Studieprogramma

Foto: Tim Vermeire

De studie Kunstmatige Intelligentie (KI) duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken die worden afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week gemiddeld 16 tot 20 uur aan onderwijs, dat voor 80% Nederlandstalig is en voor 20% Engelstalig. Je leest zowel Engelse als Nederlandse literatuur.

Vakkenpakket

Bij Kunstmatige Intelligentie in Utrecht volg je vakken in samenhangende pakketten. Dit zorgt voor een goede opbouw. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen. Vanaf het tweede jaar ga je je verdiepen binnen het vakgebied kunstmatige intelligentie. Je kunt kiezen uit verschillende samenhangende vakkenpakketten: 'Learning and Computation', 'Reasoning' of 'Cognitive processing'. 

Werkvormen

Tijdens je opleiding krijg je te maken met de volgende lesvormen: hoorcolleges, werkgroepen en projectgroepen. Naast het bijwonen van colleges en het uitvoeren van groepswerk zul je ook zo’n 20 uur per week aan zelfstudie besteden. Hieronder zie je de verdeling van theorie, praktijk, groeps- en individueel werk in procenten.

Werkvormen

Percentages

Hoorcolleges

20%

Werkcolleges

10%

Practicum

10%

Groepswerk

10%

Zelfstudie

50%

Stage

Stage lopen is leuk én een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen. Studenten Kunstmatige Intelligentie waren in het verleden werkzaam bij onderzoeksinstituut TNO, het Donders Instituut te Nijmegen en overheidsinstanties zoals Binnenlandse Zaken en de Belastingdienst. 

Groepsgrootte

Gemiddeld starten er elk jaar zo'n 160 studenten aan de opleiding Kunstmatige Intelligentie. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges een stuk hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen.

Studiebegeleiding

Je kunt tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs, die je ondersteuning bieden bij studiegerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 van de 60 studiepunten van de bachelor Kunstmatige Intelligentie behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.

Studenten op de fiets
Foto: Tim Vermeire