Studieprogramma

De hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week gemiddeld 12 uur aan onderwijs.

In het vakkenoverzicht worden alleen de verplichte vakken getoond. Onder het vakkenoverzicht lees je hoe het studieprogramma precies is opgebouwd.

Jaar 1
Blok 1-2
De schrijfacademie
De schrijfacademie is een intensieve training in creatief lezen en schrijven. Je leert onverwachte verbanden te leggen tussen teksten over bijvoorbeeld gedrag en identiteit.
Blok 3-4
Multidisciplinair project
Je bekijkt onderwerpen als globalisering en het brein vanuit verschillende vakgebieden. Je kijkt naar de verschillen en de overeenkomsten, je volgt gastcolleges van experts uit diverse vakgebieden en je ontwikkelt zo een brede, multidisciplinaire blik.
Ook in blok 1-4
Vakken uit verschillende wetenschapsgebieden
Je neemt vakken uit verschillende wetenschapsgebieden in je pakket op. Zo ontwikkel je een brede blik op diverse onderwerpen.
Portfolio
Het portfolio wordt gebruikt als reflectie-instrument tijdens de hele opleiding. Het is van groot belang voor de samenhang tussen de verschillende onderdelen en cursussen van het programma en bij het verwerven van interdisciplinaire competenties.
Jaar 2
Blok 3-4
De denkacademie (Interdisciplinair onderzoek I)
Je houdt je bezig met vragen over de wetenschap. Je leert zelf kritisch na te denken over ideeën van andere wetenschappers. En je leert afzonderlijke wetenschappelijke inzichten met elkaar te verbinden tot een groter geheel.
Ook in blok 1-4
Vakken uit je hoofdrichting (keuzevak)
Bij LAS kun je kiezen uit meer dan 40 hoofdrichtingen. Je kunt je specialiseren in alle mogelijke richtingen, zoals geschiedenis, economie, religie, biologie, culturele antropologie, et cetera.
Portfolio
Het portfolio wordt gebruikt als reflectie-instrument tijdens de hele opleiding. Het is van groot belang voor de samenhang tussen de verschillende onderdelen en cursussen van het programma en bij het verwerven van interdisciplinaire competenties.
Jaar 3
Blok 1 - 4
Keuzevakken
Een deel van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met onderwijsonderdelen die aansluiten bij jouw ambities en talenten. Met de invulling van je keuzeruimte kun je je studieprogramma van jouw hoofdrichting verbreden of verdiepen.
Portfolio
Het portfolio wordt gebruikt als reflectie-instrument tijdens de hele opleiding. Het is van groot belang voor de samenhang tussen de verschillende onderdelen en cursussen van het programma en bij het verwerven van interdisciplinaire competenties.
Scriptie (Interdisciplinair onderzoek II)
Als afsluiting schrijf je een werkstuk. Samen met één of twee medestudenten kies je een onderwerp naar keuze, waarbij je allen vanuit je eigen hoofdrichting een verschillende inbreng hebt.

Brede basis

In je eerste jaar volg je vier verplichte vakken (kernvakken). Ook kies je ook zogenaamde General Education-vakken uit de volgende drie wetenschapsgebieden:

  • geschiedenis, taal en cultuur, religie en filosofie (A)
  • natuurwetenschappen, geologie, kunstmatige intelligentie (B)
  • sociale wetenschappen, geografie en economie (C)

Het is de bedoeling dat je vakken kiest uit de gebieden die het verst van je hoofdrichting afliggen. Valt jouw hoofdrichting bijvoorbeeld onder gebied A, dan kies je twee vakken uit B en twee uit C. Hieronder kun je alvast bekijken welke vakken er per blok aan de huidige LAS-studenten worden aangeboden.
 

Hoofdrichtingen

In je tweede jaar begin je aan een hoofdrichting. Bij LAS kun je kiezen uit meer dan 40 hoofdrichtingen. Je kunt je specialiseren in alle mogelijke richtingen, zoals economie, religie, biologie, culturele antropologie, internationale betrekkingen, etcetera. Bekijk een overzicht van de hoofdrichtingen van Liberal Arts and Sciences

Stage

Stage lopen is een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen op het gebied van jouw studie.

Werkvormen

In het eerste jaar van de bachelor Liberal Arts and Sciences krijg je college in de vorm van hoor- en werkcolleges.

In een hoorcollege zit je met je medestudenten in een grote zaal en is de docent aan het woord. Bij werkcolleges ga je zelf actief aan de slag. Het kan zijn dat je een presentatie moet houden, of dat je met elkaar een onderwerp bediscussieert of aan een opdracht werkt. Er is veel ruimte voor interactie en voor vragen aan de docent.

Per week heb je gemiddeld 12 tot 18 contacturen. Naast het volgen van colleges werk je zelfstandig (dus zonder begeleiding) in de vorm van groepswerk en zelfstudie. De verhouding tussen de werkvormen van de kernvakken van LAS in het eerste jaar is als volgt:

Hoorcollege 5%
Werkcollege 30%
Practicum 0%
Groepswerk 30%
Zelfstudie 35%

De verhouding tussen de werkvormen van de andere vakken hangt af van de keuzes die je maakt.

Groepsgrootte

In 2018 zijn er 226 studenten begonnen aan de opleiding Liberal Arts and Sciences. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten.

Taal van het onderwijs

Colleges 100% Nederlands
Literatuur 80% Engels en 20% Nederlands

Jaarrooster

Bekijk het jaarrooster (pdf) voor de start- en einddata van de semesters en onderwijsvrije weken. Let op: dit is het jaarrooster van de kernvakken die je volgt (aan de faculteit Geesteswetenschappen). Voor vakken die je volgt bij andere faculteiten kunnen andere roosters gelden.

Bindend studieadvies

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Liberal Arts and Sciences ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.