Ervaringen

Mariëlle Lassche is student

Mariëlle Lassche, student Liberal Arts and Sciences

“Vanaf jongs af aan streef ik er naar om problemen in de wereld op te lossen. Dit mondt uit in het opkomen voor het maatschappelijke belang en een gevoel van mijzelf dat ik een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid hiervoor draag."

"Dit sprak mij dan ook enorm aan in een studie als Liberal Arts and Scienses (LAS), gezien hierbij veel ruimte is om vanuit een breed perspectief complexe, maatschappelijke vraagstukken te benaderen. Ik heb de overtuiging dat complexe vraagstukken opgelost kunnen worden door vanuit verschillende invalshoeken te kijken."

Lees meer

"Mijn verwachting was dat de mensen die ervoor kozen om LAS te studeren, mensen waren die erg maatschappelijk en sociaal betrokken waren. Dat zijn mensen die buiten de kaders om willen denken, dacht ik destijds. Ik verwachtte medestudenten die een kritische houding aannemen ten opzichte van al datgeen dat voor de meesten als vanzelfsprekend wordt gezien. Toen ik mijn medestudenten ontmoette, werden mijn verwachtingen die ik alvorens had dan ook bevestigd. Toch viel het mij toen pas op dat mijn medestudenten erg uiteenlopende interesses en principes hadden. De maatschappelijke betrokkenheid bracht ons samen, maar ieder kwam met een eigen invulling van hoe deze maatschappelijke betrokkenheid bereikt kon worden.

Aan het begin van de week kijk ik stiekem het meest uit naar de borrel van de studievereniging Atlas, die iedere dinsdagavond plaatsvindt. Doordat ik allemaal vakken bij verschillende faculteiten volg zie ik mijn studiegenoten soms nauwelijks. Maar gelukkig hoef ik ze dan niet te veel te missen, omdat de wekelijkse borrel gelegenheid biedt om alsnog wekelijks een drankje te doen met elkaar en up-to-date te blijven over elkaars levens. Ook kijk ik uit naar een week met veel variatie. Doordat ik altijd verschillende vakken volg, die verschillende onderwerpen op de kaart zetten, is geen enkele week voor mij hetzelfde. Juist deze veelzijdigheid en onvoorspelbaarheid zorgen ervoor dat ik gemotiveerd en geprikkeld blijf.

Nadat ik alle kernvakken binnen LAS had afgerond werd ik mij er steeds meer bewust van wat nu precies de meerwaarde van LAS is. Zo merkte ik dat ik als LAS’er veel interessanter ben wanneer het gaat om verbanden leggen tussen verschillende disciplines en verder kijken dan één bepaalde invalshoek in het benaderen van een complex probleem.”

Lars Heuver is student

Lars Heuver, student Liberal Arts & Sciences

“Ik kwam op een hele toevallige manier in aanraking met Liberal Arts and Sciences (LAS). Ik had na de middelbare school moeite om een keuze te maken voor een studie. Ik ben daarom eerst gaan reizen en werken voordat ik begon met de studie bouwtechnische bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht."

"Tegen het einde van het jaar twijfelde ik of ik door zou willen gaan omdat, hoewel ik het leuk vond, ik veel dingen ernaast toch ook interessant vond en daar meer mee wilde doen, maar dat kon niet. Via via raakte ik in gesprek met een vriendin die vertelde over LAS. Diezelfde avond heb ik mij ingeschreven. Uiteindelijk ben ik bij LAS een hele andere richting op gegaan (namelijk conflict studies/antropologie/filosofie), wat achteraf veel beter bij mij past en waar mijn passie en interesse ligt. Dat is ook het mooie aan LAS: je hebt de ruimte om al studerende je interesses te ontdekken en ontwikkelen."

Lees meer

"De overgang van HBO naar WO kan best wel als pittig worden ervaren. Het is een hele andere manier van onderwijs wat gegeven wordt, waardoor er andere dingen van je worden verwacht en waardoor je anders denkt en leert. Ik keek in het begin wel op tegen het vele lezen en schrijven, maar achteraf is dat heel erg mee gevallen. Tuurlijk, je moet veel lezen en schrijven, maar ik ben er juist erg van gaan houden.

Mijn verwachting was dat LAS een studie was waarbij je veel eigen verantwoordelijkheid hebt in hoe en wat je studeert. Je hebt veel mogelijkheden, maar daardoor ook veel keuzes om te maken. Ik verwachtte daarom ook dat de groep mensen heel divers zouden zijn. Juist de diversiteit van interesses en soorten mensen vind ik heel fijn. Het zijn allemaal nieuwsgierige en kritische mensen die ook van veel gezelligheid houden. Bij LAS heb ik vriendschappen voor het leven gemaakt. De mogelijkheden en vrijheid om te studeren, de eigen verantwoordelijkheid, en de mensen hebben ervoor gezorgd dat dit de beste studiekeuze is geweest die ik had kunnen maken.”

Rex Panneman is student

Rex Panneman, student Liberal Arts and Sciences

“Voordat ik aan LAS begon, had ik geen dichtgetimmerd idee over wat ik later wilde doen. Op de middelbare school raakte ik geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken als economische ongelijkheid, het ontstaan van de economische crisis en klimaatverandering."

"Veel studies benaderen deze problemen slechts vanuit één invalshoek. Toen ik hoorde dat je bij LAS kunt leren om deze problemen vanuit verschillende disciplines te begrijpen, besloot ik om mij in te schrijven. LAS bood mij de kans om meerdere disciplines te combineren en zo maatschappelijke problemen beter te doorgronden."

Lees meer

"Wanneer ik naar studenten van andere opleidingen kijk, merk ik inderdaad dat LAS’ers minder ‘opgesloten’ zitten in één discipline bij het analyseren van een probleem. Als LAS’er weet je dat verschillende disciplines andere – soms tegengestelde – inzichten over een probleem opleveren en leer je om met zulke verschillen om te gaan.

In het eerste jaar heb ik wel eens gedacht: waar gaat dit heen? Heb ik uiteindelijk wel een thema waar ik écht iets van af weet? Uiteindelijk zijn die twijfels onjuist gebleken. Toen ik aan mijn hoofdrichting Economische Geschiedenis begon, dacht ik: nu vallen alle puzzelstukjes in elkaar. De vakken die ik heb gevolgd voorafgaand aan mijn hoofdrichting zijn ook van toegevoegde waarde gebleken. Tijdens werkcolleges merk ik regelmatig dat ik vragen op een andere manier beantwoord dan ‘gewone’ geschiedenisstudenten. De kennis en vaardigheden die ik bij vakken uit andere disciplines heb gevolgd (economie, sociologie, en filosofie) maken dat ik vaak een verfrissend perspectief aan de discussie kan toevoegen.

Geen enkele LAS-student volgt hetzelfde vakkenpakket. Daarom is het altijd erg leuk om, bijvoorbeeld op LAS-borrels, te horen waar andere studenten mee bezig zijn!”

Marien Baerveldt is sociaal ondernemer

Marien Baerveldt is sociaal ondernemer

"Na het afronden van Liberal Arts and Sciences (LAS) heb ik besloten dat ik meer kon leren door geen master te volgen. In plaats daarvan heb ik mijn leren in eigen handen genomen en ben ik 'De Universiteit' gestart, een leeromgeving."

"Het duurde al met al anderhalf jaar voordat dit liep en het is nooit een bron van inkomsten geweest. Wel heeft het deuren voor mij geopend. Zo ben ik na een jaar bijvoorbeeld parttime docentcoach geworden bij de Young Leaders League aan de UU en heb ik sinds 2011 mijn eigen bedrijf waarmee ik strategische processen begeleid, lerende organisaties bouw en trainingen geef op het gebied van (persoonlijk) leiderschap en gedrag. Ik heb niet echt een baan, ik zou mezelf meer een sociaal ondernemer noemen."

Lees meer

"LAS is zeer relevant geweest voor het werk dat ik doe. Het heeft een bepaald bewustzijn bij mij teweeg gebracht over hoe tegenstellingen, denkrichtingen en verschillende aannames toch verbonden zijn. Waar je met LAS de nodige bruggen bouwt in de wetenschap, zie je als afgestudeerde dat dit in organisaties van vandaag de dag ook nodig is. Daarnaast is LAS, door de hoeveelheid vrijheid die je krijgt, een driejarige training geweest in leiderschap, keuzes maken en initiatief tonen."