Studieprogramma

De bachelor Biologie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Per blok volg je twee vakken en elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek.

Vakken

Bekijk het uitgebreide aanbod van mogelijke (keuze)vakken. Dit geeft je een goed idee van wat je kunt verwachten bij het samenstellen van je eigen studieprogramma. Ben je al student? Dan kunnen je vakken afwijken van deze lijst. Gebruik voor je studieplanning de CursusPlanner.

Werkvormen

Er zijn verschillende soorten werkvormen die terugkomen in de vakken die je volgt. Een indicatie van de verhoudingen hiertussen in het eerste jaar is als volgt:

WerkvormTijdsbesteding eerste jaar
Hoorcollege15%
Werkcollege15%
Practicum15%
Groepswerk5%
Zelfstudie50%

De colleges zijn voor 95% in het Nederlands. Van de literatuur is ongeveer 80% in het Engels.

Groepsgroottes

Er zijn gemiddeld 400 eerstejaarsstudenten die aan de studie Biologie beginnen. In de hoorcolleges zit je dan ook met 400 medestudenten. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar gemiddeld 20 studenten.

Studiepaden

Al in blok 3 van het eerste jaar mag je zelf vakken kiezen en vanaf jaar 2 ben je grotendeels vrij in het kiezen van vakken. Het is verstandig je hierbij te laten leiden door de zogenaamde studiepaden, waarmee je binnen je studierichting(en) kiest. De studiepaden geven ook zicht op mogelijke vervolgopleidingen en beroepsperspectieven. Je hebt keuze uit de volgende 11 studiepaden: 

 • Celbiologie
 • Ecologie en natuurbeheer
 • Gedragsbiologie
 • Microbiologie
 • Evolutiebiologie
 • Neurobiologie
 • Mariene Wetenschappen
 • Toxicologie
 • Theoretische Biologie en Bioinformatica
 • Plantenbiologie
 • Ontwikkelingsbiologie 

Studielast 

Het tempo van een universitaire studie ligt hoger dan je van de middelbare school gewend bent. Je maakt soms lange dagen in de practicumzaal en je moet in staat zijn om veel (vaak Engelse) stof snel te verwerken. Per week ben je tot 40 uur met je studie bezig en je moet je rooster zelf plannen. Doordat je als biologiestudent in Utrecht maar twee vakken per blok volgt, is dit goed te doen. Het aantal contacturen ligt in het eerste jaar gemiddeld op 18 uur per week.

Educatieve minor

Je kunt ervoor kiezen om een deel van je keuzevakken in te zetten voor het volgen van de educatieve minor, waarin je leert hoe jouw ‘schoolvak’ in elkaar zit en hoe je een interessante les geeft. Naast de theorie loop je stage op een school. Maar het bereid je ook voor op andere vormen van educatie, zoals het geven van trainingen en workshops. Met deze minor ben je met je bachelordiploma (beperkt) bevoegd les te geven in het voortgezet onderwijs.

Meer over de educatieve minor

Bindend studieadvies 

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Biologie ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.