Onderzoek

Moeder met kanker en zoon

Het onderzoek ‘Gezin en kanker’ is er in eerste instantie op gericht om informatie te verzamelen. Informatie van ouders en kinderen over factoren die invloed hebben op de aanpassing aan de veranderde, stressvolle situatie binnen het gezin. Die informatie wordt vervolgens benut bij de ontwikkeling van een laagdrempelige (digitaal beschikbare) hulpmethode voor ouders en kinderen.

Deze nog te ontwikkelen hulpmethode informeert over omgaan met kanker en het omgaan met elkaar binnen het gezin. In deze methode worden tevens praktische adviezen en opdrachten opgenomen die ouders en kinderen helpen zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de veranderingen die de ziekte met zich meebrengt. Wij besteden aandacht aan wat kinderen nodig hebben in verschillende levensfasen. Ook hebben we aandacht voor het omgaan met ziekte-gerelateerde taken zoals het geven van informatie over de behandelingen en de gevolgen daarvan.

‘Ouders zijn voor kinderen de belangrijkste bron van steun, ook als zij kanker krijgen. Maar het is in veel gevallen lastig om te weten wat goed is voor je kinderen. Wanneer doe je het goed?’