommigen bijvoorbeeld het conservatorium al afgerond of in een orkest gespeeld. Er zijn ook studenten met veel minder ervaring met muziek."

"Deze veelzijdigheid viel me al op tijdens de matchingsdag en de open dag. Het interessante is dat mijn medestudenten door hun verschillende achtergronden ook hele diverse  inbreng en perspectieven leveren op de stof tijdens de colleges."

Lees meer

"Met name de cursus Inleiding muziek en media aan het einde van het eerste jaar bevestigde voor mij dat ik de juiste studiekeuze heb gemaakt. Deze cursus is een voorbereiding op het verdiepingspakket Muziek en media. Ik vond het zo leuk dat dit vak heel anders was dan de rest van het eerste jaar, waarin we voornamelijk muziekgeschiedenis behandelden. Muziek en media biedt mij een andere kijk op muziek en bovendien veel nieuwe theorieën. Deze kan ik niet alleen toepassen op moderne muziek en hedendaags genres, maar ook op klassieke muziek en muziekgeschiedenis.

In mijn derde jaar ga ik de minor Communicatie- en informatiewetenschappen volgen. De gedachte hierachter is dat ik het liefste na mijn studie bij een festival of poppodium zoals TivoliVredenburg wil werken. Dan komt kennis over communicatie- en informatiewetenschappen ook erg van pas. Ik zou dan het liefste een functie vervullen waarbij ik me zowel met de communicatie als het muziekgedeelte bezighoud."