Onderzoeksdesign

In 2020 en 2021 hebben wij data verzameld door vragenlijsten af te nemen onder ouders en hun kinderen (in de leeftijd van 10-18 jaar). In totaal hebben vier metingen plaatsgevonden met een tussenperiode van ongeveer zes maanden. Gezinnen konden meedoen met minstens één ouder en één kind, maar het liefst met twee ouders en een maximum van twee kinderen. In de vragenlijsten werd onder andere gevraagd naar digitaal mediagebruik, algemene en media-specifieke opvoeding, mentaal welzijn en persoonlijke eigenschappen. Tijdens meting 3 en 4 werd naast het afnemen van vragenlijsten ook objectieve data van smartphonegebruik verkregen. Dit werd gedaan door te vragen naar schermvideo’s van de overzichtspagina van standaard ingebouwde apps die het smartphonegebruik registreren.  De dataverzameling vond plaats tijdens de Coronapandemie in Nederland.

Dit project wordt gefinancierd door de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.