Studieprogramma

Foto: Tim Vermeire

De studie Filosofie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken die worden afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je gemiddeld 12 tot 18 uur per week uur onderwijs, dat volledig Nederlandstalig is. Je leest zowel Engelse als Nederlandse literatuur.

Vakkenpakket

Bij Filosofie in Utrecht volg je vakken in samenhangende pakketten. Dit zorgt voor een goede opbouw. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen. Vanaf het tweede jaar ga je je verdiepen binnen het vakgebied filosofie en kun je kiezen uit verschillende vakkenpakketten. We bieden je: 'Ethiek en politiek', 'Taal, geest, wereld' en: 'Wat is de mens?'.

Werkvormen

Tijdens je opleiding krijg je te maken met de volgende lesvormen: hoorcolleges, werkgroepen en projectgroepen. Naast het bijwonen van colleges en het uitvoeren van groepswerk zul je ook zo’n 28 uur per week aan zelfstudie besteden. Hieronder zie je de verdeling van theorie, praktijk, groeps- en individueel werk in procenten.

Werkvorm

Percentage

Hoorcollege

10%

Werkcollege

20%

Practicum

0%

Zelfstudie 

70%

Stage

Stage lopen is leuk én een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen. Studenten Filosofie waren in het verleden werkzaam bij mediaorganisaties en omroepen zoals HUMAN en BNN-VARA, kranten zoals Volkskrant en NRC, uitgeverijen en wetenschappelijke denktanks en musea.

Groepsgrootte

Gemiddeld starten er elk jaar zo'n 80-100 studenten aan de opleiding Filosofie. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges een stuk hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen.

Studiebegeleiding

Je kunt tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs, die je ondersteuning bieden bij studiegerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 van de 60 studiepunten van de bachelor Filosofie behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.

Studenten op de fiets
Foto: Tim Vermeire