Zero waste

De Universiteit wil in 2030 zero waste zijn. Hoe gaat de universiteit zelf met afval om?

Het restafval drastisch terugdringen, zoveel mogelijk recyclen en afval als herbruikbare grondstof terugbrengen in de keten. Dat is hoe de universiteit stapsgewijs naar zero waste toewerkt. Circulariteit speelt hierin een essentiële rol.

Pictogrammen afvalstromen vanaf maart 2020

De milieustraat van de universiteit

De universiteit zamelt afval zoveel mogelijk gescheiden in. Hiervoor staan scheidingsafvalbakken verspreid over de campus en in de binnenstad. Voordat het afval wordt afgevoerd, gaan verschillende afvalstromen door de eigen milieustraat van de universiteit. Deze bevindt zich in het Utrecht Science Park. Hier worden materialen verder gesorteerd en zoveel mogelijk terug de keten in gebracht. Zo heeft de universiteit bijvoorbeeld een overeenkomst met een afnemer van resthout. Deze maakt nieuwe meubels van het hout dat de universiteit niet meer gebruikt.

In de afvoering van afval werkt de universiteit samen met Renewi.

Bokashi

De universiteit verwerkt het groenafval van het Utrecht Science Park en het ICU-terrein tot Bokashi. Dit is gefermenteerde bladaarde en heeft een hogere voedingswaarde dan compost. De universiteit stelt dit gefermenteerde afval ter beschikking aan de eigen medewerkers (voor de tuin) en aan de medewerkers met een moestuin (Uithovenier). Het overige materiaal komt in de Botanische Tuinen en op het eigen terrein terecht als duurzame compost.

Categorieën afvalverbruik (kg)