Zero Waste

Zero Waste betekent het elimineren van afval, producten die zonder enige waarde worden afgedankt.

Duurzaamheid, recycling afval

De Universiteit Utrecht gaat voor een Zero Waste bedrijfsvoering in 2030. De ambitie is om afval te willen verminderen en afvalverwerking te optimaliseren. We gaan als universiteit naar een bedrijfsvoering waarin we niet meer spreken van afval, maar van grondstoffen. In 2030 wil de UU geen afval meer verbranden of storten.

  Zo werken we aan een Zero Waste bedrijfsvoering

  Om tot een Zero Waste bedrijfsvoering te komen zijn strategische doelen opgesteld. Vier aspecten van afval als bedrijfsproces zijn hierin te herkennen. Ieder aspect kent zijn eigen strategische doel.

  Inzicht in afval

  Kennis over hoe en waar het afval ontstaat, materiaalgebruik en hoe verschillende afvalstromen worden verwerkt leidt ertoe dat gestuurd kan worden op processen zoals inkoop, inzameling en verwerking.  

  Circulair inkopen

  De manier waarop we inkopen en  het type product dat we kopen is van invloed op het afval dat uiteindelijk ontstaat aan het einde van de keten.

  Afval scheiden

  Afval wordt gescheiden ingezameld. Hoe beter wij dit doen, des te meer afval we kunnen hergebruiken of recyclen, en des te minder (rest)afval we moeten verbranden. Lees meer.

  Hoogwaardig hergebruik

  Wanneer afval gescheiden wordt ingezameld kunnen producten en materialen hoogwaardiger worden verwerkt.