Extra uitdaging

Een honoursprogramma biedt extra uitdaging en volg je vanaf het eerste jaar tot en met het einde van je bachelor.

Omarm je nieuwsgierigheid

De Universiteit Utrecht biedt diverse honoursprogramma's voor studenten die op zoek zijn naar extra kansen om hun nieuwsgierigheid te voeden en zich persoonlijk te ontwikkelen. Honoursprogramma's worden gevolgd naast de reguliere bacheloropleiding. Er zijn zowel facultaire als universiteitbrede honoursprogramma's.

Facultaire honoursprogramma

Facultaire honoursprogramma's bieden meer diepgang in je eigen vakgebied. Hier krijgen studenten de gelegenheid om zich meer te concentreren op persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen hun eigen discipline. Informatie over facultaire honoursprogramma's vind je op deze pagina.

Biologie honoursonderwijs

Honoursonderwijs bestaat in totaal uit 45 studiepunten, waarvan 15 bovenop je reguliere rooster en geeft voor extra verdieping en verbreding.
Honoursonderwijs verschilt in een aantal opzichten van het reguliere onderwijs:

  • In honoursonderwijs kijk je verder dan de grenzen van je eigen discipline
  • Je leert globaal denken met aandacht voor de wereld om je heen
  • Je zit in kleinere klassen
  • Je hebt meer contact met docenten en onderzoekers
  • Je beslist voor een deel zelf wat je gaat leren
  • Je hebt meer mogelijkheden voor het doen van onderzoek
  • Het honoursonderwijs heeft een internationale component
  • Je bent onderdeel van een community met andere honoursstudenten

Universiteitsbrede honoursprogramma's

In deze interdisciplinaire programma’s krijgen studenten de kans om hun diverse interesses te verkennen terwijl ze samenwerken met studenten uit verschillende vakgebieden aan uiteenlopende maatschappelijke en academische vraagstukken. Hiermee ontwikkelen studenten de vaardigheid om complexe maatschappelijke kwesties te benaderen vanuit een breder perspectief. In een steeds meer onderling verbonden wereld is het vermogen om samen te werken met mensen uit diverse vakgebieden een essentiële vaardigheid. Na voltooiing van deze honoursprogramma’s ontvangen de studenten een honourscertificaat tijdens een feestelijke ceremonie. De volgende programma's worden aangeboden:

Voor meer informatie over honours programma's aan de UU, ga naar de Honours College website, de honours Instagram of stuur een e-mail naar honourscollege@uu.nl.