Studieprogramma

Foto: Tim Vermeire

De bachelor Duitse taal en cultuur duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken die worden afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je gemiddeld 12 tot 18 uur per week aan onderwijs, dat volledig Duitstalig is. Dit geldt ook voor de literatuur die je leest.

Vakkenpakket

Je volgt de vakken die je kiest in samenhangende pakketten. Elk pakket bestaat uit vier vakken, wat zorgt voor een goede opbouw van je studie. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen. Vanaf het tweede jaar ga je je verdiepen binnen het vakgebied Duitse taal en cultuur, maar er is ook veel ruimte voor verbreding en interdisciplinariteit. 

Crossing Borders

In je tweede jaar kun je ook deelnemen aan de Crossing Borders-track. In deze track volg je een volwaardig Duitstalig programma, maar neem je je expertise ook mee in een speciaal ontworpen Engelstalig vakkenpakket. Daarin ga je met studenten van andere bachelorprogramma’s aan de slag met vergelijkend onderzoek op het gebied van vertaling, interculturele communicatie, taalkunde, literatuur en cultuur. 

Werkvormen

Tijdens je opleiding krijg je te maken met de volgende lesvormen: hoorcolleges, werkgroepen, projectgroepen en talenpractica. Naast het bijwonen van colleges en het uitvoeren van groepswerk zul je ook zo’n 22 uur per week aan zelfstudie besteden. Hieronder zie je de verdeling van theorie, praktijk, groeps- en individueel werk in procenten.

Werkvorm

Percentage

Hoorcollege

10%

Werkcollege

35%

Practicum

5%

Groepswerk

5%

Zelfstudie

45%

Brede opleiding

Een derde van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met vakken naar jouw eigen interesse. Je kunt bijvoorbeeld een tweede verdiepingspakket volgen bij je eigen opleiding, maar ook kiezen voor een pakket met samenhangende vakken van een andere opleiding. Denk bijvoorbeeld aan: Bestuur en Organisatie, Economie, Entrepreneurship, Digital Humanities, Gamestudies, Geschiedenis, Islam en Arabisch, Italiaans en nog veel meer.

Met de invulling van je keuzeruimte kun je zelf bepalen welke richting je op wilt. In je keuzeruimte kun je je ook voorbereiden op het onderwijs en kennismaken met het schoolvak Duits. Dat levert je een tweedegraads lesbevoegdheid op waarmee je mag lesgeven aan de onderbouw havo/vwo en vmbo-t.

Stage (in het buitenland)

Stage lopen is leuk én een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen. Je kunt zowel in Nederland als in het buitenland stagelopen. Studenten Duits waren in het verleden werkzaam bij educatieve uitgeverijen, vertaalbureaus, scholen, het Nederlands Consulaat (Berlijn) en de Nederlands-Duitse Handelskamer.

Groepsgrootte

Gemiddeld starten er elk jaar zo'n 10 tot 20 studenten aan de opleiding Duitse taal en cultuur. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges een stuk hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen. In de werkcolleges zit je met ongeveer 15-25 medestudenten.

Studiebegeleiding

Je kunt tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs, die je ondersteuning bieden bij studiegerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 van de 60 studiepunten van de bachelor Duitse taal en cultuur behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.

Student in Berlijn