Zero waste

De Universiteit Utrecht wil een voorstrekkersrol vervullen op het gebied van duurzaamheid. Haar doel is zero waste in 2030. Hoe gaat de universiteit zelf met haar afval om?

Zo veel mogelijk recyclen

  • In 2019 recyclede de universiteit meer dan 56% van al het ingezamelde bedrijfsafval.
  • De universiteit werkt aan meer recyclen door afval steeds beter te scheiden en de hoeveelheid restafval te verminderen.
Afvalscheiding in het Victor J. Koningsbergergebouw.
Afvalscheiding in het Victor J. Koningsbergergebouw.

Restafval verminderen

  • In 2019 bestond 38% van al het afval uit restafval. In 2020 moet dit 30% zijn.
  • De universiteit plaatst steeds meer afvalsystemen die afvalscheiding aan de bron mogelijk maken. Zo scheiden we schoon en droog papier, lege bekertjes, gft, plastic, metaal en drankkartons (PMD, in Utrecht Science Park en op de International Campus Utrecht) en restafval.
Pictogrammen afvalstromen vanaf maart 2020

Panden met gescheiden afvalinzamelmiddelen

  • In de volgende gebouwen staan gescheiden afvalinzamelmiddelen: Academiegebouw, Androclusgebouw, Bestuursgebouw, Buys Ballotgebouw, David de Wiedgebouw, Descartes, Dining Hall, Drift 21, 23 en 25, Educatorium, Earth Simulation Lab, Janskerkhof 2-3a, Martinus J. Langeveldgebouw, Minnaertgebouw, Newtonlaan, Pnyx (USP), Ruppertgebouw, Sjoerd Groenmangebouw, Spinozahall, Universiteitsbibliotheek binnenstad, Universiteitsbibliotheek USP, Vening Meineszgebouw A, B en C, Victor J. Koningsbergergebouw, en Wittevrouwenstraat 7bis.

  • Ook in andere gebouwen worden diverse afvalstromen gescheiden ingezameld, maar niet in gescheiden afvalinzamelmiddelen.

Circulaire economie

Om uiteindelijk een afvalvrije universiteit te creëren is de stap naar een circulaire economie essentieel. Afval komt hierbij terug in de keten als grondstof.

De universiteit maakt al stappen in deze richting. Een voorbeeld:

Bewustwording

Via internet, intranet, lezingen, workshops en bewustwordingscampagnes stimuleert de Universiteit haar werknemers, studenten en gasten om zo zuinig mogelijk te werken en studeren. Dit heeft een zeker effect.