Samenwerkingspartners

Logo Pink Ribbon

Het onderzoek ‘Gezin en kanker’ is verbonden aan het project ‘Moeder zijn en dan borstkanker krijgen: ontwikkeling van twee nieuwe, aanvullende hulpmethoden voor moeders met borstkanker en hun gezin’ dat financieel wordt ondersteund door Pink Ribbon.

Logo Ingeborg Douwes Centrum

Het Ingeborg Douwescentrum verleent psycho-oncologische hulp aan ouders en kinderen die te maken hebben met kanker. Het centrum is betrokken bij dit onderzoek.

Stichting langs de zijlijn

Stichting Langs de Zijlijn organiseert een landelijke dag voor kinderen van kankerpatienten om aandacht te vragen voor de gevolgen voor kinderen uit het gezin als een ouder wordt getroffen door kanker. Meer aandacht moet leiden tot meer begrip voor de positie van kinderen tijdens en na het ziekteproces van hun ouder(s).

Helen Dowling Instituut


Het Helen Dowlinginstituut verleent hulp aan ouders en kinderen die te maken hebben met kanker in het gezin. Het instituut is betrokken bij dit onderzoek.

Samenwerkingspartners onderzoek Gezin en kanker