Na de opleiding

Anders dan bij beroepsopleidingen word je op de universiteit niet opgeleid voor een specifiek beroep. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee kun je na je studie alle kanten op. 

Er zijn maar weinig studenten die na een bacheloropleiding direct de arbeidsmarkt opgaan; 73% van de studenten gaat verder met een master (bron: 1CijferHO - VSNU, oktober 2021).

Met een master kun je in uiteenlopende werkvelden aan de slag. Je kunt door in de wetenschap of je zoekt een baan in het bedrijfsleven, in de beleids- of adviessector en in het onderwijs. Het ligt er maar net aan in welke richting jij je hebt gespecialiseerd. 
Bekijk de mogelijke beroepen na het doen van de opleiding Biologie.

Aansluitende masters

Hieronder zie je de masters van de Universiteit Utrecht die aansluiten op de bachelor Biologie.

Environmental Biology

Het doel van deze master is om te begrijpen hoe planten, microben en dieren functioneren in populaties en ecosystemen en hoe ze zich aanpassen aan de constant veranderende omgeving.

Wie geïnteresseerd is in plantenbiologie, schimmelbiologie, paleo-ecologie of milieuvraagstukken in het algemeen, zit hier goed. Je zult de fundamentele bestaansprocessen van planten, schimmels, moleculen en cellen bestuderen, maar je ook richten op het bestuderen van gehele planten- en ecosystemen.

De basis van de opleiding is praktijkonderzoek en theoretisch onderwijs, maar er zijn ook mogelijkheden voor meer toegepaste projecten. 

Lees meer

Molecular and Cellular Life Sciences

Op het kruispunt van scheikundige, biologische en fysische wetenschappen leer je de functies van cellen op moleculair niveau begrijpen. Daarnaast is er ook een koppeling met bioinformatica.

Het programma is ontworpen om dit unieke onderzoeksveld over te brengen op een nieuwe generatie studenten. De nadruk ligt het doen van onderzoek. Er wordt gebruik gemaakt van een multidisciplinaire aanpak. Je zult veel verschillende hoogstaande technieken leren, zoals geavanceerde methodologie in de genetica, celbiologie en/of structurele biologie. Je zult bijvoorbeeld leren welke scheikundige processen een rol spelen bij genetica.
Verder biedt het programma je de vrijheid om je te specialiseren in een specifiek veld binnen de biomoleculaire wetenschappen. 

Lees meer

Neuroscience and Cognition

Door theoretische cursussen en onderzoek in multidisciplinaire teams krijg je een diep inzicht in de complexe manier waarop het brein functioneert.

In aanvulling op de theoretische fundamenten van de neurowetenschappen ben je aan het werk in onderzoeksteams met mensen uit verschillende vakgebieden. Een voorbeeld: om te signaleren dat je een vriend ziet lopen, is herkenning (cognitie) van belang, zijn neuronen aan het werk (herinnering), vertalen je hersenen signalen en sturen ook nog eens jouw gedrag. Al deze complexe systemen komen bij Neuroscience and Cognition aan de orde.

Afgestudeerden vinden werk in adviesbureaus, ziekenhuizen of de industrie. Ongeveer 25% vindt een PhD-positie in één van de drie onderzoeksinstituten in Utrecht. 

Lees meer

Science Education and Communication

Je bent thuis in bètawetenschappen en wilt ook graag het sociale belang van dit vakgebied overbrengen aan anderen.

Er is een sterke behoefte aan professionals die het gat tussen wetenschap en het publiek kunnen dichten.
Niet alleen als je docent wilt worden, maar ook als je (wetenschaps)communicatie in brede zin interessant vindt, volg je dit programma. Stage is een belangrijk onderdeel: op een school, of bij educatieve instellingen, zoals wetenschapmusea, ziekenhuizen en universiteiten. 

Lees meer

Science and Business Management

Het gat tussen industrie en wetenschap te dichten; dat is het doel van dit masterprogramma.

Het is vooral interessant voor bachelorstudenten die geïnteresseerd zijn in bedrijven. De cursussen zijn zo opgesteld dat ze je helpen om je academische en wetenschappelijke kennis te ontwikkelen, terwijl je daarnaast inzicht verkrijgt in product- en procesontwikkeling. Je leert om problemen die ontstaan in het innovatieproces te identificeren en te managen. Om de stap naar de markt te maken, verdiep je je ook in financieel management, ondernemerschap, ICT-vaardigheden en milieuvraagstukken.

Afgestudeerden van dit programma zijn gekwalificeerd voor onderzoeks- en managementposities in innovatieve bedrijven, adviesbureaus of de overheid. 

Lees meer

Cardiovascular Health & Disease

Hart- en vaatziekten vormen wereldwijd een grote belasting op de gezondheidszorg. Deze master daagt je uit deze last te verminderen door de mechanismen van hart- en vaatziekten te ontrafelen, behandelingen en therapieën te ontwikkelen en risicobeheer en preventieve strategieën te onderzoeken.

Lees meer

Health and Environment

Het oplossen van bedreigingen zoals chemische vervuiling en klimaatverandering en hun effect op de gezondheid van mens, dier en ecosysteem vraagt om een interdisciplinaire aanpak.

Lees meer

Biofabrication

Het menselijk lichaam is niet in staat om zelf complete organen te vervangen. Dankzij de opkomende regeneratieve geneeskunde, kunnen we het lichaam helpen om verloren weefsel en organen te herstellen. In de master Biofabrication leer je meer over de technologie voor het maken van weefsels, waaronder het 3D-bioprinten. Deze technologie kan niet alleen worden toegepast in onderzoek binnen de regeneratieve geneeskunde, maar ook voor het testen van medicijnen, het bestuderen van biologische processen en ziektes en voor medische therapeutische producten.

De master is een samenwerking van de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de Universiteit van Würzburg (Duitsland) in Europa met Queensland University of Technology (Brisbane) en University of Wollongong in Australië. Als Nederlandse student volg je het eerste jaar van het programma in Utrecht. In het tweede jaar ga je voor een onderzoeksproject en aanvullende cursussen naar een Australische universiteit . Zo heb je als student, dankzij deze samenwerking, de mogelijkheid om een double degree te behalen. 

Lees meer

Bio Inspired Innovation

Learning from nature: where science meets sustainability

Bio inspired design and science are used for innovations that support a transition to a sustainable, circular economy. The Master’s programme Bio Inspired Innovation (BII) offers a unique blend of knowledge and skill training that will support the search for and development of circular business-models and bio inspired research & innovations. 

Lees meer

Bioinformatics and Biocomplexity

Het leven is een van de meest complexe systemen om te bestuderen, omdat het een veelvoud van op elkaar inwerkende niveaus omvat. Voorbeelden zijn de verspreiding van zenuwpulsen langs axonen en de ingewikkelde patroonvormingsprocessen die optreden tijdens multicellulaire ontwikkeling. 

Dit interdisciplinaire masterprogramma duikt diep in bioinformatische data-analyse, modellering en simulatie van biocomplexiteit. Je leert de theoretische basis en fundamentele technieken die relevant zijn voor bio-informatica en / of biocomplexiteit, en hoe deze methoden toe te passen en te herontwikkelen om complexe biologische onderzoeksvragen te beantwoorden.

Bio-informatici en biocomplexiteitswetenschappers vind je in laboratoria, zoals in het ziekenhuis om nieuwe genen te ontdekken die een bepaalde ziekte veroorzaken. Of, bij onderzoeksinstituten en bedrijven die nieuwe medicijndoelen bestuderen, ecologische modellen verkennen of gewasopbrengsten verbeteren. 

Lees meer

Cancer, Stem Cells and Developmental Biology

Onze kennis over het menselijke DNA en eiwitten groeit snel, maar we weten nog niet genoeg om ernstige ziekten te kunnen voorkomen of genezen. In dit programma verdiep je je daarom in oncologie, moleculaire ontwikkelingsbiologie en genetica bij mensen en dieren. Deze interdisciplinaire kennis en kennis van moderne laboratoriumtechnieken en bio-informatica maken dat je complexe vraagstukken kunt gaan oplossen.

Afgestudeerden op gebied van Cancer, Stem Cells and Deveopmental Biology hebben een goede positie op de arbeidsmarkt. 

Lees meer

Drug Innovation

Drug Innovation gaat over de vernieuwing en synthese van medicijnen en vaccins.

De hoeveelheid innovatieve en nieuwe medicijnen neemt af. Aangezien medicijnen een effectief en goedkoop middel zijn tegen gezondheidsproblemen is het belangrijk om deze trend om te draaien. Hoe maken we door middel van nieuwe technieken medicijnen die nog beter werken?
Je leert werken met de nieuwste technieken in laboratoria en krijgt de theoretische kennis die daarvoor nodig is. Onderzoeksvaardigheden doe je op in grote en kleine onderzoeksprojecten in je eigen voorkeursrichting.

Na je studie kun je verder onderzoek doen in (academische) ziekenhuizen, de farmaceutische of biotechnologische industrie. 

Lees meer

Earth, Life and Climate

Kennis van biologie, geochemie en sedimentaire geologie komen samen in dit programma.

Veranderingen in de beweging van de aarde rond de zon en de activiteit van levende organismen, in bijzonder van de mens, veroorzaken verandering in het klimaat en het functioneren van de verschillende milieus aan de aardoppervlakte. Veranderingen in het verleden van de aarde zijn in sedimenten terug te vinden. Dit programma richt zich erop de opgeslagen informatie in sedimenten te lezen en te interpreteren. Het doel is het samenspel van kosmische factoren, het leven op aarde, het klimaat en veranderingen in de lithosfeer, hydrosfeer en atmosfeer te begrijpen.

Sommige van deze verbanden kunnen in experimenten of in veldstudies direct onderzocht worden, andere zul je moeten reconstrueren uit de samenstelling van sedimenten. 

Lees meer

Earth Structure and Dynamics

Het masterprogramma Earth Structure and Dynamics richt zich op de samenstelling, structuur en evolutie van de korst, mantel en kern van de aarde.

De verbinding van geologische, geofysische, geochemische en geodetische observaties aan het oppervlak van de aarde met de natuurkundige processen die op deze planeet plaatsvinden, staat centraal binnen dit programma. Je komt er in deze studie achter hoe de aarde 'werkt'. Het is mogelijk om allerlei specialisaties te kiezen, variërend van theoretische geofysica tot pure geologie of geochemie. Sommige van de specialisaties kunnen gecombineerd worden met een samenhangend pakket van cursussen op het gebied van natuurlijke hulpbronnen, zoals olie en gas.

Alle schaalniveaus zijn belangrijk: van satellietbeelden tot veld- en laboratoriumexperimenten en van een globaal overzicht tot de microscoop. Ook computermodellen spelen een rol. 

Lees meer

Earth Surface and Water

Hoe werkt de waterkringloop en wat bepaalt de structuur en dynamiek van het aardoppervlak?

Dit programma richt zich op de dynamiek van kusten en rivieren, hydrologische processen, landdegradatie en de geologie gedurende het Kwartair (laatste tijdperk). Het gaat hierbij om processen en fenomenen die veelal een rol spelen bij maatschappelijke problemen, zoals klimaatveranderingen en natuurrampen (overstromingen, stormen en aardverschuivingen). De nadelige effecten van menselijke activiteiten op het milieu komt ook aan de orde.

De onderzoekers betrokken bij het programma Earth Surface and Water zijn specialisten in het modelleren van het milieu in geografische informatiesystemen (GIS) en de ontwikkeling van Geostatistics. 

Lees meer

Energy Science

Duurzame productie, omgaan met energie en materialen en de toekomst van technologie op het gebied van energie zijn de kern van het masterprogramma Energy Science.

Dit programma geeft je inzicht in de historische ontwikkeling van het gebruik van energie en materiaal tot de huidige tijd (en de toekomst). Welke duurzame technologieën zoals zonnecellen, windenergie en biomassa kunnen we in de toekomst gebruiken? Wanneer zal zonne-energie een goed alternatief zijn voor fossiele brandstoffen? Is het beter om plastic te recyclen of te verbranden? Wat is belangrijker: nieuwe vormen van duurzame energie of de conservatie van huidige energiebronnen? Wat kunnen we bereiken met brandstofcellen?

Afgestudeerden zullen werken aan de transitie richting duurzame energie en materialen door toegepast onderzoek, werk als adviseur of als beleidsontwikkelaar bij de overheid. 

Lees meer

Epidemiology

Door toegepast (bio)medisch onderzoek en menselijke of veterinaire medicijnen proberen we epidemieën te voorkomen. Aan de orde komen onderzoeksvormen, implementatie, kwantitatieve analyse en de uitwerking op menselijke en veterinaire medicijnen en de algehele gezondheid.

Je leert hoe je een hypothese opstelt en kritisch evalueert en hoe je resultaten analyseert en interpreteert. Door je eigen inzichten op papier te zetten en conclusies te trekken, rond je een onderzoek af of zul je opnieuw in een vervolgonderzoek duiken. 

Lees meer

Selective Utrecht Medical Master (SUMMA)

In deze vierjarige onderzoeksmaster word je als student met een bachelor in biomedische wetenschappen of life sciences opgeleid tot arts èn klinisch onderzoeker. Met een bachelordiploma geneeskunde krijg je géén toegang tot Selective Utrecht Medical Master (SUMMA). 

SUMMA heeft naast de medische theorie en praktijk ook een stevige wetenschappelijke component. Zo leer je nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde te volgen, op waarde te schatten en eraan bij te dragen. Eenmaal afgestudeerd combineer je patiëntenzorg en wetenschap.

In september 2013 is binnen SUMMA ook de ‘tech track’ gestart. Deze track wordt aangeboden door de UU en het UMC Utrecht in samenwerking met de TU Eindhoven. Wil jij arts/onderzoeker worden én heb je interesse in technologie? Dan is SUMMA-tech bedoeld voor jou. 

Lees meer

History and Philosophy of Science

Verdiep je vanuit een historisch en filosofisch perspectief in de unieke mix van fundamenten, uitvoering en cultuur in de wetenschap!

Hoe is de historische ontwikkeling van de wetenschap verlopen? Welke theorieën en uitvoeringen zijn in de loop der tijd voorbijgekomen? Deze vragen leer je in het perspectief te plaatsen van de culturele, sociale en institutionele factoren in het verleden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan theorieën zoals de relativiteitstheorie, kwantummechanica, evolutie en moderne genetica.
Een typische baan voor afgestudeerden is een PhD. Anderen stromen door in de werelden van wetenschapscommunicatie, adviesbureaus of financiën. 

Lees meer

Infection and Immunity

Infection and Immunity is de ontwikkeling van strategieën ter preventie en genezing van infecties en chronische ontstekingsziekten.

Binnen dit multidisciplinaire programma doe je kennis op over ontstekingsziekten die voortkomen uit een disfunctionerend immuunsysteem en/of een infectie. Je leert de basis van wetenschappelijk onderzoek die je nodig hebt om:

  1. de moleculaire basis van epidemiologie en infectie te begrijpen
  2. de reactie, of het uitblijven ervan, van het lichaam op infecties te begrijpen
  3. innovatieve strategieën te bedenken waarmee infecties kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld
  4. het beleid in de gezondheidszorg te verbeteren. 
Lees meer

Innovation Sciences

Alles wat van belang is bij innovatie, zoals onderzoeksmethoden, theorieën en de praktijk leer je hier.

Innovation Sciences richt zich op de door wetenschap en technologie gedreven veranderingsprocessen binnen innovatiesystemen. Je leert over technologie en toepassingen, mensen en organisaties, management en strategie en beleid maken in de breedste zin van het woord. Deze onderwerpen worden allemaal behandeld op het gebied van innovaties en het realiseren hiervan.

Afgestudeerden kunnen bij de aanpak van problemen bètawetenschap met de sociale wetenschap combineren. Dit maakt hen geschikt voor leidinggevende functies op het gebied van innovatie. 

Lees meer

Marine Sciences

Je leert hoe marine systemen en processen natuurlijk werken - en hoe deze veranderen door menselijke tussenkomst. 

Lees meer

Sustainable Development

Welke veranderingen zijn nodig om duurzame oplossingen voor milieukwesties te vinden?

Als je door middel van wetenschappelijk onderzoek een bijdrage wilt leveren aan een duurzamere samenleving moet je goede onderzoeksvaardigheden ontwikkelen en deze toe kunnen passen op allerlei onderwerpen die gerelateerd zijn aan duurzame ontwikkeling. Dat leer je in deze master. Je specialiseert je in Energy & Materials, Global Change & Ecosystems, Environmental Governance of International Development.

Afgestudeerden doen onderzoek als PhD, bij een adviesbureau, de overheid, in een bedrijf of NGO (non-gouvernementele organisatie, zoals Greenpeace). 

Lees meer

Water Science and Management

Je verwerft inzicht in waterbeleid en moderne watermanagementtechnieken vanuit een duurzaam perspectief.

Je bent bezig met fysieke watersystemen en de technische kansen voor duurzame ontwikkelingen in het waterbeheer. Je bestudeert natuurlijke hydrologische processen en effecten van klimaatverandering en verwerft inzicht in technische processen, water 'footprinting', kostenreductie en de gezondheidsaspecten van water. Daarbij ben je op de hoogte van de juridische regels, de structuur van de overheid en organisaties die betrokken zijn bij nationaal en internationaal waterbeleid.

Je leert over de rol van water voor de mensheid en wat de maatschappelijke impact is van interventies in de watercyclus. Daarmee zoek je naar innovatieve oplossingen op het gebied van water voor een duurzame toekomst. 

Lees meer

Promoveren

Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. Een promotietraject duurt vier jaar.

Mogelijke beroepen

Zie hieronder een selectie van de mogelijke beroepen na het doen van de bachelor Biologie gecombineerd met een master: