Uitleg voor kinderen

Uitleg voor kinderen over onderzoek naar gezin en kanker

Als je hoort dat je moeder of vader kanker heeft, verandert er heel veel. Tegelijkertijd ga je ook gewoon verder met je leven: je gaat naar school, naar je vrienden, sporten, enzovoort. Het is soms moeilijk om thuis over je gevoelens te praten omdat je ziet dat je ouders het al zwaar genoeg hebben met hun eigen problemen. En je praat niet altijd gemakkelijk met leeftijdgenoten: zij snappen niet hoe het voor jou is om mee te maken dat een van je ouders kanker heeft. Waar vind jij steun?

Boekje onderzoek Gezin en kanker

Boekje onderzoek 'Gezin en kanker'

Wij zijn een boekje aan het schrijven voor ouders en kinderen in gezinnen waarin een van de ouders kanker heeft. Daarvoor willen we graag weten wat ouders en kinderen helpt om de moeilijke periode van ziekte van de ouder door te komen. Dat is de reden dat we een onderzoek doen: we vragen aan ouders en kinderen om vragenboekjes in te vullen. Zo kunnen wij meer begrijpen wat er allemaal verandert in een gezin als een van de ouders kanker heeft. En we willen ook graag weten wat helpt om er goed mee om te gaan.