Studieprogramma

Het CPS is een driejarige internationale bacheloropleiding met vakken op Honours niveau. Elk jaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Per periode volg je één vak van 15 studiepunten of twee vakken van 7,5 studiepunt. 

Programma

Werkvormen 

Er zijn verschillende soorten werkvormen die terugkomen in de vakken die je volgt. Een indicatie van de verhoudingen hiertussen in het eerste jaar is als volgt: 

WerkvormTijdsbesteding eerste jaar
Hoorcollege 10%
Werkcollege10%
Practicum20%
Groepswerk30%
Zelfstudie30%

Het eerste jaar 

In het eerste jaar maak je kennis met alle facetten van geneesmiddelenonderzoek. Je begint met een vak over het gebruik en effect van geneesmiddelen in grote groepen mensen (‘Use’). Het tweede vak gaat over de geneesmiddelen na inname: de opname, verdeling, omzetting en uitscheiding door het lichaam (‘Delivery’).  Het derde vak behandelt de binding van geneesmiddelen aan hun doeleiwit en hun effect op de cel (‘Target’). In het laatste vak leer hoe je nieuwe geneesmiddelmoleculen maakt en welke chemische eigenschappen een goed geneesmiddel moet hebben (‘Molecule’). 

Verplichte en keuzevakken 

Het studieprogramma bestaat uit vier verplichte vakken in het eerste jaar en vier verplichte vakken in het tweede jaar. De rest van de studie vul je in met keuzevakken in vakgebieden of onderwerpen die jouw belangstelling hebben (eventueel in het buitenland). Je sluit je bacheloropleiding af met een stage van een halfjaar in een geneesmiddelen(gerelateerd) onderzoek. De op deze pagina genoemde keuzevakken worden verzorgd door het CPS. Er zijn ook veel keuzevakken mogelijk bij andere faculteiten van de UU of bij andere universiteiten in Nederland of het buitenland. 

Buitenland 

In het tweede en derde jaar van je bachelor kun je naar het buitenland gaan om daar keuzevakken te volgen. Ook in je master kun je, voor een stage of om vakken te volgen, naar het buitenland gaan. 

Onderzoeksproject 

In het derde jaar kies je een onderwerp waar je onderzoek naar wilt doen bij een van de vele Life Science onderzoeksgroepen van de Universiteit Utrecht of bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Je krijgt je eigen onderzoeksproject onder begeleiding van een onderzoeker. Alles wat je geleerd hebt in de voorgaande jaren kun je nu gaan toepassen en verder ontwikkelen. Als CPS-afgestudeerde kun je, na het volgen van een passende master, in verschillende onderzoeksgebieden terechtkomen.

Krijg een indruk van het fascinerende onderzoek door celbiologe en kankeronderzoekster Celia Berkers.

Begeleiding 

Aan het begin van je studie krijg je een tutor die je begeleidt in je studie en je kan adviseren als je je keuzevakken en onderzoeksstage gaat uitzoeken. Om je te ondersteunen het beste uit je opleiding te halen, heb je groeps- en individuele bijeenkomsten met je tutor. Ook kun je terecht bij je studieadviseur voor eventuele persoonlijke aangelegenheden.  

Bindend studieadvies 

Voor alle bacheloropleidingen in Utrecht geldt een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar minimaal 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten) moet halen om je studie te vervolgen.